EIZO ColorEdge CG248-4K

Monitor EIZO ColorEdge CG248-4K s uhlopriečkou 60 cm (23,8 palca) s pomerom strán 16:9 je vďaka rozlíšeniu 4K UHD (Utra High Definition, 3840 × 2160) vhodný predovšetkým pre kreatívnych pracovníkov v oblasti tlačových médií, fotografie a videoprodukcie. Vysoká hustota pixelov je základným predpokladom pre perfektne ostré vykreslenie fontov i fotografií.
Taktiež v tlačovej príprave sa prejavia výhody brilantne ostrých kontúr a znakov.

EIZO ColorEdge CG248-4K

Profesionálni užívatelia ocenia vynikajúcu obrazovú kvalitu s množstvom detailov odpovedajúcim rozlíšeniu 4K. Monitor CG248-4K má momentálne v celom rade monitorov ColorEdge najvyššiu hustotu pixelov na palec, a to presne 185 ppi. Základom monitora CG248-4K je 10-bitový panel IPS s podsvietením LED svetiel, ktorý dokáže pokryť farebný priestor Adobe RGB z 99%. Zo 100 % pokrytia sú to štandardy Rec. 709, EBU a SMPTE-C, z 93% DCI a z 77 % potom štandard Rec. 2020.

Nový model je vybavený vstavaným meracím prístrojom umožňujúcim samočinnú kalibráciu, a tak i bezproblémové nastavenie farieb na monitore. Výrobca ponúka dva príslušné kalibračné programy, a to ColorNavigator 6 (už v cene monitora) a ColorNavigator NX. Tie umožnia užívateľovi nastaviť cieľové hodnoty jasu, koeficientu kontrastu, bieleho bodu a vytvoriť ICC profil. Cloudový ColorNavigator Network ponúkne správu farieb monitoru CG248-4K a ďalším vybraným modelov rovnakého radu, pri ktorých si môžu firmy nastaviť rovnaké farebné zobrazenie.

ColorEdge CG248-4K monitory sú už kalibrované v továrni, aby všetky mali rovnaké zobrazenie farieb, ktoré si môžeme potom upraviť pomocou 16-bitovej 3D LUT. Výhodou monitora je takisto rýchla stabilizácia podsvietenia a celkového zobrazenia po zapnutí, ktorá má nastáť už po troch minútach.

Dizajn – Konektivita – OSD Menu
Monitor ColorEdge CG248-4K prichádza s miernou úpravou dizajnu. Pevný stojan FlexStand umožňuje meniť nastaviteľnú výšku. Upravíte si aj naklonenie a natočenie. Ak treba, monitor je možné používať v režime portrétu, teda na výšku.

Dva vstupy Display Port v1.2 a dva vstupy HDMI v1.4 (umiestnené v spodnej časti) umožňujú pripojiť súčasne až štyri počítače. Prepínanie môže prebiehať buď automatický, alebo ručne. Vďaka vstupom HDMI a Display Port môžete signály HDMI z kamier s vysokým rozlíšením zobraziť na monitore priamo bez ďalších zariadení.

Pre oblasť videoprodukcie ponúka monitor bežné rozlíšenie a obnovovacie frekvencie. Spracovávané signály HDMI (YCbCr a RGB) môžu mať obnovovaciu frekvenciu 60, 50, 30, 25 alebo 24 Hz. Okrem toho monitor ponúka i konverziu I/P. Nasadenie vo filmových strižniach a animátorských pracoviskách patrí medzi štandardné možnosti tohto modelu.

Pri pripojení cez Display Port môže monitor spracovávať signály 4K x 2K o rozlíšení 3840 × 2160 obrazových bodov s frekvenciou až 60 Hz (Display Port V1.2, SST). Vďaka tomu je model CG248-4K vhodný pre spracovanie materiálu 4K x 2K v televíznom a filmovom odvetvi.

Integrovaný rozbočovač USB V 3.0 (umiestnený na boku) umožňuje pripojenie periférnych zariadení. Môžete tak priamo k monitoru pripojiť napríklad klávesnicu, alebo myš. Jeden z trojice konektorov pre downstream sa dá využiť pre rýchle nabíjanie akumulátorov v elektronike.


Obr.: Monitor je vybavený dotykovými tlačidlami a svetelnou nápovedou „Button Guide“. Pri dotyku ovládacieho tlačidla sa nad ním objaví tzv. „svetelná nápoveda“ jeho funkcie. Hneď nad panelom s tlačidlami, tak uvidíte prehľadný popis funkcie každého tlačidla.


Obr.: Prednastavené režimy a funkcia Zoom.

Model CG248-4K ponúka funkciu priblíženia (zoom), ktorá sa hodí napríklad k overeniu ostrosti videosignálu v rozlíšení 4K, alebo umožňuje fotografom rýchlo skontrolovať niektoré detaily obrazu a presnosť ostrenia. Stlačením tlačidla na monitore sa stredná časť obrazu, alebo štvrtina obrazu pripadajúca k niektorému z rohov sa dvojnásobne zväčší.

Výnimočná obrazová kvalita
Monitor vyniká čistým zobrazením, detailnou kresbou a ostrými kontúrami textu. Široký farebný rozsah (gamut) modelu CG248-4K obsiahne podstatne viac farieb než bežné obrazovky LCD. Počas testovania sme sa mohli presvedčiť o jeho kvalitách.

Tabuľka Look-Up-Table s vysokým rozlíšením
Vďaka 16-bitové tabuľke Look-Up-Table spracováva model CG248-4K obrazové signály s rozlíšením 1 : 65 000. Pre obzvlášť presnou kalibráciu farieb vytvorila firma EIZO pre model CG248-4K trojrozmernú tabuľku LUT (3D Look-Up-Table). Tým je zaručené presné priradenie základných farieb ku každému požadovanému farebnému tónu – kľúčová technológia pre ideálnu neutralitu odtieňov sivej a vysoko presné zobrazenie farieb.

Digital Uniformity Equalizer (DUE)
Tento systém sa u monitora CG248-4K stará o farebnú jednotnosť a rovnomerné rozloženie jasu v celej ploche obrazovky. Špeciálny čip automatický vyrovnáva nerovnomernosti. Nami namerané hodnoty homogenity max. 3% od stredu obrazovky (RGB 128) na celej ploche displeja potvrdzujú výnimočné výsledky!

10-bitová farebná hĺbka
Model CG248-4K ponúka okrem dvojice rozhrania Display Port tiež dva vstupy HDMI. Spolu so systémom Frame Rate Control (FRC) LCD panelu umožňujú reprodukciu vstupného videosignálu s 10-bitovou farebnou hĺbkou. Vďaka miliarde farieb je monitor schopný reprodukovať i tie najjemnejšie farebné odtiene. Predpokladom je zodpovedajúca podpora 10-bitového zobrazenia použitého zobrazovacieho softvéru a grafickej karty.

Softvér a HiDPI, alebo ako si rozumejú programy s vysokým rozlíšením?
Detail na displeji je definovaný počtom respektíve hustotou pixelov. Číselná definícia tohto stupňa sa uvádza v ppi (pixel per inch). Ppi znamená počet (obrazových bodov na palec) a predstavuje vzťah medzi veľkosťou displeja a rozlíšením displeja. Zníženie vzdialenosti medzi pixelmi (rozteč bodov) bez zmeny veľkosti obrazovky LCD panelu zvyšuje PPI, a vyššie číslo znamená vyššie rozlíšenie displeja.

Pokiaľ ide o PC monitory, väčšina výrobkov má hustotu pixelov spravidla 96 ppi, aby zodpovedala rozlíšeniu zobrazenia 96 dpi (bodov na palec), ktorý bol štandardom pre desktopové rozhranie systému Windows. Štandardom pre nové obrazovky pre OS Windows 8 a novšie je 135 dpi (automatické prepínanie medzi 100%, 140% a 180% v závislosti na hustote pixelov zobrazovacieho zariadenia), ale štandard pre desktop UI je stále 96 dpi. Podpora prostredia pre vysokú hustotu pixelov displeja v PC operačného systému sa nazýva „podpora HiDPI.“ Spolu s podporou na strane OS, tiež pokračuje podpora aplikácií. V súlade s tým, narastá výroba displejov s vysokým rozlíšením.

Eizo CG248-4K monitor, je jedným z tých výrobkov, ktorý má high-definition rozlíšenie 186 ppi. Najväčším problémom pre HiDPI displeje je operačný systém Windows. Podpora týchto displejov zo strany Microsoftu bola výrazne vylepšená až s vydaním verzie Windows 8.1 a vyššie. Na HiDPI obrazovke je skutočne všetko až veľmi malé a je potrebné nastaviť vyhovujúcu hodnotu 120 – 150 % veľkosti, pri ktorej je zobrazenie podobné ako na FullHD obrazovke. Škálovanie displeja vo Windows môže byť zdrojom niektorých problémov.

Samotné Windows, prakticky všetky „Metro/Modern UI“ aplikácie, od MS nemajú s HiDPI problém a natívne ju podporujú. Rovnako aj ďalší výrobcovia sa snažia prispôsobiť svoje aplikácie, ktoré bežia prakticky natívne na vyššom DPI. Ale je potrebné upozorniť, že existujú aplikácie, pre ktoré zvýšené DPI znamená veľký problém. Takéto aplikácie nie sú väčšinou vôbec prispôsobené a samotný systém s nimi v základe nepohne. Podobnými neduhmi trpia takmer všetky aplikácie zo sady Adobe CS6 (to je predposledná, avšak stále podporovaná verzia) – tu sú všetky elementy zmenšené a práca je tak veľmi, ale veľmi nepohodlná.

Pripojenie
Hlavným predpokladom je, vhodná grafická karta, ktorá podporuje rozhranie DisplayPort 1.2 alebo novší. DisplayPort 1.2 je v súčasnosti jediným prostriedkom na spracovanie signálu 4K s rozlíšením 3840 x 2160 obrazových bodov s frekvenciou až 60 Hz.

Čo je to vlas­tne 4K rozlíšenie?
Roz­lí­še­nie 4K vy­chá­dza z an­glic­ké­ho ek­vi­va­len­tu pre 4 000 stĺpco­vých pixelov, te­da asi  štvor­ná­sob­né­ho full HD roz­lí­še­nia. V praxi sa za­tiaľ za­ča­li up­lat­ňo­vať dve 4K roz­lí­še­nia. Pr­vé je skôr ko­mer­čné, ozna­čo­va­né ako 4K Ultra HD, Quad Full HD (QFHD) ale­bo aj UHDTV.  Zod­po­ve­dá roz­lí­še­niu 3840 × 2160 pixelov (8,3 mi­lió­na pixelov spo­lu, po­mer strán 16:9). Po­tom je tu iné 4K, s kto­rým sa stret­ne­te v men­šom množ­stve prí­pa­dov, a to DCI 4K, skôr pro­fe­sio­nál­ne 4K rie­še­nie pre svet ki­na, kto­ré pra­cu­je s roz­lí­še­ním 4 096 × 2 160 pixelov (8,85 mi­lió­na pixelov, po­mer strán asi 17:9), čo je na­tív­ne roz­lí­še­nie pre di­gi­tál­ne 4K pro­jek­to­ry a 4K ki­no­ka­me­ry.

Úpra­va na ko­mer­čné 4K Ultra HD pre­bie­ha jed­no­du­chým ose­ka­ním pixelov. Do­te­raz bol ob­raz ozna­čo­va­ný pod­ľa poč­tu ho­ri­zon­tál­nych pixelov, napr. Full HD ako 1 080 p zna­či­lo roz­lí­še­nie 1 920 × 1 080 pixelov. Pri 4K pre­sed­lá­va­me na ver­ti­kál­ne poč­ty. V praxi má 4K dvoj­ná­sob­ne hus­tej­šie pok­ry­tie pixelov pri rov­na­kej veľ­kos­ti ob­ra­zov­ky ako Full HD z ho­ri­zon­tál­ne­ho aj ver­ti­kál­ne­ho poh­ľa­du. Čo sa týka počtu pixelov, tak 4K ich má v porovnaní s Full HD štvor­ná­sob­ne viac.

Znamená vyššie rozlíšenie obrazu aj lepšiu kvalitu?
Určite zna­me­ná lep­šiu os­trosť, ale aj za­ru­če­ne lepšiu kva­li­tu. Zvy­šo­va­nie poč­tu pixelov má zmy­sel, vi­dieť ho aj voľ­ným okom, ale iba do ur­či­tej vzdia­le­nos­ti. Ten pravý poklad sa skrýva až v práci s farbami. UltraHD má potenciál zvýšiť bitovú hĺbku (buď na REC2020, alebo na P3, používané v DCI). Zjednodušene povedané to znamená, že vďaka väčšiemu množstvu odtieňov jednotlivých farieb sú v obraze jasové a farebné prechody „hladšie“. Odborníci z odboru sa zhodujú, že to pre divácky zážitok je väčší prínos než navýšené rozlíšenie.

Na záver
Nástup 4K rozlíšenia predstavuje nezadržateľnú evolúciu, ktorá nachádza pevné postavenie na trhu. Monitor Eizo CG248-4K s ultra-vysokou hustotou obrazových bodov je správnym riešením nielen v prípade spracovania grafiky alebo video-dát, ale je veľkým prínosom aj pre kancelárske aplikácie. Kvalita a ostrosť zobrazovaného písma na displeji CG248-4K s hustotou 185 dpi je pri podpore príslušnou aplikáciou podstatne vyššia, než na monitoroch s hustotou bodov do 100 dpi. Užívatelia, ktorí sú vybavení PC s grafickou kartou podporujúcou 4K rozlíšenie a novším operačným systémom s nainštalovanými poslednými verziami aplikácií sa už dnes nemusia 4K rozlíšenia obávať, ale rovno môžu s ním začať pracovať.

Pre všeobecnú informáciu uvádzam, že z hľadiska operačných systémom je podpora 4K monitorov s hustotou pixelov nad 150 dpi už pripravená v os Win 8.1 alebo MacOSX 10.9.x a 10.10.x.

Z hľadiska aplikácií sú veľmi dobré zvládnuté (zodpovedajúce zoom textu):
– praktický všetky najpoužívanejšie internetové prehliadače
– praktický všetky najpoužívanejšie aplikácie Adobe CC (2015)
– praktický všetky najpoužívanejšie aplikácie aktuálneho kancelárskeho balíčku MS Office

Záruka na monitor Eizo CG248-4K  je päťročná a výrobca v nej garantuje, že farby a podsvietenie vydržia v kondícii po dobu minimálne 10 000 hodín. Na trh sa táto novinka dostáva teraz, v ponuke pre ČR a Slovensko bude v priebehu mesiaca júla. Koncová cena by mala byť na úrovni 1 800 eur (bez DPH).

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo