PhDr. Peter Spiesz, MBA, MSc. – konateľ spoločnosti Böttcher Slovenská republika, s. r. o., regionálny manažér pre východnú Európu.

Ako nezávislá rodinná firma sa spoločnosť Böttcher zasadzuje po celé roky za kvalitu, inovácie a blízkosť zákazníkom. Len vynikajúcimi výrobkami a kvalitným servisom sa dá byť tak dlhý čas úspešný. Spoločnosť si to uvedomuje, a preto kladie najvyšší dôraz na výskum a vývoj. Každodenne 60 pracovníkov vyvíja nové materiály a technológie. V laboratóriách firmy sa za rok otestuje takmer tri tisíc nových materiálov na valce. Z toho 300 ide do užšieho výberu, a len 30 z nich, ktoré plne vyhovejú, sa dostanú na trh.

Výskum, vývoj a servis – vždy lepšie, vždy blízko


Kvalita, spoľahlivosť a servis blízky zákazníkovi, to sú podstatné výhody, ktoré spoločnosť Böttcher ponúka svojim klientom. Za 280 rokov firemnej histórie vznikala jedinečná firemná štruktúra, ktorá celosvetovo spojuje garantovanú kvalitu s vynikajúcim miestnym servisom, hovorí Peter Spiesz, ktorý odpovedal na naše otázky.

Čo ponúka spoločnosť Böttcher polygrafickým podnikom?

Zastúpenie produktov máme vo všetkých tlačových technológiách – či už v ofsete, flexotlači, hĺbkotlači, ale aj v digitálnej tlači. V rámci svojej starostlivosti o zákazníkov „Print+System“, zabezpečujeme pre slovenských a českých zákazníkov kompletný servis od pogumovania tlačových valcov až po ich dodanie odberateľom. Na väčšinu tlačových strojov dodávame valce ako prvé osadenie.

Okrem tejto služby firma Böttcher na Slovensku a ČR dodáva umývacie prostriedky pre čistenie farebníkových i vlhčiacich valcov a ofsetové gumy, pasty na ich čistenie a regeneráciu, prísady do vlhčenia, špeciálne čistiace prostriedky, pomocné prípravky pre tlač, prístroje a prípravky pre meranie vlhčiacich roztokov, tkaniny na umývanie, ofsetové poťahy a lakovacie stripovacie gumy – „všetko z jednej ruky, optimálne na seba vyladené“.

Garantujete kvalitu povrchu valcov pri ich renovácii?

Každé pogumovanie alebo potiahnutie polyuretánom pochádza z vlastného vývojového oddelenia. Gumové zmesi sa vyrábajú v jednom z najmodernejších miešacích závodov na gumu v Európe. Odtiaľ sa zásobujú všetky výrobné závody v skupine Böttcher gumou a tým sa zabezpečí , že naši zákazníci na celom svete dostanú rovnakú kvalitu. To platí aj o našom závode Böttcher vo Vyškove v Českej republike.

Pri výrobe obalov na potraviny je tlač s nízkou migráciou podmienkou. Viete splniť požadované podmienky pri vašich produktoch?

Spoločnosť Böttcher vyvinula pre všetky tlačové techniky výrobky, ktoré boli preverené nezávislými vedeckými inštitúciami na zhodu s potravinovým právom. Na základe výsledkov získali certifikáty. Špeciálne povrchové vrstvy pri materiáloch Böttcher prakticky znemožňujú akýkoľvek prenos škodlivých látok na potláčané povrchy.

Ako vnímate nový krok v UV technológiách a ich nasadenie v ofsetovom procese?

UV tlač má nesporne svoje výhody. Hlavne v tom, že umožňuje potlač širokej škály špeciálnych papierov a plastov, ako aj aplikovanie špeciálnych efektov, ktoré nie je možné realizovať konvenčným ofsetom s konvenčnými farbami a lakmi. V poslednom období sa UV technológia začína silne presadzovať nie len pri spracovávaní obalov,ale stále častejšie tiež nachádza uplatnenie v komerčnej tlači. Tento krát však ide o nové UV technológie a objavené možnosti tlače spojené s novými vysoko reaktívnymi UV farbami a UV systémami vytvrdzovania týchto farieb.

V čom vidíte hlavné výhody nových UV technológií?

Rozhodne v úspore energií, sú výrazne menej energetický náročnejšie ako konvenčná UV technológia. UV tlačové farby a UV laky zasychajú takmer okamžite, a preto môže byť polygrafický produkt dokončený oveľa rýchlejšie. Dosiahne sa tak vyššia priepustnosť a rýchly obrat, a to nie len na strane tlačiarne, ale aj u odberateľa. Pri nových UV technológiách vždy hovoríme o systéme vytvrdzovania farby UV žiarením. Momentálne je viacero systémov UV sušenia, ktoré aplikujú výrobcovia do svojich tlačových strojov. Ide hlavne o technológiu „LE UV“ (Low Energy), ktorá je založená na implementácii ortuťových UV lámp dopovaných železom, namiesto klasických, len ortuťových, ktoré sa používajú pri bežných systémoch UV sušenia.

Technológia LED UV (light emitting diode), je ešte úspornejšia a dokáže úplne nahradiť tradičné ortuťové výbojky pre vytvrdzovanie farieb a lakov. LED UV systém umožňuje svojim používateľom výrazne znížiť prevádzkové náklady na elektrickú energiu a zároveň vytvára nové možnosti tlače na tenšie media a tepelne citlivé materiály. Odborníci tvrdia, že budúcnosť bude patriť skôr k využívaniu systému LED UV.

Renomovaní výrobcovia tlačových strojov na celom svete sa už roky spoliehajú na kvalitu a silu inovácií produktov spoločnosti Böttcher.

Podieľa sa aj spoločnosť Böttcher na tomto vývoji?

Böttcher sa k novým technológiám stavia zodpovedne. Tlačový proces je potrebné vždy vyladiť a to platí aj pri nových UV technológiách. Böttcher neustále podrobuje svoje produkty testovaniu, aby mohol ponúknuť ucelenú radu produktov pre UV tlačové stroje. Snahou vývojových pracovníkov je dosiahnuť pri všetkých produktoch optimálny stav, ktorý zabezpečí bezproblémový tlačový proces. Vysoko reaktívne UV tlačové farby majú iné vlastnosti ako konvenčné farby. V tlačovom procese to vytvára nároky na farbiaci a vlhčiaci systém stroja. Dôležité je hlavne zloženie a chemická odolnosť povrchov valcov, ktoré sa musia použiť pri UV technológii. Je potrebné upozorniť, že okrem valcov a tlačových farieb aj tlačová chémia, vlhčiaci roztok, ofsetové poťahy a pomocné prípravky majú iné vlastnosti ako pri konvenčnom ofsetovom procese.

Myslíte si, že do budúcna sa zvýši podiel ofsetovej UV tlače na trhu a nové LE UV/LED UV technológie nahradia konvenčnú ofsetovú technológiu?

Ofset za posledných dvadsať rokov prešiel výraznými zmenami. Revolúciu spôsobilo zavedenie CTP, ktoré nahradilo film a úplne zmenilo spôsob prípravy tlačovej formy. To isté sa môže udiať aj v tlačovom procese. Budúcnosť ofsetovej tlače je otvorená.

Moderná ofsetová tlač bude vyžadovať oveľa viac ako dnes, hlavne dokonalú harmóniu všetkých relevantných faktorov v rámci vysoko účinného systému. Momentálne UV tlač je finančne nákladnejšia ako konvenčná tlač. Tlačové UV farby sú drahšie. To isté platí aj o lakoch, ofsetových poťahoch a tlačovej chémii. V najbližšom čase sa to, ale môže zmeniť. Aj napriek tomu, že nové LE UV/LED UV technológie sú drahšie, je o ne veľký záujem, hlavne zo strany výrobcov obalov. Ofset touto technológiou dostáva nový impulz aj pre komerčnú tlač. Výhodou ofsetu je, že dokáže potlačiť takmer všetko a to aj v minimálnych objemoch. To by mal byť trend do budúcna.

Tak, či onak na najbližšie roky to bude práve LED UV technológia, ktorá bude dominovať vo všetkých tlačových technológiách.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo