Po viac ako šiestich rokoch pôsobenia v čele KBA-Polska, resp. nástupnickej spoločnosti KBA CEE Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ktorá bola založená v marci 2011, prebral doterajší generálny riaditeľ Oliver Becker dňa 1. novembra 2012 novú pracovnú úlohu v severnom Nemecku a odovzdal vedenie poľskej predajnej a servisnej spoločnosti výrobcu tlačových strojov Koenig & Bauer AG svojmu nástupcovi Janovi Korencovi.

Ralf Sammeck, člen predstavenstva materskej spoločnosti Koenig & Bauer AG a predseda správnej rady spoločnosti KBA CEE, poďakoval Oliverovi Beckerovi za jeho úspešné pôsobenie v spoločnosti a poprial Janovi Korencovi v jeho rozšírenej oblasti zodpovednosti veľa úspechov. Jan Korenc vedie veľmi úspešne už od založenia pobočky v Prahe spoločnosť KBA CEE (= KBA Central Eastern Europe) v Českej republike a na Slovensku. Od novembra prevezme takisto zodpovednosť za významný poľský trh a povedie túto nadnárodnú spoločnosť sám ako generálny riaditeľ.

V poradenstve a starostlivosti o zákazníkov hárkových a kotúčových ofsetových strojov v Poľsku, Českej republike a na Slovensku bude Jan Korenca podporovať 34 skúsených zamestnankýň a zamestnancov vo Varšave a v Prahe. Popritom chce Jan Korenc takisto posilniť nadnárodnú spoluprácu servisných montérov a tlačových inštruktorov pôsobiacich vo spoločnosti KBA CEE v Poľsku a Českej republike.

Oliver Becker (46) priebežne budoval v posledných šiestich rokoch podiel spoločnosti KBA na poľskom trhu.

Na rastúcom segmente trhu obalovej tlači je spoločnosť KBA so svojimi strojmi Rapida stredného a veľkého formátu medzi dodávateľmi tlačových strojoch číslom 1. To potvrdzuje fakt, že boli len za posledných dvanásť mesiacov dodané štyri automatické stroje Rapida Jumbo tlačiarňam obalov napríklad Grafpoz v Poznani, Dako v Lubartowe, VG Polska v Cheleku. Ďalší stroj Rapida 145 novo predstaveného konštrukčného radu KBA na veľtrhu drupa 2012 dostane v novembri spoločnosť Neupack Polska v Bydgoszczi.

Jan Korenc (46) sa môže ako jednateľ len pred 18 mesiacmi novo založenej pobočky spoločnosti KBA CEE v Prahe takisto pochváliť pozoruhodnými úspechmi pri budovaní efektívnej servisnej organizácie pre Česko a Slovensko. Okrem niekoľkých maloformátových strojov typového radu Rapida 75 a Rapida 66 boli v tomto roku spustené do prevádzky: dlhý stroj Rapida 106 s dvojitým lakovaním v spoločnosti Pharming, Rapida 105-5 s lakovacou vežou v spoločnosti P.O.S. a 4-farbový stroj Rapida 145 v spoločnosti Typos v Plzni.

Aj napriek tomu boli v poslednom čase investície v oblasti kotúčových ofsetových strojov pre akcidenčnú a novinovú tlač v stredovýchodnej Európe pomerne nízke, stará sa spoločnosť KBA CEE okrem hárkových tlačových strojov aj o celý rad kotúčových tlačových strojov KBA. Medzi ktoré patrí aj maloformátový stroj Genius 52UV od spoločnosti KBA-MePrint a v krátkej budúcnosti pribudne tiež na veletrhu drupa novo predstavený atramentový kotúčový stroj RotaJET 76 pre výkonnú digitálnu tlač.

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo