Čiarový kód je neodmysliteľnou súčasťou každého výrobku. Grafici a tlačiari sú tí, ktorí dokážu vo výraznej miere ovplyvniť kvalitu čiarového kódu, preto sme pripravili sériu článkov, ktoré poslúžia ako rýchlokurz kvality čiarových kódov EAN.

… Najčastejšie chyby čiarových kódov a ako im predchádzať

Z realizovaných prieskumov je zrejmé, že vysoké percento čiarových kódov nespĺňa minimálne požiadavky na kvalitu. Nestačí však vedieť čo, ale dôležité je aj vedieť prečo. Proces tlače čiarového kódu je tak trochu alchýmia a preto by sme mohli očakávať, že najväčší problém je vytlačiť kvalitný čiarový kód. Prekvapivé je, že naši tlačiari dokážu vytlačiť pomerne kvalitné čiarové kódy, ale nezvládame dizajn.

Najčastejšie chyby – Výška

Jedným z najčastejších a najzávažnejších problémov je výška čiarového kódu. Výška zohráva významnú úlohu pri skenovaní vysokokapacitnými pultovými skenermi. Lúče skeneru sú usporiadané tak, aby dokázali zosnímať polovicu kódu každým lúčom a to robí skenovanie takým rýchlym. Keď však výška nie je dodržaná, pracovník pri pokladni musí výrobok nad skenerom natáčať, aby jedným lúčom zosnímal celú šírku čiarového kódu a to predlžuje skenovanie pultovými skenermi až štvornásobne.

Obr.: „SPRÁVNE“  Úplná výška čiarového kódu. Jeden lúč prečíta začiatok a stred kódu. Druhý lúč prečíta stred a koniec. Skenovanie je rýchle.


Obr.: „NESPRÁVNE“ Znížená výška čiarového kódu. Jeden lúč prečíta začiatok a stred kódu. Druhý lúč nedokáže prečítať stred a koniec, pretože kódu chýba výška.

Problém výšky je jednoducho viditeľný (tabuľka veľkostí je na stránke www.gs1sk.org) a aj je pomerne jednoducho odstrániteľný. Niekedy naozaj stačí usporiadať grafiku trochu inak a nájde sa aj dostatočný priestor pre čiarový kód. Inokedy grafik vytvorí zbytočne veľký čiarový kód, lebo si myslí, že čím bude väčší, tým bude lepšie skenovateľný, ale zníži jeho výšku, aby sa na obal zmestil. Pri tvorbe čiarového kódu je dôležité poznať spôsob a presnosť tlače. Ak sa obal tlačí kvalitnou tlačou na kvalitný materiál a nie je problém vytlačiť presne čiaru o šírke 0,264 mm, potom je možné vytlačiť čiarový kód v najmenšej dovolenej veľkosti 29,83 × 20,73 mm.

Celková veľkosť čiarového kódu (šírka aj výška) vychádza zo šírky najužšej čiary (tzv. modulu), ktorá je pri 100% veľkosti 0,33 mm a môže sa pohybovať od 80 – 200%. Keď poznáme šírku modulu, vieme rýchlo zistiť celkovú veľkosť čiarového kódu a vieme splniť jednu zo základných požiadaviek na čiarový kód.

Veľkosť

S predchádzajúcim súvisí aj ďalšia bežná chyba a to, že čiarový kód je menší, ako je najmenšia povolená veľkosť. Niekedy grafici nesprávne aplikujú minimálnu veľkosť čiarového kódu EAN-8 na kód EAN-13. Sú to dva rôzne kódy a každý z nich má presne určené minimálne veľkosti.

Minimálna veľkosť kódu EAN-8 21,38 × 17,05 mm
Minimálna veľkosť kódu EAN-13 29,83 × 20,73 mm

Svetlé okraje

Súčasťou čiarového kódu je tzv. svetlý okraj. Je to priestor pred a za čiarovým kódom, do ktorého nesmie zasahovať žiadny text ani grafika, inak je kód nečitateľný. Šírka svetlého okraja je daná opäť šírkou modulu. Pre kód EAN-13 je ľavý svetlý okraj 11 × šírka modulu a pravý 7 × šírka modulu. Pri 100% veľkosti čiarového kódu je ľavý svetlý okraj 3,63 mm a pravý 2,31 mm. Keď nie je svetlý okraj dostatočný, čiarový kód má chybnú štruktúru a je nečitateľný. Svetlý okraj nemusí byť vždy biely. Môže mať akúkoľvek svetlú farbu, ktorá je v červenom svetle dostatočne kontrastná s čiarou farbou (napr. červená, žltá alebo oranžová).

Obr.: Na prvý pohľad kvalitný čiarový kód. Kód má nevyhovujúci ľavý svetlý okraj a preto je nečitateľný.

Umiestnenie

Ďalším nedostatkom čiarového kódu je jeho nesprávne umiestnenie. Pri tvorbe grafiky treba zohľadniť aj proces balenia, aby sa nestalo, že čiarový kód sa po zabalení výrobku dostane do zvaru alebo sa inak znehodnotí, pretože takýto čiarový kód sa nedá skenovať.


Obr.: Aj zvar priesvitnej fólie nad čiarovým kódom má vplyv na skenovanie

Záver
Kvalitatívne parametre ako veľkosť, výška, svetlé okraje a umiestnenie sú voľným okom ľahko viditeľné a s trochou dobrej vôle a prístupom na internet je možné dodržať ich. Okrem týchto parametrov sú ďalšie, ktoré dokáže rozpoznať kalibrovaný merací prístroj, tzv. verifikátor.

Verifikácii a interpretácii výsledkov bude nabudúce venovaná ďaľšia časť seriálu.

Autor: Marianna Revallová / www.gs1.sk
*GS1 Slovakia je nezisková organizácia, ktorá spravuje čiarové kódy a systém GS1 na území Slovenskej republiky.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo