Obrovský potenciál úspor pri plánovaní výroby vďaka časovo optimalizovanej sekvencii objednávok.

Inteligentné plánovanie výroby je dnes pre moderné tlačiarne nenahraditeľné, pretože zákazníci požadujú stále väčšiu rozmanitosť produktov, rýchle dodanie a nižšie ceny.

Objavte nové možnosti tlače 4.0 pomocou nástroja Job Optimiser

  • Zvýšená produktivita a konkurencieschopnosť vďaka zníženému plánovaniu a minimálnym časom spracovania
  • Minimálne prestoje a znížené náklady na nastavenie vďaka optimálnemu sledu výrobných zákaziek
  • Nižšie náklady na skladovanie vďaka optimalizovanému plánovaniu požiadaviek na materiál a plánovanej kompletizácii produktov

Agilné plánovanie a flexibilné procesy sú zásadné na ceste k Print Shop 4.0, aby bolo možné rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a zaistiť si konkurenčnú výhodu na trhu.

So softvérom Job Optimiser ponúka Koenig & Bauer výkonný Advanced Planning Software (APS) pre detailné plánovanie výrobných procesov. Inteligentné plánovacie a optimalizačné algoritmy automatizujú všetky plánovacie úlohy pre vysokú efektivitu plánovania. Bezproblémová integrácia so systémami MIS a MES umožňuje tlačiarňam optimalizovať proces plánovania v oblasti výroby a logistiky a tým cielene riadiť materiálový tok a kapacity.

Koenig & Bauer - Job Optimiser
Vysoká využiteľnosť vďaka modernému a intuitívnemu designu UX/UI.

Efektívne plánovanie produkcie v piatich krokoch

Rýchlejšie k dokonalému výrobnému plánu vďaka automatickému detailnému plánovaniu – s týmito plánovacími funkciami otvára Job Optimiser potenciál efektivity v každodennej práci:

  • Automatizovaný import vopred naplánovaných výrobných zákaziek z MIS poskytuje všetky informácie o zákazkách rýchlo a spoľahlivo. Prehľad zákaziek so „semaforovým“ asistentom poskytuje rýchly prehľad o aktuálnom stave výroby a ďalšie informácie, ako napr. o dostupnosti materiálov a nástrojov, nátlačkoch a schválení tlače. Všetky zákazky pripravené na výrobu je možné vybrať pre podrobné plánovanie pomocou funkcií rýchleho filtrovania.
  • Plánovanie vyťaženia strojov definuje dostupnosť strojov a časové okná pre jednotlivé fázy výroby plánovaných zákaziek. Sú zohľadnené všetky možné obmedzenia a závislosti, aby bola zaistená produkcia podľa plánu. Pre vysoký stupeň flexibility v podrobnom plánovaní je možné zdroje dynamicky upravovať, keď sa zmení plán.
  • S funkciou „Load Balancing“ je možné použiť inteligentné riadiace algoritmy na optimálnu distribúciu pracovných procesov na vhodné tlačové a dokončovacie stroje, aby bolo dosiahnuté rovnomerné využitie a vyššia efektívnosť.
  • Sekvencovanie určuje chronologické poradie, v ktorom sú na strojoch vyrábané rôzne objednávky. Poradie zákaziek je optimalizované podľa špecifických tlačových a strojných parametrov, ako je lakovanie, typ laku alebo možnosti automatizácie príslušného stroja, aby sa minimalizovali doby prípravy. Ak sa plán zmení, prispôsobí sa tomu poradie objednávok a výpočet doby prípravy.
  • Optimalizovaný zoznam objednávok sa automaticky odovzdáva do softvéru MES LogoTronic a zaisťuje rýchlejšie pracovné toky a dokonalú synchronizáciu procesov.

Plánovanie výroby na úplne novej úrovni

Job Optimiser je ideálnym riešením pre automatizované detailné plánovanie v tlačovej produkcii. Výrobná sekvencia je optimalizovaná s ohľadom na parametre tlače, ako je substrát, farba a požiadavky na konečnú úpravu, takže sa výrazne skrátia prípravné časy a vytvoria sa ďalšie výrobné kapacity pre ďalšie zákazky. Tlačové platne, substráty, farby a ďalšie požadované materiály sú k dispozícii na príslušnom stroji v plánovanom čase a v správnom poradí.

Job Optimiser posúva plánovanie výroby na úplne novú úroveň. Či už ide o tlačové úlohy web-to-print s najkratšími dodacími lehotami alebo výrobu skladaných krabíc s veľkým počtom priamych farieb a variant – tu je možné naplno využiť výhody optimalizátora úloh: automatické radenie, dynamické prispôsobenie zdrojov, neprerušovaná produkcia vďaka vysokej dostupnosti materiálov.

Job Optimiser je výkonný, ľahko použiteľný softvér na plánovanie výroby v tlačiarňach a tvorí neoddeliteľnú súčasť Print 4.0 pre zvýšenie efektivity v celej firme.

Prezentačné video:
https://www.koenig-bauer.com/de/service/sheetfed/produktivitaet-service-complete/workflow-solutions/job-optimiser/

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo