Foto: Philipp Zimmermann (CEO, vľavo), Markus Dörr (CFO, uprostred) a Thomas Potzkai (CTO, vpravo) tvorí nový vedúci tím Koenig & Bauer Digital & Webfed.

Trojčlenný manažérsky tím pokračuje v redizajne produktového portfólia v segmente Digital & Webfed.

• Philipp Zimmermann od 1. júna 2024 generálny riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer Digital & Webfed
• Markus Dörr preberá funkciu finančného riaditeľa
• Thomas Potzkai zostáva vo funkcii technického riaditeľa

S účinnosťou od 1. júna 2024 v spoločnosti Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG dochádza k zmenám vo vedení spoločnosti. Philipp Zimmermann vystriedal Christopha Müllera vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Digital & Webfed a je zodpovedný za celkové riadenie segmentu, predaj a produktový manažment.

Spolu s ním prevezme zodpovednosť za obchodné oblasti Markus Dörr ako finančný riaditeľ. Predtým bol zodpovedný za financie dcérskej spoločnosti Koenig & Bauer Industrial. Thomas Potzkai zostáva technickým riaditeľom zodpovedným za oblasť technológií a služieb.
Týmto krokom skupina dôsledne zosúlaďuje svoju štruktúru riadenia s požiadavkami trhu a posilňuje nezávislosť jednotlivých segmentov.

V rámci programu „Spotlight“ oznámila spoločnosť Koenig & Bauer začiatkom mája 2024 reorganizačný program „D&W 2.0“ s cieľom riešiť pretrvávajúcu stratovú situáciu v segmente Digital & Webfed. Organizačné, štrukturálne a prevádzkové opatrenia na ochranu možností zisku na rastúcich trhoch flexibilných obalov, digitálnej tlače a vlnitej lepenky sú v štádiu testovania. Program „D&W 2.0“ bude viesť Dr. Andreas Pleßke, predseda predstavenstva spoločnosti Koenig & Bauer.

Týmto programom skupina reflektuje vývoj súčasného produktového portfólia segmentu Digital & Webfed aj na úrovni manažmentu. V posledných rokoch sa pozornosť okrem komplexného servisu – vrátane inštalovanej základne novinových tlačových strojov – presunula na inkjetové stroje, CI-Flexo a stroje na potlač vlnitej lepenky.

Zosúladením a ďalším rozvojom riadiacich štruktúr sa nastavil kurz pre budúcu životaschopnosť tým, že spoločnosť Koenig & Bauer Digital & Webfed môže na trhoch pôsobiť nezávisle a pružnejšie reagovať na špecifický vývoj. Tento krok zároveň otvoril cestu ku generačnej výmene. Christoph Müller sa vo svojej úlohe zodpovedného člena predstavenstva Koenig & Bauer AG bude čoraz viac zameriavať na sieť, ktorá sa budovala po desaťročia, s cieľom ďalej rozvíjať technológie a partnerstvá v oblasti digitálnej tlače.

|O spoločnosti Koenig & Bauer|
Spoločnosť Koenig & Bauer so sídlom v nemeckom Würzburgu je celosvetovým výrobcom tlačiarenských strojov. Spoločnosť vyrába tlačové stroje a ponúka softvérové riešenia pre celý sektor tlače a ďalšie spracovanie so zameraním na technológiu obalov. Tlačové stroje Koenig & Bauer zvládnu potlačiť prakticky takmer všetky materiály – portfólio siaha od bankoviek, cez obaly z kartónu, vlnitej lepenky, fólie, plechu a skla až po tlač kníh, displejov, etikiet, dekorov, časopisov, reklamných tlačovín a novín.

S viac ako 200-ročnou históriou je Koenig & Bauer najstarším výrobcom tlačových strojov na svete a ovláda dnes takmer všetky tlačové technológie. V celom koncerne pracuje 5 700 zamestnancov, pričom spoločnosť vyrába v jedenástich závodoch v Európe a riadi celosvetovú predajnú a servisnú sieť. Ročný obrat vo finančnom roku 2023 dosiahol 1,3 miliardy EUR.
Ďalšie informácie na: www.koenig-bauer.com
Zdroj TS: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo