Mondi's functional barrier papers.

Mondi, svetový líder v oblasti obalov a papiera, investuje do inovatívnych technológií na zvýšenie kapacity bariérového papiera „FunctionalBarrier Paper“. S rôznymi úrovňami bariéry je tento rad šitý na mieru pre priemyselné aplikácie a aplikácie elektronického obchodu, ako aj pre osobnú starostlivosť, mrazené potraviny a balenie čokolády.

Mondi’s functional barrier papers

Ako náhrada za plastové fólie a lamináty ponúka rad FunctionalBarrier Paper alternatívy obalov na báze vlákien, ktoré sú vhodné najmä pre rýchloobrátkový spotrebný tovar (Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)) a možno ich recyklovať v existujúcich tokoch papierového odpadu v celej Európe. Bariérové papiere znižujú množstvo plastov používaných v obaloch a podporujú rozvoj obehového hospodárstva.

Sortiment je podporený investíciou do nového extrudéra v závode Mondi Coating Štĕtí (Česká republika). Začiatok výroby sa očakáva v roku 2024. Okrem toho v súčasnosti prebieha investícia v Mondi Jülich (Nemecko), ktorá rozšíri ponuku o viac druhov papiera, najmä s obsahom recyklátu. Spoločnosť Mondi bude tiež investovať a optimalizovať svoj výrobný závod v Örebro (Švédsko), aby ďalej zlepšila výrobu svojho sortimentu papierov s funkčnými bariérami, ako aj vytvorila ďalšie pracovné miesta.

„Tieto investície podčiarkujú výhodu integrovaného hodnotového reťazca spoločnosti Mondi, od zodpovedného získavania zdrojov až po výrobu, povrchovú úpravu a obalovú konverziu na konečný produkt.“

Marko Schuster, COO Functional Paper & Films, Mondi, komentuje: „Na koncových trhoch vidíme silnú snahu znižovať používanie plastov a smerovať k udržateľnejším riešeniam obalov na báze papiera. Náš rad papierov pre funkčné bariéry odráža záväzok spoločnosti Mondi v tomto smere a podporuje obehové hospodárstvo v súlade s našimi cieľmi MAP2030. Sme nadšení, že môžeme rozšíriť portfólio a umožniť našim zákazníkom hladký prechod na udržateľnejšie obalové riešenia, aby sme uspokojili rastúce potreby ich spotrebiteľov.“

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo