Spojenie Smurfit Kappa a Westrock schválené európskou komisiou.

Európska komisia schválila na základe nariadenia EÚ o fúziách zlúčenie írskeho podniku Smurfit Kappa Group a americkej spoločnosti WestRock. Transakcia sa týka predovšetkým sektora papiera a obalov. Európska komisia vo vyhlásení uviedla, že fúzia nevyvolá významné obavy z narušenia hospodárskej súťaže vzhľadom na kombinovanú trhovú pozíciu oboch subjektov vyplývajúcu z navrhovanej transakcie.

Tieto dve spoločnosti v septembri 2023 potvrdili, že sa chystajú spojiť a vytvoriť Smurfit WestRock, globálneho giganta v oblasti obalov, od ktorého sa očakávalo, že prinesie „atraktívny výnos pre akcionárov oboch spoločností“. V tom čase uviedli, že vidia „presvedčivé strategické, obchodné a finančné dôvody na spojenie Smurfit Kappa a vysoko komplementárnych papierových obalových spoločností WestRock s cieľom vytvoriť globálneho lídra v oblasti trvalo udržateľných obalov“.

Podľa správy boli spoločné príjmy Smurfit Kappa a WestRock za 12 mesiacov končiacich 30. júna 2023 približne 34 miliárd USD. V dôsledku transakcie vznikne najväčšia svetová papierenská a obalová spoločnosť s celkovým počtom asi 100 000 zamestnancov, ktorá bude riadiť 500 závodov na výrobu obalov a 67 závodov, ktoré ročne vyrábajú 23 miliónov ton kartónu.

Zdroj: EU

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo