Stavebné firmy, architekti, projekčné kancelárie a ďalšie firmy dnes produkujú najrôznejšie technické dokumenty, náhľady výkresov či konštrukčné plány. Medzi ich hlavné požiadavky na tlač patrí rýchlosť tlačovej produkcie, jednoduchá obsluha nešpecializovanými pracovníkmi, vysoká tlačová kvalita a, samozrejme, nízke náklady na tlač. Spoločnosť Xerox reaguje na tieto požiadavky v oblasti technickej veľkoformátovej tlače predstavením nového multifunkčného tlačového riešenia Xerox Wide Format 6705.

Tlačová kvalita a produktivita

Nové riešenie Xerox Wide 6705 ponúka rozlíšenie 600 x 600 dpi pri kopírovaní, skenovaní aj tlači dokumentov. Vyššie rozlíšenie prináša ostrú tlačaj veľmi jemných detailov a čiar, a umožňuje tak tlač dokumentov, ako sú napríklad evakuačné plány, schémy, rôzne rozvody, aj v prípade klasických čiarových dokumentov. Vysokokvalitný farebný skener umožňuje nielen kopírovanie papierových dokumentov, ale aj ich kvalitnú digitalizáciu pre následné elektronické spracovanie a archivovanie.

Riešenie Xerox Wide 6705 tlačí päťhárkov formátu A1 za minútu (alebo 2,7 hárkov  A0 za minútu). Oproti predchádzajúcemu modelu došlo výrazne ku skráteniu času (až o 30%) pri čakaní na prvý výtlačok. Ku zvýšeniu produktivity prispieva i oddelené spracovanie tlačových zákaziek a skenovanie dokumentov, čím dochádza k významnej úspore času a pracovníci už nemusia čakať pri tlačovom stroji na spracovanie prvej úlohy.

 

Medzi ďalšie funkcie patrí:

Intuitívne užívateľské rozhranie – 10,4″ farebný dotykový displej uľahčuje a urýchľuje prácu so zariadením. Dané rozhranie ušetrí pracovníkom drahocenný čas, ktorý potrebujú na realizáciu projektov.

•  Malé rozmery – malé rozmery a úsporné priestorové požiadavky riešení Xerox Wide 6705 ocenia hlavne menšie kancelárie. Za zmienku stojí podávanie papiera a jeho odoberanie z prednej časti zariadení. Nie je nutné stroj obchádzať a komplikovane manipulovať s materiálom.

•  Bezpečnostné funkcie – štandardom je šifrovanie a bezpečnostný prepis citlivých dát, ako sú  skenované dokumenty, adresy, zadania zákazky, informácie o užívateľoch, atď. Xerox Wide 6705 ponúkat iež uloženie dát na internom disku s následným prístupom pomocou bezpečnostného hesla.

•  Najvyššia obrazová kvalita vo svojej kategórii – nový, plnofarebný skener ponúka ohromujúcu obrazovú kvalitu skenovania aj pri vysokých rýchlostiach v kombinácii s high-end skenovacími softwarovými nástrojmi pre spracovanie obrazových dát.

„Nové multifunkčné veľkoformátové riešenie odpovedá potrebám našich zákazníkov tak z pohľadu tlačovej kvality a produktivity, ako aj vďaka jednoduchosti obsluhy a spracovaniu tlačovej zákazky,“  komentuje Jitka Řeháková, Partner Business Manager, XEROX ČR a SR. „Významným prvkom je predovšetkým jednoduchosť grafického rozhrania a vysoká kvalita tlače, čo predstavuje dve hlavné požiadavky našich zákazníkov z oblasti komerčných tlačiarní, projekčných a stavebných kancelárií.“

Dostupnosť
Veľkoformátové riešenie Xerox Wide 6705 je v Slovenskej republike dostupné. Viac informácií o riešení Xerox Wide 6705 nájdete na stránkach www.xerox.sk

Zdroj TS: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo