Založenie spoločnosti Europapier v roku 1971 v Rakúsku predstavovalo novú kapitolu v oblasti obchodovania s papierom. Od jej založenia ju reprezentovalo dobre známe zelené obdĺžnikové logo, ktoré  v sebe  nieslo  aj  poslanie  spoločnosti: Serving  your  success.

V nasledujúcich  45  rokoch  sa z lokálnej  spoločnosti  stala  popredná  skupina  veľkoobchodov  s papierom  a obalovým materiálom v strednej a východnej Európe a Rusku. Počas tohto obdobia prešla skupina rôznymi vlastníckymi štruktúrami, pričom poslednou zmenou bolo prevzatie spoločnosti Europapier skupinou Heinzel Group od skupiny Mondi.

Vstup nového majiteľa pôsobiaceho v oblasti výroby celulózy a papiera do skupiny Europapier sa podpísal pod novú dynamiku rastu. So 16 pobočkami pôsobiacimi v 13 krajinách začala skupina postupne rozširovať svoje produkty a služby, získavať trhový podiel, pričom k dnešnému dňu má skupina Europapier vo svojom portfóliu viac ako 25 000 stálych zákazníkov.

Nové trendy a potreby zákazníkov nútia spoločnosť neustále prehodnocovať ponuku tovaru a služieb a tým sa z veľkoobchodu, ktorý sa zo začiatku venoval len predaju papiera pre tlačiarov stáva spoločnosť,  ktorá  vo  svojom  portfóliu  ponúka  nové  produkty  napr.  z oblasti  Vizuálnej  komunikácie a Hygieny.

Na neustále sa zmenšujúcom trhu s papierom uvidíme v najbližších rokoch na strane dodávateľov ďalšie výrazné zmeny,“  vysvetľuje spolumajiteľ a člen predstavenstva Europapier Group Helmut Limbeck, Spoločnosť  Europapier  má   aj   napriek   súčasným   obchodným   trendom,   stratégiu   investovať do produktového portfólia, jeho dostupnosti a ponúkaných služieb, s cieľom ďalej rozvíjať pozíciu lídra na trhu, udržať si status spoľahlivého partnera a zostať prvou voľbou pre našich zákazníkov. Nedávne rozšírenie nášho portfólia o divíziu Vizuálnej komunikácie, tak bolo len ďalším logickým krokom.“

Popri rozvoji divízie Vizuálnej komunikácie sa skupina Europapier snaží rozvíjať predaj Priemyselnej hygieny a čistiacej chémie. Začiatkom mája vydala spoločnosť Europapier Slovensko tlačovú správu s informáciou ohľadom prevzatia aktív spoločnosti Lynne SK. Spoločnosť Lynne SK so svojim obratom presahujúcim 1.1 milióna EUR zabezpečí Europapieru Slovensko potrebné know how pre ďalší rast v tomto segmente.

„Europapier Slovensko týmto krokom napĺňa svoju víziu byť silným a stabilným partnerom v predaji hygieny a hygienických potrieb pre našich zákazníkov. Cieľom je prevziať obchodný tím spoločnosti Lynne SK a vytvoriť samostatnú obchodnú divíziu v rámci našej spoločnosti. Spájame know how obchodného tímu Lynne SK so stabilitou a zázemím nadnárodnej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti veľkoobchodného predaja viac ako dvadsaťpäť rokov. Nové logo je len podčiarknutím realizácie novej stratégie v praxi,“ uvádza Ing. Josef Misof, PhD. generálny riaditeľ spoločnosti Europapier Slovensko.

Nové logo vrátane farebného hexagónu prezentuje celé spektrum produktového portfólia spoločnosti a slogan „FIRST OF ALL“ víziu stať sa prvou voľbou pre zákazníka.

Europapier_new_logo
Jednotlivé farby predstavujú konkrétne obchodné divízie. Skupina Europapier si uvedomuje, ako je dôležité nestratiť „focus“ na jednotlivé zákaznícke segmenty a z toho dôvodu zvolila aj vizuálne odlíšenie jednotlivých divízii, ktoré sa na jednej strane v niektorých činnostiach prelínajú, no na druhej strane môžu mať diametrálne odlišné požiadavky zo strany zákazníkov. Nové logo má prepojenie aj na staré logo Europapieru. Zelená farba, ktorou sa spoločnosť doteraz prezentovala je obsiahnutá v spektre hexagónu a je ňou zobrazená divízia Paper & Packaging v rámci vizuálneho rozdelenia.

Europapier_logo_divizie
Obr.: každá divízia má vlastné logo

Od založenia spoločnosti Europapier sa toho veľa zmenilo, preto prišiel čas pre takúto zmenu. Tešíme sa  a sme  hrdí  na  to,  že  s  týmto  novým  marketingovým  imidžom  budeme  aj  naďalej  spoľahlivým a nápomocným partnerom v ďalšom rozvoji a úspechu našich zákazníkov,” vysvetľuje Helmut Limbeck.

|O SKUPINE EUROPAPIER|
Z hľadiska objemu predaja je Europapier Group najdôležitejším veľkoobchodným predajcom v strednej a východnej Európe a lídrom na tomto trhu. Skupina má sídlo vo Viedni a má zastúpenie v 13tich krajinách. Zamestnáva približne 870 ľudí a má ročný objem predaja okolo 570 000 ton.

|O SKUPINE HEINZEL|
Skupina Heinzel Group so svojimi dcérskymi spoločnosťami Zellstoff Pöls AG, Laakirchen Papier AG (obe v Rakúsku) a AS Estonian Cell (Estónsko) patrí medzi najväčších producentov celulózy, obalového a novinového papiera na trhoch strednej a východnej Európy. Do obchodnej divízie skupiny Heinzel Group ďalej patria spoločnosti Wilfried Heinzel AG celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v oblasti predaja celulózy a papiera, skupina Europapier International AG vedúci veľkoobchod s papierom v regióne strednej a východnej Európy a spoločnosť Bunzl&Biach GmbH zaoberajúca sa distribúciou a recykláciou papiera.

Zdroj TS: Europapier

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo