Ukážka tlače 4 + 4 na 8-farebnom stroji Rapida 106X s rýchlosťou tlače 20 000 hárkov/h.

Na zákazníckom podujatí v Radebeule predstavila spoločnosť Koenig & Bauer tlačiarenským a mediálnym spoločnostiam inovácie týkajúce sa komerčnej tlače. Okrem výkonnej ofsetovej technológie boli predmetom prednášok a živých prezentácií aj inteligentné doplnky, ktoré podporujú komerčné tlačiarne v ich každodennej produkcii.

„V posledných mesiacoch spoločnosť Koenig & Bauer nainštalovala v regióne celý rad hárkových ofsetových strojov Rapida – väčšinou modely Rapida 106. Tieto investície často zahŕňali oveľa viac ako len hárkový ofsetový stroj.“

V závislosti od obchodného modelu a rozsahu zákaziek príslušnej tlačiarenskej spoločnosti boli nájdené jednotlivé balíky riešení, ktoré ich podporujú v každodennej práci, zefektívňujú a zabezpečujú konzistentné riadenie kvality alebo robia výrobu udržateľnejšou.

Cieľom Koenig & Bauer je podporovať obchodné modely príslušných používateľov a porozumieť ich individuálnym výzvam. Na tomto základe pomáha výrobca tlačiarenských strojov spoločnostiam pokračovať v úspešnom rozvoji a byť ešte ziskovejší.

Rapida 106
Návštevníci absolvovali demo program s 11 tlačovými úlohami na dvoch strojoch Rapida 106.

Vyššia efektivita pri každodennej výrobe

Aj keď srdcom výroby zostáva tlačový stroj, čoraz viac inteligentných „pomocníkov“ ešte viac zefektívňuje proces tlače. Začína to štandardmi, ako je dnešný priemyselný softvér. Umožňuje automatizovať obchodné procesy od začiatku do konca a maximalizovať tak ziskovosť. Existuje aj mnoho ďalších nástrojov pre výkonné komerčné aplikácie.
Tu je niekoľko príkladov:

• Job Optimizer – Zaraďuje vopred naplánované úlohy do optimálnej výrobnej sekvencie a tým skracuje čas prípravy na absolútne minimum. To šetrí každý deň čas, ktorý potom možno využiť na ďalšie tlačové úlohy alebo na rýchlejšie spracovanie objednávok.

• VisuEnergy X – Systém zaznamenáva všetky energetické údaje počas tlačových operácií. Merače, záznamníky údajov, cloudy internetu vecí a senzory sa automaticky čítajú, aby sa nepretržite monitorovala a plne dokumentovala spotreba energie. Dá sa identifikovať potenciál úspor. Široké možnosti vykazovania a exportu zjednodušujú dôkaz pre klientov, spotrebiteľov a zákonodarcov.

• QualiTronic PDFCheck – nulová tolerancia chýb vďaka trom funkciám v jednom systéme: kontrola farieb, kontrola hárkov a porovnanie tlačového hárku s predtlačovým PDF. Vďaka včasnému porovnaniu je možné identifikovať chyby na tlačovom hárku ešte pred začatím tlače. Výroba je automaticky monitorovaná, čo má za následok vysokú úroveň spoľahlivosti výroby. Rýchla reakcia na zistené chyby tiež znižuje plytvanie a pomáha znižovať náklady a zlepšovať ekologickú rovnováhu.
Pre používateľov PDFCheck je obzvlášť zaujímavé, že kamerový systém je zodpovedný za meranie farieb, kontrolu hárkov a porovnávanie PDF. To znižuje investičné náklady a náklady na údržbu v porovnaní s inými systémami, ktoré pracujú s viacerými kamerami.

Téma budúcnosť digitalizácie

Sandra Wagner, viceprezidentka pre digitalizáciu v spoločnosti Koenig & Bauer, nadchla publikum svojou prednáškou „Ako Koenig & Bauer podporuje váš obchodný model“ obsahom týkajúcim sa témy budúcnosť digitalizácie.
Návštevníci si vypočuli vzrušujúce podnety na premýšľanie o tom, prečo je potrebná digitalizácia, ako umelá inteligencia mení odvetvie a dokonca aj prvé exkluzívne poznatky a informácie o tom, aké nové produkty možno na drupe očakávať.

Sandra Wagner, viceprezidentka pre digitalizáciu v spoločnosti Koenig & Bauer.
Sandra Wagner, viceprezidentka pre digitalizáciu v spoločnosti Koenig & Bauer.

Ukážky tlače

Srdcom podujatia boli samozrejme ukážky tlače. Organizátor pre návštevníkov pripravil náročný demo program s 11 tlačovými úlohami. Tie prebiehali striedavo na stroji Rapida 106 X s ôsmimi tlačovými jednotkami na 4 + 4 produkciu s obracačom a stroji Rapida 106 so siedmimi tlačovými jednotkami a lakovacou jednotkou. Obidva stroje sú typické pre komerčné tlačiarne, jeden na produkciu obsahu, druhý na obálky časopisov a vysokokvalitné katalógy.

Pri tlači na Rapida 106 X s ôsmimi tlačovými jednotkami sa kládol dôraz na maximálny výkon (20 000 hárkov za hodinu prostredníctvom obracača), automatizáciu procesov pomocou funkcií AutoRun (produkcia sekvencie tlačových úloh bez manuálneho zásahu), QualiTronic PDFCheck (kontrola farieb, kontrola hárkov a porovnanie vytlačeného hárku s predtlačovým PDF) a kontrola vyváženia sivej pomocou funkcie InstrumentFlight.
Okrem automatizácie orientovanej na budúcnosť a maximálneho výkonu sa odborníci na tlač mohli presvedčiť aj o dôslednej kontrole vrátane dôkazu kvality tlače – faktov, ktoré majú významný vplyv a pomáhajú k nízkoodpadovej, ekologickej a udržateľnej tlači.

Rapida 106
Demo tlač s inline lakovaním na stroji Rapida 106.

7-farbový tlačový stroj Rapida 106 rovnako produkoval pri maximálnom výkone. Ukážka sa zamerala na inline dokončovanie tlače lakovaním vrátane efektov Drip-Off lak, a rýchlych zmien pri tlači s priamymi (spot) farbami, napr. pomocou automatizačných riešení, ako je DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash) umývací systém valcov.

Rapida 76
Rapida 76 – vysokovýkonná komerčná produkcia v polovičnom formáte B2.

So zameraním na výrobu obálok časopisov a kníh sa odborníci mohli na vlastné oči presvedčiť aj o výkone tlačového stroja Rapida 76 v polovičnom formáte B2.
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo