Pohľad na výrobný podnik Zanders v Bergsich Gladbach / Nemecko.

Nemecký výrobca papiera Zanders Paper GmbH prešiel do úplnej likvidácie po tom, čo pokusy o záchranu podniku prostredníctvom finančnej reštrukturalizácie boli neúspešné. Ukončenie výroby predstavuje stratu zhruba 380 pracovných miest.

Spoločnosť Zanders Paper GmbH oznámila, že 30. apríla 2021 končí jej obchodná činnosť. Ako oznámil dočasný správca konkurznej podstaty, nebolo možné nájsť nijakú realizovateľnú koncepciu pokračovania spoločnosti.

Po 192 rokoch sa končí história papierne, ktorá je svetoznáma okrem iného pre svoju jedinečnú kvalitu papiera Chromolux. Papiere Chromolux sú liatím natierané a boli určené na vysokokvalitnú tlač. Chromolux je chránená značka firmy Zanders.

Spoločnosť vyrábala aj iné druhy papierov pod značkou Zan. Portfólio zahŕňalo rôzne druhy label papierov Zanlabel, ako aj druhy baliacich papierov Zanpack. V ponuke boli prémiové značky Chromolux digital, Silver digital a Zanpack silk digital špeciálne vyvinuté pre digitálnu tlač. Portfólio obsahovalo aj flexibilný obalový papier Zankraft a Zanflex, ako aj bariérový papier Zanbarrier OGR.

Spoločnosť Zanders bola vážne zasiahnutá dopadom pandémie Covid-19, ktorá vyústila do „výrazného poklesu predaja“ jej špeciálnych papierov. Trh sa výrazne zmenšil, čo poukazuje na problémy, ktorým čelí v súčasnosti toto odvetvie.

Výrobný podnik Zanders so sídlom v Bergsich Gladbach v Nemecku využíval pre výrobu dva papierenské stroje PS2 a PS3, ktoré mali celkovo ročnú kapacitu na výrobu 325 000 ton papiera.

  • Celková kapacita výroby papiera 325 000 ton / rok
  • Papierenský stroj PS2: šírka 3,20 m, plošná hmotnosť 80-350 g / m2
  • Papierenský stroj PS3: šírka 6,60 m, plošná hmotnosť 35-160 g / m2
  • Zariadenie pre náter C3: 225 000 ton / ročná kapacita
  • 7 zariadení pre špeciálny náter Chromolux (natieranie liatím)
  • 5 rezacích strojov
Zanders
História Zanders.

Spoločnosť Zanders bola založená v roku 1828 a značka Chromolux pochádza z roku 1958. Spoločnosť v posledných rokoch prešla radom zmien vlastníctva a predchádzajúcou platobnou neschopnosťou.

Zdroj: Zanders Paper

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo