pondelok, 17. jún 2024
KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Domov Profil

Profil

František Martančík

„Ak je niečo k videniu a každý to vidí, je to vnímanie. Ak nie je nič k videniu a vy to predsa vidíte, je to poézia. Ak dokážete za pomoci fotoaparátu, aby to videli aj iní – potom je to fotografia.“

ERNST HAAS

Tak ako v iných odvetviach  ľudskej činnosti  rozrástli  sa v posledných rokoch aj poznatky o modernej polygrafii a fotografii do takej hĺbky a šírky, že ucelený obraz týchto odborov by obsiahol  dosť miesta  aj v špecializovanej knižnici. Pretože veľa publikácií o jednotlivých  disciplínach a technikách sú pomerne  obsiahle a v obci profesionálov a priaznivcov  sú do značnej miery nie vždy dostupné alebo kladú príliš  veľké nároky  na ich čas, ukázalo sa ako aktuálne zriadiť túto webovú stránku ktorá by svojou podstatou  zhromažďovala informácie o všetkom, čo s polygrafiou a fotografiou súvisí a následne ponúkla tieto informácie širokej verejnosti. Snahou je prezentovať  nestranné a odborné informácie, ktoré sa často v súčasnom svete reklamy vytrácajú. Ak sa má naplniť zámer a poslanie komentovať a informovať prostredníctvom tejto stránky, tak je potrebné aj pre nás sprístupniť resp. poskytnúť zaujímavé informácie z danej oblasti.

Týmto ďakujem spoločnostiam, firmám, inštitúciám ale aj jednotlivcom za vzájomnú spoluprácu a poskytnutie informácií o nových produktoch, technológiách, netradičných postupoch ako aj o ostatných zaujímavostiach prospešných pre polygrafov, fotografov a všetkých, ktorých problematika „polygrafia – fotografia“ zaujíma, živí a spája.

František Martančík – NOVUM F&M

epson
epson
LEONHARD KURZ
SharpNEC_LP_banner_300x300px
SharpNEC_LFD_banner_300x300px
Ricoh_banner
Ricoh_banner

Spriatelené stránky