So strojmi od Koenig & Bauer je viditeľná celá rozmanitosť potlačených výrobkov - nielen obalov.

Koenig & Bauer AG, popredný svetový poskytovateľ technológií pre špeciálne tlačové aplikácie s osobitným zameraním na obalový sektor, oznámil, že na základe svojich predbežných a zatiaľ neauditovaných čísiel, splnil svoju vlastnú prognózu na rok 2023.

Napriek pretrvávajúcemu náročnému globálnemu ekonomickému prostrediu, ktoré navyše zhoršuje množstvo faktorov, ako sú vyššie náklady na energiu, materiál a personál, zisk skupiny pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 29,9 milióna eur. To zaraďuje EBIT do predpovedaného rozpätia 25 miliónov až 35 miliónov eur, ktoré bolo upravené 8. novembra 2023.

Na úrovni 1 326,8 miliónov eur sú tržby skupiny na hornej hranici predpokladanej hodnoty 1 300 miliónov eur. V predchádzajúcom roku tržby dosiahli 1 185,7 mil. eur a EBIT 22,0 mil. eur. V dôsledku toho sa tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 11,9 %, zatiaľ čo EBIT vzrástol o 7,9 mil. eur, čo sa premietlo do nárastu o 35,9 %. Marža EBIT dosiahla 2,3 % v porovnaní s 1,9 % v predchádzajúcom roku.

Vo štvrtom štvrťroku dokázala spoločnosť Koenig & Bauer zostať na trajektórii rastu, ktorú prijala v prvej polovici roku 2023, a to aj napriek slabšiemu tretiemu štvrťroku. V tomto smere posledný štvrťrok opäť ukázal svoju zvyčajnú silu, keď výnosy dosiahli 435,7 mil. eur (predchádzajúci rok: 380,0 mil. eur) a EBIT na úrovni 32,0 mil. eur (predchádzajúci rok: 25,0 mil. eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamenalo výrazné zlepšenie. Príjem objednávok dosiahol ku koncu roka 1 287,9 milióna eur, čo je podľa prognózy mierne pod historicky najvyšším číslom 1 329,3 milióna eur z predchádzajúceho roka.

Dr Stephen Kimmich, finančný riaditeľ, hovorí: „Keďže stále pôsobíme v mimoriadne náročnom trhovom prostredí, pokračovali sme v našej ceste zameranej na zlepšovanie prevádzkového zisku. Sme si však vedomí toho, že Koenig & Bauer musí byť v budúcnosti ziskovejší. Rovnako ako naši úspešní zákazníci, aj my sa musíme zamerať na hodnoty, ktoré podnecujú našu transformáciu z výrobcu tlačiarenských strojov na technologickú spoločnosť. Okrem toho musíme riešiť výzvy sveta charakterizovaného rýchlymi a nepredvídateľnými zmenami.“

„Program Spotlight nasmeruje Koenig & Bauer na produkty a služby zvyšujúce maržu, keďže spoločnosť sa zameriava na rast príjmov.“

„Spotlight“ o faktoroch rastu a inováciách

S „Rastovou ofenzívou 2023“ prijatou v roku 2018, ktorej cieľom bolo proaktívne využívať trhové príležitosti vznikajúce najmä v oblasti digitálnej tlače, vlnitej lepenky, kartónových obalov a flexibilných obalov, ako aj v postpressovom sektore v záujme udržateľného ziskového rastu, Koenig & Bauer výrazne posunul vpred svoju transformáciu z výrobcu tlačiarenských strojov na technologickú spoločnosť. Spoločnosť sa tak uberá správnym smerom, hoci externé a interné faktory vedú k zvýšenej zložitosti a rastúcim nákladom. Z tohto dôvodu správna rada začala koncom roka 2023 program zamerania „Spotlight“.

Ako vysvetľuje generálny riaditeľ Dr Andreas Pleßke, „stále platí staré známe, že čo zaseješ, to zožneš. Iniciatívy rastu sme v roku 2018 spustili predvídavo. S týmto zmýšľaním sme už viac ako 200 rokov lídrom na trhu a technologickým lídrom v mnohých oblastiach. A tak chceme, aby veci zostali. Teraz sme takmer dokončili fázu siatia a chceme zbierať úrodu. Napomôže tomu aj program „Spotlight“, v ktorom uprednostňujeme iniciatívy a obchodné modely, ktoré zvyšujú zisky a finančnú silu, zbavujeme sa priorít iniciatív, ktoré priamo neovplyvňujú zisky, a optimalizujeme organizáciu skupiny a segmentov, ako aj nepriamu štruktúru nákladov, aby boli procesy ešte priaznivejšie pre zákazníkov.“ Pod vedením Dr Pleßkeho budú opatrenia z väčšej časti identifikované, implementované a dokončené v roku 2024, hoci celoročný efekt sa prejaví až v roku 2025.

Výhľad na rok 2024

Napriek zložitému makroekonomickému prostrediu v roku 2024 Koenig & Bauer očakáva, že EBIT marža a tržby zostanú vo fiškálnom roku 2024 stabilné. Koenig & Bauer predpovedá prevádzkový zisk medzi 25 až 40 miliónov EUR a tržby okolo 1,3 miliardy eur. EBIT skupiny za rok 2024 však bude zaťažený až 10 miliónmi eur v dôsledku výdavkov na drupa, najväčší svetový veľtrh pre polygrafický a grafický priemysel, ktorý sa bude konať v Düsseldorfe od 28. mája do 7. júna, čoho výsledkom bude po tomto jednorazovom efekte EBIT skupiny medzi 15 až 30 mil. eur.

Spoločnosť zverejní svoje auditované finančné výkazy a výročnú správu za rok 2023, dňa 27. marca 2024. V ten istý deň usporiada Koenig & Bauer konferenčný hovor (v angličtine) pre analytikov a investorov. Konferenčný hovor bude následne dostupný na webovej stránke.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo