Jürgen Otto sa 1. júla 2024 stane novým generálnym riaditeľom Heidelbergu.

Jürgen Otto (59) sa stane novým generálnym riaditeľom spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) 1. júla 2024. Nahradí Dr. Ludwina Monza, ktorý na vlastnú žiadosť a po dohode odstúpi z funkcie predsedu predstavenstva.

Dozorná rada spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen na svojom zasadnutí 19. apríla 2024 rozšírila aj svoju správnu radu. Dr. David Schmedding (47), predtým vedúci predaja, sa pripojí k predstavenstvu ako nový člen. Od 1. júla 2024 bude predstavenstvo pozostávať z Jürgena Otta ako generálneho riaditeľa, Tanie von der Goltz ako finančnej riaditeľky a Dr. Davida Schmeddinga ako riaditeľa predaja a služieb.
Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo