Plne automatická logistika tlačových foriem od Koenig & Bauer.

Systémy logistiky tlačových platní inštalované spoločnosťou Koenig & Bauer spracovali viac ako jeden milión dosiek iba za dva roky používania na dvoch miestach prevádzkovaných spoločnosťou Druckhaus Mainfranken (DHM). Pri kontrole dňa 15. marca 2024 počítadlá logistických systémov, ktoré boli uvedené do prevádzky a pripojené k hárkovým ofsetovým strojom Rapida v závodoch DHM Marktheidenfeld a Kesselsdorf v decembri 2021, zaznamenali spracovanie presne 1 160 634 tlačových platní.

Automatizácia transportu a vkladania platní priamo do zásobníkov na tlačových jednotkách a potom ich transport späť do stanice na likvidáciu výrazne zvyšuje výkonnosť tlačového stroja.

Tam, kde dominujú najmä ultrakrátke série, čo je charakteristické pre web-to-print podnikanie, je možné výrobu realizovať oveľa ziskovejšie.

Osemfarebná Rapida 106 X s obracacím zariadením na výrobu 4/4 a logistikou platní v Druckhaus Mainfranken v Marktheidenfelde.
Osemfarebná Rapida 106 X s obracacím zariadením na výrobu 4/4 a logistikou platní v Druckhaus Mainfranken v Marktheidenfelde.

Koenig & Bauer umožňuje maximálnu automatizáciu procesov pomocou svojho systému logistiky platní, ako dokazuje viac ako jeden milión platní vymenených iba za dva roky používania spoločnosťou Druckhaus Mainfranken.

Rôzne koncepty na rôznych miestach

V závode Marktheidenfeld sa používa samostatný systém pre každý stroj Rapida, na ktorom je implementovaná logistika platní. Platne sú odvážané z oddelenia prepressu k strojom pomocou vozíka. Tam sú platne jedna po druhej nakladané do transportného systému, identifikované pomocou dátového matricového kódu a transportované do príslušných tlačových jednotiek pripravených na výmenu tlačových foriem.

Nakladanie jednotlivých tlačových foriem do transportného systému (vpredu), odkladacia stanica (vzadu).
Nakladanie jednotlivých tlačových foriem do transportného systému (vpredu), odkladacia stanica (vzadu).

Po výmene platní sú použité platne odvezené do likvidačnej stanice a uložené na paletu na recykláciu. Dopravný okruh je založený na reťazových dopravníkoch s klieštinovými držiakmi platní. Od inštalácie systému pred dvoma rokmi bolo spracovaných viac ako 716 000 platní.

Systém logistiky platní pripravený na plne automatickú zmenu úlohy.
Systém logistiky platní pripravený na plne automatickú zmenu úlohy.

V Kesselsdorfe pri Drážďanoch boli veľkoformátové hárkové ofsetové stroje radu Rapida integrované do modulárneho systému logistiky platní, ktorý ide o krok ďalej ako jeho náprotivok v Marktheidenfelde. Platne sú odovzdávané na reťazové dopravníky s dostatočným predstihom počas predtlačovej činnosti. Presmerovač zaisťuje, že každý tlačový stroj Rapida dostane správne tlačové platne pre svoje ďalšie úlohy – v súlade s definovaným zadaním úlohy.
Platňové logistické systémy pre veľkoformátové hárkové ofsetové stroje – najmä na tejto úrovni automatizácie – ponúkajú používateľom jedinečné výhody. Doteraz boli inštalované výhradne spoločnosťou Koenig & Bauer.

Použité platne sú ukladané na palety v odkladacej stanici.
Použité platne sú ukladané na palety v odkladacej stanici.

Zisková výroba ultrakrátkych sérií

Ulrich Stetter, výkonný riaditeľ Druckhaus Mainfranken, považuje systémy logistiky platní za zásadnú zmenu v podnikaní v oblasti web-to-print: „Počet zákaziek, ktoré sme schopní spracovať za smenu alebo pracovný deň, sa od doby, kedy sme ich začali používať, výrazne zvýšil.“ Zároveň sa robí oveľa menej chýb v porovnaní s procesmi výmeny tlačových foriem, ktoré zahŕňajú ručné vkladanie platní do zásobníkov.
Je minimum zákaziek, ktoré sa tlačia dlhšiu dobu. Väčšina úloh – obvykle vyžadujúcich 300 dobrých hárkov – je dokončená do troch minút. Len ťažko by bolo možné, aby jediný človek držal krok s touto produktivitou – najmä po celý čas smeny. Za predpokladu súvislého sledu takýchto ultrakrátkych úloh by tento človek prešiel vzdialenosť 3 km za smenu, aby vymenil tlačové platne na Rapide formátu B1. A to pri prenášaní platní s celkovou hmotnosťou 148 kg každú hodinu. Pri veľkoformátovej tlači sú čísla zodpovedajúcim spôsobom vyššie. Táto pracovná záťaž by čoskoro posunula aj skúsených operátorov na ich limity.

Jasný záver

Automatizácia nakladania platní a ich prepravy priamo k meničom platní na tlačových jednotkách a potom späť do odkladacej stanice významne zvyšuje výkonnosť tlačového stroja – najmä tam, kde dominujú ultrakrátke série. Tieto výrobné zákazky nízkeho nákladu, ktoré sú charakteristické pre podnikanie web-to-print, je možné realizovať oveľa výhodnejšie.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo