Papier RAW je kombináciou skutočného nenatieraného pocitu s natieraným tlačovým výkonom. Vďaka svojej povrchovej úprave, belosti a volumenu je RAW ideálnou voľbou na dodávanie emócií viacerými zmyslami.

Výrobca papierov Sappi reaguje na trendy a požiadavky trhu…

Sappi Europe je popredným európskym výrobcom natieraného grafického papiera, ako aj obalových a špeciálnych papierov. Sappi Europe je divízia spoločnosti Sappi Limited (JSE) so sídlom v Johannesburgu v Juhoafrickej republike s 12 500 zamestnancami a 19 výrobnými závodmi na troch kontinentoch v deviatich krajinách, 37 obchodných zastúpení po celom svete a zákazníkmi vo viac ako 150 krajinách po celom svete.

Grafické tlačové papiere Sappi spĺňajú náročné požiadavky vizuálnych a hmatových štandardov – poskytujú spoľahlivosť a vynikajúcu kvalitu tlačenej produkcie.

Sappi značky grafického papiera zahŕňajú Magno™, Galerie™, RAW™, Heaven 42™, GalerieArt™, Royal™, Quatro™ a Vantage™. Tieto papiere sa používajú pre kvalitné spotrebiteľské časopisy, katalógy, knihy, kalendáre a marketingové materiály.

Sappi RAW
Ilustračná brožúra Sappi RAW.

Sappi RAW – ideálna voľba na dodávanie emócií

RAW je dizajnový prémiový natieraný papier (coated fine paper) s vysokou drsnosťou (5,8 mic.), aby sa dosiahol pocit nenatieraného povrchu (uncoated). Úroveň volumenu (1,2 cm3/g) a vysoká prírodná belosť v oblasti nenatieraného papiera a jeho potlačiteľnosť prekonávajú úroveň každého nenatieraného papiera na trhu.

Drsný povrch, ktorý vytvára pocit prírodného materiálu, volumen a vysoká belosť sú charakteristiky, ktoré určite záujmu umelcov, grafikov a knižných dizajnérov. RAW papier je vhodný pre hárkovú ofsetovú i digitálnu tlač a prináša nové možnosti a inšpirácie.

Pohľad očami odborníka

V prípade, že chcete prezentovať haptiku a precítenie povrchu papiera, tak logický elektronická forma prezentácie zlyháva. V prípade, že viete získať a vyťažiť údaje z tlačených vzoriek, tak internet je tým správnym miestom pre prezentáciu.
Na rozdiel od printových médií, ktoré sú limitované obsahom dokáže ponúknuť oveľa viac priestoru a foriem pre prezentáciu. Aj napriek tomuto konštatovaniu ostávam priaznivcom tlače a kvalitného papiera (poznámka autora).

Prvý dojem je dôležitý, najmä pokiaľ ide o kvalitu tlače. Papier, farba, obraz, kontrast, vyváženie sú faktory ktoré bodujú pri hodnotení kvality.

Vzorky tlače poslúžili na hlbšiu analýzu

V prípade papiera RAW sme sa rozhodli zvoliť formu jeho hlbšieho preskúmania a odborného posúdenia. Prezentačné materiály a vzorky ofsetovej tlače, ktoré boli realizované na RAW poskytla spoločnosť Sappi.
Poznámka: Pre recenziu a analýzu sme uprednostnili vzorky tlače od výrobcu. To vylučuje domnienky a rôzne spochybnenia, či realizovaná tlač sa dá považovať za štandard kvality.

Cieľom nášho preskúmania bolo zmerať charakteristiky papiera (belosť, fluorescencia, CIE Lab) a vyhodnotiť vytlačené vzorové fotografie. Sústredili sme sa hlavne na reprodukciu a tonový rozsah tlače. Druhú časť sme zamerali na tlačové podmienky a odporúčania.

Všetky nami dosiahnuté výsledky sú súčasťou grafiky a ilustračných fotografií. Získané údaje sú overiteľné a zakladajú sa na použitej metodike a prístrojovej a softvérovej výbave.
Pri práci okrem iných zariadení bol použitý spektrofotometer i1PRO 2 od firmy X-Rite a špeciálny softvér BabelColor. Pre skenovanie tlačených fotografií bol použitý skener Epson Perfection Photo V850.
Poznámka: Získané výsledky sú informatívne a nenahradzujú certifikované laboratórne merania v profesionálnych skúšobniach. Hodnotenie je nezávislé a nestranné.

Sappi RAW
Charakteristiky papiera RAW (belosť, fluorescencia, CIE Lab).
Sappi RAW
Detaily potvrdzujú široký tonový rozsah a kvalitu tlače aj v svetlých oblastiach obrazu.
Sappi RAW
Detaily potvrdzujú široký tonový rozsah a kvalitu tlače aj v tmavých oblastiach obrazu.

Odporúčania pre ofsetovú tlač

Tlačiareň by mala zvoliť správne podmienky tlače pre príslušný papier. Výrobca odporúča nastavenia ako pri natieranom papieri podľa ISO 12647-2 :2013 (FOGRA 51 – PSO Coated v3).
V optimálnom prípade a pre maximálnu kvalitu, by ste mali previesť tlačové testy, aby ste nastavili a kalibrovali tlačový stroj na nové cieľové hodnoty L * a * b * a kompenzačné krivky (CMYK) TVI.

ISO 12647-2: 2013
Tlačový substrát: PS 1 (s povrchovou úpravou)
Podmienky tlače: PC 1
Skríning a nárast bodu (TVI): Konvenčné AM rastrovanie: Krivka A (CMYK 15%), (60–80 l / cm)
Charakterizačné údaje: Fogra 51
ICC-profil:  PSOcoated_v3.icc
Max.% TAC (celkové pokrytie plochy): 300%

Drsný povrch, vyšší volumen a vysoká belosť sú charakteristiky, ktoré môžu ovplyvniť typické „štandardizované“ nastavenia tlačového procesu. Drsnejšie a volumenové papiere, tak ako štruktúrované môžu vyžadovať pre správne vyfarbenie plných plôch vyšší tlak. Ten môže spôsobiť vyšší nárast tlačového bodu (TVI), v dôsledku čoho je na tlačenom obraze vidno menej detailov. V prípade nadmerného nárastu tlačového bodu bude potrebné vykonať väčšiu kompenzáciu kriviek pri výrobe platní, aby dosiahli správnu úroveň nárastu tlačových bodov.

Poznámka: V prípade, že je potrebné potlačený povrch ochrániť proti otieraniu, výrobca odporúča opatriť finálnu tlač vrstvou disperzného laku.

Odporúčania pre digitálnu tlač

Papier RAW je vhodný aj pre digitálnu tlač. Žiaľ nie všetky digitálne tlačové zariadenia dokážu potlačiť tento papier. Pred jeho použitím odporúčam sa informovať u dodávateľa resp. výrobcu. V oblasti digitálnej tlače rozlišujeme tri základné technológie: Elektrofotografiu na báze suchého tonera (Dry Toner Electrophotography – DEP) · Elektrofotografiu na báze tekutého tonera (HP Indigo Liquid Electrophotography – LEP) a Atramentovú tlač (InkJet) s atramentmi (dye, pigment, UV).

Výrobca Sappi odporúča používať RAW papier v tlačových zariadeniach so suchých tonerom. RAW bol testovaný výrobcom aj na strojoch HP Indigo. Výsledky tlače dopadali veľmi dobre aj napriek tomu, že tento papier nie certifikovaný pre technológiu HP Indigo. Používanie papiera RAW v atramentových tlačových systémoch je vhodné len v prípadoch, že zariadenie využíva UV atrament alebo pigmentový atrament určený pre potlač natieraných papierov resp. ak je papier pred tlačou upravený špeciálnou vrstvou tzv. „primerom“.

Pri digitálnej potlači papiera RAW dosiahneme optimálne výsledky za podmienok určených pre natierané papiere. Pre dosiahnutie vysokej kvality a farebnej reprodukcie sa odporúča vytvorenie ICC profilu, ktorý bude zohľadňovať vlastnosti papiera a nastavenia tlačového zariadenia.

Zhrnutie

Sappi RAW vytvára pocit prírodného materiálu a pohody. Zhmotňuje charakteristiky, ktoré sú žiadané dizajnom a knižným trhom. Tlačiari okrem dobrých tlačových vlastnosti môžu očakávať vyšší kontrast a široký tonový rozsah tlače spojený s väčším objemom farebného gamutu v porovnaní s nenatieranými papiermi. Potvrdením kvality tlače sú prezentačné materiály a zväčšené skeny fotografií ktoré sme použili v tejto recenzii.

Dostupnosť

Sappi RAW je dostupný exkluzívne na Slovensku od spoločnosti Europapier Slovensko v plošných hmotnostiach 115, 135, 150, 170, 200, 250 a 300 g/m².
Oficiálne špecifikácie papiera RAW nájdete v technických listoch výrobcu Sappi.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo