Po úspešnom podujatí China Print 2013 s rekordnou účasťou návštevníkov zaznamenala aj spoločnosť Müller Martini pozitívnu veľtržnú bilanciu. Záujem odbornej verejnosti sa predovšetkým zameriaval pri riešeniach dokončujúceho spracovávania tlačenej produkcie nielen na štandardné riešenia, ale aj na riešenia z oblasti vysokých výkonov.

Sila inovácií v spracovávaní tlačenej produkcie

„Veríme v inovačnú silu a budúcnosť nášho výrobného odvetvia a cítime v tomto smere náš záväzok voči polygrafickému priemyslu“, hovorí Finn Nielsen, konateľ Müller Martini Hongkong. „Čína pritom pre nás predstavuje veľmi dôležitý rastový trh.“ Na stánku, ktorý reprezentoval nielen Čínu s jej tradíciami, ale aj technologický pokrok, presviedčala naša spoločnosť Müller Martini rozsiahle odborné publikum na veľtrhu China Print 2013.

Veľký záujem o riešenia z oblasti ďalšieho dokončovacieho spracovávania tlačenej produkcie

Odborný veľtrh China Print zameraný na tlačové technológie, konajúci sa každé štyri roky, zaznamenal nové rekordné čísla, zodpovedajúce nadpriemernému rastu grafického priemyslu v Číne. 8. ročník podujatia „Beijing International Printing Technology Exhibition“ („Medzinárodný veľtrh tlačových technológií – Peking“), sa konalo v novom veľtržnom centre na celkovej ploche 120 000 metrov štvorcových. Viac ako 160 000 návštevníkov z celého sveta si tu prišlo pozrieť najnovšie priemyselné riešenia z tejto oblasti.

„V súčasnosti sa zreteľne presúvajú záujmy a investície z oblasti tlače do dokončujúceho spracovávania“, naznačuje vývoj grafického priemyslu v Číne, generálny riaditeľ spoločnosti Müller Martini v Hongkongu pán Finn Nielsen. Potvrdil to aj nával návštevníkov pred stánkom Müller Martini. Od prvého až do posledného dňa prúdila odborná verejnosť do nášho stánku o rozlohe 600 m2, kde si nechali prezentovať najnovšie riešenia priemyselného dokončujúceho spracovávania.

Softcover – riešenia pre najvyššie kvalitatívne nároky

„Stánok Müller Martini bol koncipovaný veľmi prívetivo pre návštevníkov, osobne som cítil veľmi priateľskú atmosféru“, hovorí pán Shi Wen Li, zakladateľ a majiteľ firmy Haerbin Stone Bridge Printing Co., Ltd. v Cha-er-pin, China. „Revolučné technológie, nasadenie orientované na úspešné riešenia a dlhoročné skúsenosti Müller Martini boli na veľtrhu China Print 2013 presvedčivo demonštrované a plne ma presvedčili.“ Tak komentoval pán Shi Wen Li počas veľtrhu spontánne svoj nákup lepiacej linky Pantera so znášacím strojom typ 1571 spolu s trojrezom Esprit.

Nová lepiaca linka Pantera bude ešte tohto roku sprevádzkovaná vo firme Harbin Stone Bridge Printing, pričom bude využívaná hlavne na produkciu katalógov a kníh. Kompaktná lepiaca linka Pantera od Müller Martini spracováva nielen produkciu tlačenú ofsetom ale aj digitálne tlačenú produkciu. S nadšením návštevníkov sa po prvýkrát stretla v Ázii vystavená lepiaca linka Alegro. Vďaka technológii Motion Control, ktorou sú riadené všetky jej stanice samostatne, spĺňajú finálne produkty najvyššie kvalitatívne normy a nároky.


Obr. Podpis zmluvy k lepiacej linke Pantera Line na China Print 2013 (zľava): Finn Nielsen, konateľ Müller Martini Hongkong, David Chen, Marketing/Predaj Müller Martini Hongkong, Shi Wen Li, majiteľ firmy Haerbin Stone Bridge Printing Co., Ltd., Bruno Müller, CEO Müller Martini, Zhang Qi, Predaj Müller Martini China.

Sila inovácií a flexibilné riešenia

Dopyt po hospodárnej výrobe aj malých nákladov, podobne ako aj personalizovaných tlačových produktov vzrastá aj v Ázii. Linka SigmaLine spolu so špeciálnym falcovacím aparátom SigmaFolder a znášacím zariadením SigmaCollator, vystavená na stánku Müller Martini ako jedinečný, kompaktný a ucelený systém na zosieťovanie digitálnej tlače a dokončujúceho spracovávania sa stretol so zodpovedajúco vysokým záujmom. Taktiež vystavená niťošička Ventura MC s najvyšším komfortom obsluhy na veľtrhu presvedčila. Medzi inými sa ku kúpe tohto spoľahlivého stroja od Müller Martini priamo na veľtrhu rozhodla spoločnosť Beijing Artron Color Printing Co. Ltd z Pekingu.

„Návštevníci veľtrhu nám potvrdili, že naša spoločnosť Müller Martini, so svojou inovatívnou silou a flexibilnými riešeniami zodpovedá presne požiadavkám trhu. Žiadny iný vystavovateľ okrem Müller Martini to nedemonštroval na veľtrhu China Print 2013 tak zreteľne“, zhrnul všeobecný poznatok z veľtrhu Finn Nielsen.

Zdroj TS: Müller Martini

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo