Veľtržná prezentácia Leonharda Kurza, má motto „Rethink what's possible“ a je rozdelená do piatich tematických okruhov.

Na veľtrhu drupa sa každé štyri roky stretávajú všetky veľké mená tlačového priemyslu. Pod heslom „vytvárame budúcnosť“ sa tento popredný svetový veľtrh tlačiarenského a papierenského priemyslu bude prvýkrát od pandémie koronaviru konať v Düsseldorfe od 28. mája do 7. júna 2024. Dôraz sa bude klásť na prevratné inovácie, prenos poznatkov na vysokej úrovni a intenzívny networking s viac ako 1 800 vystavovateľmi.

Špecialista na povrchové úpravy LEONHARD KURZ sa tento rok opäť zúčastní ako exkluzívny platinový partner s pôsobivým stánkom v hale 3 (E71-1 – E71-2) a má v rukáve niekoľko zaujímavostí.

„Prehodnoťte, čo je možné“ – „Rethink what’s possible“

Veľtržná prezentácia 2024 špecialistu na technológie razenia sa bude konať pod mottom „Prehodnoťte, čo je možné“ a je rozdelená do piatich tematických oblastí: „Kreativita a technológie“, „Želanie a rozpočet“, „Virtualita a realita“, „Bezpečnosť a štýl“ a „Dizajn a udržateľnosť“.

„Rethink what's possible“
„Rethink what’s possible“

KURZ veľkolepo demonštruje, že kombinácia dvoch zdanlivo protichodných faktorov môže otvoriť úplne nové možnosti. „Myslenie mimo rámca a prehodnocovanie možností je predpokladom dlhodobého úspechu. Nesmieme stáť na mieste a spoliehať sa na úspešné koncepty z minulosti. Sme presvedčení, že je zdravé a nevyhnutné skúmať sami seba vo všetkých oblastiach. Sme hrdí na to, že môžeme túto mentalitu využiť a posunúť možnosti dokončovacích prác na ďalšiu úroveň,“ vysvetľuje Markus Hoffmann, výkonný senior viceprezident pre oblasť priemyselných výrobkov a aplikácií spoločnosti KURZ.

Obsiahla ponuka

Okrem širokej ponuky dokončovacích produktov a riešení z oblasti horúcej razby, studeného transferu a digitálneho zušľachtenia sa na stánku s rozlohou 684 m2 predstavia so svojimi strojmi a riešeniami aj dcérske spoločnosti KURZ Steinemann DPE, MPRINT, Hinderer + Mühlich (H+M) a KURZ Digital Solution. Rovnako ako na predchádzajúcich veľtrhoch bude aj tento rok stánok dejiskom pôsobivých živých prezentácií a ukážok. Ako špeciálna atrakcia bude v stánku KURZ dokončený plagát s témou tohtoročnej Drupy, ktorý ešte nebol odhalený a návštevníci si ho budú môcť odniesť ako darček.

Zákazníci na veľtrhu drupa však nebudú mať len možnosť obdivovať vystavené stroje a dozvedieť sa o možnostiach jedinečne krásneho, efektívneho a udržateľného dokončovania. Stánok bude skôr slúžiť na výmenu názorov, nadväzovanie kontaktov a kladenie otázok s odborníkmi spoločnosti KURZ v uvoľnenej atmosfére – napr. veľkej pivnej záhrade.

Exkluzívny partner veľtrhu drupa

Potom, čo sa spoločnosť KURZ stala platinovým partnerom veľtrhu virtual.drupa už v roku 2021, bude odborník na povrchové úpravy exkluzívnym partnerom veľtrhu aj tento rok. Markus Hoffmann k tomu hovorí: „KURZ ponúka jedno z najprepracovanejších, najvšestrannejších a najobsiahlejších portfólií produktov pre polygrafický priemysel. Zahŕňa kompletné strojné systémy, koordinované produktové balíčky, individuálne riešenia a pracovné postupy na mieru. Naším cieľom je vždy vydať zo seba to najlepšie, aby sa tlačovým produktom dostalo pozornosti, ktorú si zaslúži.“

Kurz má na Drupe zastúpenie aj v oblasti balenia, udržateľnosti a textilných kontaktných bodov, aby mohla zákazníkom a záujemcom odovzdať svoje koncentrované odborné znalosti. Platformy v halách 3, 4 a 14 tvoria špeciálne fóra pre inovácie, nové obchodné modely a partnerstvá. Touchpoint Packaging (hala 3, stánok B31) ponúka platformu pre priekopnícke obalové riešenia. Na Touchpoint Sustainability (hala 14, stánok B60) bude všetko zamerané na udržateľnosť v priemysle. Na Touchpoint Textile (hala 4, stánok B30) sa môžu návštevníci zoznámiť s konceptmi týkajúcimi sa priamej potlače textilu, sieťotlače, transferovej tlače a digitálnej tlače.

Vhodný pre budúcnosť

Téma udržateľnosti hrá pre spoločnosť Kurz dôležitú úlohu nad rámec Drupy a Sustainability Touchpoint. Špecialista na tenkovrstvové technológie neustále usiluje o to, aby jeho vlastné procesy a produkty boli ešte udržateľnejšie. Vývoj recyklovateľných povrchových úprav a obzvlášť tenkých nosných materiálov je len niekoľko príkladov úsilia odborníkov. Súčasne sa spoločnosť KURZ obzvlášť snaží podporovať väčšiu udržateľnosť u svojich zákazníkov a pripraviť ich na ekologickú budúcnosť.

Zdroj: LEONHARD KURZ

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo