Ricoh považuje klimatické zmeny za jeden z najzávažnejších sociálnych problémov.

Spoločnosť Ricoh Company, Ltd. opäť získala hodnotenie „A“ v rámci každoročného hodnotenia zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca (Supplier Engagement Rating – SER) spoločnosťou CDP a už tretí rok po sebe sa umiestnila v prestížnom rebríčku CDP Supplier Engagement Rating Leader.

Každoročné hodnotenie SER CDP je určené na hodnotenie a podnecovanie opatrení v oblasti riadenia podnikového dodávateľského reťazca v otázkach klímy na základe dotazníka CDP o zmene klímy.

CDP* oceňuje najlepšie hodnotené spoločnosti v rebríčku zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca, z ktorých sa spoločnosť Ricoh nachádza medzi 8 % najlepších (približne 650 hodnotených spoločností). Cieľom spoločnosti Ricoh je do roku 2030 dosiahnuť bezuhlíkovú spoločnosť znížením emisií skleníkových plynov v celom dodávateľskom reťazci o 40 % (kategórie obstarávania, spotreby a dopravy) oproti roku 2015. Tento environmentálny cieľ bol Iniciatívou SBT (SBTi) certifikovaný ako „cieľ 1,5 °C“.

Okrem podpory dekarbonizačných iniciatív, v rámci skupiny Ricoh, organizuje aj informačné stretnutia pre dodávateľov s cieľom zabezpečiť, aby plnili ciele znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré sú v súlade s kritériami SBTi 2°C. V rámci koncepcie Comet Circle, ktorá bola založená v roku 1994, spoločnosť Ricoh poskytuje recyklovateľné produkty s využitím svojej technológie 3R („redukcia, repasovanie, recyklácia“) a globálneho systému zberu, ktorý rozvíjala dlhé roky. Popri týchto iniciatívach Ricoh uznáva, že jej aktívna podpora dekarbonizačných aktivít dodávateľov a zverejňovanie informácií sú vysoko hodnotené na medzinárodnej úrovni a viedli k tomuto uznaniu.

„Spoločnosť Ricoh považuje klimatické zmeny za jeden z najzávažnejších sociálnych problémov a podporuje aktivity zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo svojich vlastných zariadeniach. Podporuje tiež spoluprácu partnerov a zákazníkov s cieľom realizovať bezuhlíkovú spoločnosť v celom hodnotovom reťazci.“

| Spoločnosť CDP|
CDP je globálna nezisková organizácia, ktorá podnecuje spoločnosti a vlády k znižovaniu emisií skleníkových plynov, ochrane vodných zdrojov a ochrane lesov. V roku 2022 viac ako 680 investorov s aktívami v hodnote viac ako 130 biliónov USD a 280 významných nákupcov so 6,4 biliónmi USD výdavkov na verejné obstarávanie požiadalo spoločnosti o zverejnenie údajov o vplyvoch na životné prostredie, rizikách a príležitostiach prostredníctvom platformy CDP a odpovedalo rekordných viac ako 18 700 spoločností

Spoločnosť CDP, ktorá je plne zosúladená s TCFD, je najväčšou environmentálnou databázou na svete a jej výsledky sa vo veľkej miere využívajú pri rozhodovaní o investíciách a obstarávaní s cieľom dosiahnuť bezuhlíkové, udržateľné a odolné hospodárstvo. CDP je zakladajúcim členom iniciatívy Science Based Targets, koalície We Mean Business, The Investor Agenda a iniciatívy Net Zero Asset Managers.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo