Pohľad na závod Arctic Paper Grycksbo.

Celý produktový rad natieraných, bezdrevných papierov závodu Arctic Paper Grycksbo bol ocenený certifikátom zdravotného stavu materiálu striebornej úrovne ako súčasť viacatribútového štandardu produktov Cradle to Cradle Certified ™. Okrem toho bol skontrolovaný celý proces výroby Grycksbo závodu a dosiahol striebornú úroveň, ktorá predstavuje teda celkovú úroveň certifikácie výrobkov.

Certifikácia pre všetky natierané papiere vyrobené v Grycksbo závode

Cradle to Cradle Certified ™ je globálne uznávaný štandard pre bezpečné, cirkulárne a udržateľné výrobky, vyrobené pre cirkulárne hospodárstvo. Aplikácia princípu Cradle to Cradle znamená nielen minimalizovať negatívne vplyvy, ale zanechať aj pozitívnu stopu. To vytvára produkty a procesy, ktoré sú bezpečné pre ľudí, zdravé pre životné prostredie a úspešné pre podnikanie.

Cradle to Cradle Certified ™
Cradle to Cradle Certified ™ Artic Paper Grycksbo.

Od apríla 2021 sú všetky výrobky z Grycksbo závodu (papiere G-Print, G-Smooth, G-Snow, Arctic Silk, Arctic Matt, Arctic Volume White a Arctic Volume Ice) certifikované certifikátom Cradle to Cradle Certified ™. Výrobný proces Grycksbo závodu má navyše extrémne nízke emisie CO2.

Arctic Paper Grycksbo
Arctic Paper Grycksbo

Celý proces výroby závodu v Grycksbo bol skontrolovaný agentúrou EPEA, inovatívnym partnerom a hodnotiacim orgánom C2C Certified ™, a certifikovaný podľa produktovej normy Cradle to Cradle Certified ™. Možnosti rozvoja sú načrtnuté a teraz sa budú realizovať v strednodobom a dlhodobom horizonte, aby sa dosiahli ešte lepšie výsledky.

Zdroj: Artic Paper

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo