MM Kwidzyn má inštalovanú kapacitu na výrobu 745 000 ton papiera a lepenky ročne.

MM Group (Mayr-Melnhof Karton AG) schválila komplexný investičný projekt na zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti svojho najväčšieho závodu na výrobu lepenky a papiera MM Kwidzyn v Poľsku. Zníženie nákladov na energiu a CO2, integrácia buničiny a vstup na trh pre vrecový kraft papier majú pripraviť základ pre udržateľný budúci úspech.

Strategická investícia v hodnote 660 miliónov EUR

Investičný projekt je rozdelený na tri časti:
• Očakáva sa, že investícia do nového regeneračného kotla a novej parnej turbíny prispeje k výraznému zníženiu nákladov na energiu a zníženiu uhlíkovej stopy, aby sa vyhovelo budúcemu trhu. požiadavky a dosiahnuť cieľ „Čisté nulové emisie uhlíka“.
• Investíciou do druhej linky na výrobu buničiny a do sušičky buničiny sa má zároveň výrazne zvýšiť podiel zelenej energie. Tým sa zlepší vertikálna integrácia a zníži sa závislosť od trhovej buničiny.
• Paralelne sa má papierenský stroj 1 (PM1) prerobiť z kopírovacieho papiera na vrecový kraft papier. Týmto spôsobom investujeme do rastúceho trhu vrecového kraftového papiera a znižujeme naše vystavenie sa klesajúcemu trhu s kopírovacím papierom.

Realizácia investičného projektu, je plánovaná na roky 2023-2026 s úhradami do roku 2027. Financovanie je plánované z interne generovaných zdrojov.

|O papierni Kwidzyn a MM Group|
MM Kwidzyn má inštalovanú kapacitu na výrobu 745 000 ton papiera a lepenky ročne. Závod má štyri papierenské stroje s kapacitou: PM1 (200 000 ton kopírovací papier), PM2 (210 000 ton kopírovací papier a baliaci papier), PM3 (75 000 ton (MF) baliaci kraft papier) a PM4 (260 000 ton natieraná lepenka). Závod Kwidzyn prevádzkuje aj celulózku s ročnou kapacitou približne 400 000 ton.

MM Group je popredný svetový výrobca kartónu a skladacích kartónov s atraktívnou ponukou kraftových papierov a nenatieraných papierov pre rôzne koncové aplikácie. MM podporuje trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom inovatívnych, recyklovateľných obalov a papierových produktov.

Zdroj: MM Group

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo