Canon PRISMAprepare 6.2

Canon Europe uvádza najnovšiu verziu uceleného a plne integrovaného softvéru na prípravu dokumentov k tlači. PRISMAprepare 6.2 zjednodušuje celý proces predtlačovej prípravy dokumentov od skladania obsahu až po zahájenie produkcie. Pomáha tak interným tlačovým oddeleniam i komerčným tlačiarňam zrýchliť produkciu, rozšíriť svoje možnosti, zvýšiť produktivitu a znížiť prevádzkové náklady.

Canon PRISMAprepare 6.2

Nová verzia tohto softwaru, nezávislého na konkrétnom zariadení, viac podporuje interné tlačové oddelenia a rozširuje svoju funkcionalitu v prospech komerčných tlačiarní reprografických centier zo segmentu grafickej tlače. PRISMAprepare teraz optimalizuje využitie produktívnych vlastností špičkových zariadení Canon imageRUNNER ADVANCE, celých produktových radov Canon varioPrint a Canon imagePRESS i série Océ VarioPrint. Navyše tiež podporuje ďalšie farebné i čiernobiele produkčné hárkové tlačiarne.

PRISMAprepare 6.2 stavia na svojej povesti profesionálnej a produktívnej aplikácie na predtlačovú prípravu dokumentov a zahŕňa nasledujúce nové vlastnosti a funkcie:

Editácia obsahu – Vďaka funkcii Content Editing môžu poskytovatelia tlačových služieb (PSP) jednoducho uskutočňovať zmeny v obsahu dokumentu na poslednú chvíľu a nemusia posielať dokument späť k zákazníkovi s požiadavkami na úpravy. Celkový čas spracovania je tak omnoho kratší.

Funkcia pre editáciu obsahu dovoľuje robiť drobné zmeny a úpravy textu, ako je napríklad oprava typografických chýb a vkladanie grafických PDF (Portable Document Format) objektov alebo vybraných oblastí naskenovaných obrazov do dokumentu. S cieľom uspokojiť špecifické požiadavky trhu s grafickou tlačou, táto funkcia umožňuje i nastavenie farieb pre viac obrazových prvkov súčasne, a to dokonca i v prípade ich umiestnenia na rôznych stránkach dokumentu.

Náhľad pred tlačou – Vďaka funkcii Soft Proof môžu poskytovatelia tlačových služieb ponúknuť svojim zákazníkom presný digitálny náhľad výsledného fyzického dokumentu, a to ešte pred jeho fyzickým vytlačením. Táto funkcia šetrí čas, znižuje množstvo chýb a zvyšuje spokojnosť koncových zákazníkov. Funkcia náhľadu pred tlačou umožňuje pripraviť dokument k vytlačeniu, vrátane rozvrhnutia stránok a zohľadnenia tlačového média i vybraného spôsobu dokončenia. Na základe takto pripraveného dokumentu vznikne PDF súbor, ktorý môže poskytovateľ tlačových služieb zaslať na kontrolu. Zákazníci tak môžu jednoducho a veľmi podrobne preveriť, či a ako predpokladaný výstup zodpovedá ich požiadavkám. Pri nájdení akejkoľvek chyby či nesúladu môžu zákazníci súbor s náhľadom okomentovať a predať ho dodávateľovi k úpravám. Tento proces tak prináša koncovým zákazníkom možnosť rýchlejšieho i pohodlnejšieho overenia výslednej podoby dokumentu ešte v priebehu predtlačovej prípravy a znižuje plýtvanie papierom.

Stránkové boxy v PDF – Funkcia PDF Boxes umožňuje v pokročilých grafických tlačových aplikáciách využívať vylepšenú podporu práce s PDF súbormi vrátane orezania alebo nastavenia spadavky. Vďaka tejto funkcii môžu poskytovatelia tlačových služieb definovať, meniť a overovať veľkosť i umiestnenie PDF boxov priamo z používateľského rozhrania PRISMAprepare. Systém navyše dovoľuje vyplniť oblasť spadavky jednou farbou zo systémovej farebnej palety alebo farbou, ktorú používateľ vyberie z dokumentu.

Natívna podpora súborov – PRISMAprepare 6.2 dáva možnosť otvárať a tlačiť dokumenty kancelárskeho balíka Microsoft Office (Word, PowerPoint a Excel) bez potreby ich prevodu v externej aplikácii. Natívna podpora súborov prináša rýchlejšie spracovanie, a teda i úsporu drahocenného času a zvýšenie produktivity poskytovateľov tlačových služieb. Vďaka maximálnej kontrole nad nastavením prevodu môžu používatelia kvalitu tlače plne optimalizovať.

„Medzi väčšími centrálnymi reprografickými oddeleniami (CRD) má PRISMAprepare veľmi dobrú povesť výkonného, ale stále ešte jednoducho použiteľného riešenia na predtlačovú prípravu dokumentov,“ hovorí Michal Toman, produktový manažér pre profesionálnu tlač spoločnosti Canon CZ a Canon Slovakia. „S novou verziou tohto software prinášame vlastnosti a licencovanie, ktoré rieši problémy menších CRD i zákazníkov z oblasti grafickej tlače. Menším centrálnym reprografickým oddeleniam ponúka nová PRISMAprepare rýchlejšie spracovanie, vyššiu flexibilitu, maximálnu produktivitu i najlepšiu možnú kvalitu výstupov. Navyše už len samotná funkcia Soft Proof predstavuje skvelú užitočnú hodnotu, pretože ponúka funkcionalitu, ktorá je bežne dostupná vo výrazne drahších softwarových riešeniach.“

PRISMAprepare 6.2je už k dispozícii priamo od spoločnosti Canon a prostredníctvom siete autorizovaných predajcov Canon. Zákazníci si môžu novú verziu PRISMAprepare zadovážiť v troch licenčných variantoch – Full, Light a Solo.

Zdroj: Canon

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo