Tlačiareň, ktorá dokáže dosiahnuť takmer nulový čas prípravy s minimálnou stratou materiálu pri súčasnom zachovaní vysokej kvality výstupu, bude z hľadiska ziskovosti určite úspešná. Takáto realita sa zdá byť ešte vzdialená, ale zakrátko sa môže stáť skutočnosťou. K problematike a určite zaujímavej téme sa vyjadril Tibor Nagy, zástupca spoločnosti Koenig & Bauer (CEE).

Pri vstupe do dvadsiateho prvého storočia spoločnosť Koenig & Bauer už predpokladala nárast konkurencie digitálnej tlače a začala vyvíjať technológiu, ktorá dnes umožňuje ofsetovým tlačiarňam čeliť týmto výzvam. Spoločnosť pochopila, že automatizácia je najrealistickejšou cestou k dosiahnutiu významných zlepšení produktivity a konkurencieschopnosti v ofsetovej tlači, a stanovila si cieľ: „Zero Setup Time, Zero Setup Waste“.

Takmer pred 20 rokmi spoločnosť Koenig & Bauer položila základy pre sériu tlačových strojov Rapida, súčasne sprevádzanú vývojom ich autonómnej technológie tlače. Spoločnosť predstavila svoj pôvodný koncept vo forme pohonného systému DriveTronic na svetovom veľtrhu Drupa 2008. Medzitým zaviedla pôsobivú škálu automatizovaných funkcií, ktoré priniesli revolúciu v technológii hárkového ofsetu.

K času nulovej prípravy a nastavenia

ErgoTronic AutoRun bol vyvinutý pre sériu strojov Rapida, aby umožnil tlačiarňam efektívnejšie reagovať na požiadavky kratších cyklov a rýchlejšieho spracovania úloh. Je základným prvkom automatizačnej iniciatívy spoločnosti a je zabudovaný do ovládacieho softvéru ErgoTronic TouchTronic. Okrem ďalších funkcií, AutoRun automaticky riadi výrobnú činnosť, iniciuje zmenu úlohy a spustenie výroby, robí kontrolu farieb a registrov a tiež obsahu hárku.

Operátor tlačového stroja Rapida je schopný monitorovať všetky operácie tlačového procesu na jednej obrazovke a môže meniť ich nastavenia jediným kliknutím – „zmena úlohy jedným tlačidlom“. Akonáhle operátor načíta všetky úlohy do konzoly, funkcia AutoRun koordinuje existujúce automatizačné moduly na tlačovom stroji a riadi celý proces tlače. Inteligentný systém dokáže riadiť všetky automatizované funkcie v rámci výrobnej zmeny. Po dokončení výroby akejkoľvek tlačovej úlohy ErgoTronic AutoRun inicializuje postupnosť automatických zmien úlohy a po dokončení výrobného procesu začne ďalší chod novej úlohy. Zavedie tlačové platne, nastaví úroveň zón farebníc a pokračuje bez ďalšieho zásahu priamo na ďalšej tlačovej úlohe.

Koenig & Bauer Rapida 106
V rámci softvéru ErgoTronic TouchTronic je možné jednoducho optimalizovať poradie tlačových úloh. Operátor tlače vidí interaktívny zoznam úloh, ktorý mu umožňuje zmeniť ich usporiadanie, kedykoľvek to bude potrebné. Dôležitá vlastnosť umožňuje rekonfiguráciu výrobného procesu v ktorejkoľvek fáze výroby, čo umožňuje hladké striedanie tlače z jednej úlohy na druhú.
Tlačiar môže napríklad zoradiť poradie úloh podľa odhadovaného množstva tlačovej farby. Údaje o očakávanom pokrytí tlačovej farby sa zobrazujú pre každý cyklus, čo umožňuje triediť úlohy podľa ich individuálneho priradenia farieb na základe denzity farebného filmu.

Pomocou týchto informácií môže operátor prispôsobiť poradie tlače tak, ako je to z hľadiska zmeny vyfarbenia optimálne, a tiež môže nastaviť ďalšie parametre. Ak je to potrebné, operátor môže zvoliť rotáciu úlohy počnúc ľahkým pokrytím tlačovej farby až po ťažké pokrytie farbou, čím sa minimalizujú časy umývania a plytvania pri spustení. Operátor môže tiež vyberať úlohy podľa iných parametrov, ako je napríklad typ podkladu média alebo formát tlačového hárku.

Bezprecedentná flexibilita operátora

Najnovším prírastkom do sady funkcií ovládacieho pultu ErgoTronic TouchTronic je Rapida LiveApp, aplikácia na monitorovanie tlače, ktorá sa načíta do smartfónu. Kdekoľvek sa operátor nachádza, môže spravovať podrobnosti o úlohe v tlači a určiť, aké ďalšie kroky sú potrebné.

LiveApp poskytuje tiež širokú škálu metadát o výkone tlače vrátane informácií o spotrebe papiera a tlačovej farby. Táto schopnosť rozširuje model autonómnej tlače nad rámec samotného procesu tlače do oblastí, ako je plánovanie údržby a riadenie zásob, čím ďalej automatizuje výrobu mimo okamžitého priebehu tlače. Napríklad je možné naplánovať príslušné úlohy údržby tak, aby nedošlo k prerušeniu výroby. Aplikácia dokonca obsahuje online príručku na údržbu.
S príkazom „AutoRun in command“ obsluha stroja jednoducho monitoruje postupnosť procesov a môže sa slobodne venovať ďalším úlohám. Obsluhujúci personál je povinný dodávať iba nové tlačové formy, substráty a spotrebný materiál, spolu s odstránením vytlačeného produktu z oblasti vykladača stroja.

Simultánna výmena platne (SPC) / Identifikácia platne

Dôležitou opciou stroja pre stopercentné využitie programu ErgoTronic Autorun je „Simultánna výmena platne (SPC)“, ktorá funguje na všetkých tlačových jednotkách. V základnom scenári sa všetky tlačové platne odstránia a znova zavedú približne za 45 sekúnd. Jedinečný koncept systému SPC využíva technológiu Koenig & Bauer s názvom DriveTronic. Systém je skonštruovaný so špeciálnymi vysokootáčkovými motormi, ktoré valce poháňajú nielen pri výmene platní, ale aj pri samotnej tlači.
Vďaka samostatnému pohonu valcov nezávisle na hlavnom pohone stroja prebieha výmena platní súčasne s inými krokmi zmeny úlohy. Typicky napríklad s umývaním ofsetových poťahov. Tým sa reálne skráti efektívny čas výmeny platní na takmer nulovú hodnotu.

SPC sa spolieha na technológiu Koenig & Bauer’s PlateIdent, ktorá identifikuje umiestnenie tlačových platní pomocou registračných značiek. Tieto špeciálne značky nakopírované na platniach umožňujú prednastaviť tlačový register na základe obrazu na platni a zrýchliť tak následné nastavenie sútlače pri rozbehu úlohy. Ak je umiestnenie nových tlačových platní vo všetkých jednotkách, ktoré sa majú zmeniť, správne, je povolený automatický proces a platne môžu byť upnuté. Čítanie QR kódu overí, či je platňa v správnej polohe pre aktuálnu úlohu alebo na základe kódu na platni nahrať úlohu zo serveru do stroja.

Súčasné umývanie

Ďalším veľkým časovo úsporným komponentom je „Simultánne umývanie valcov DriveTronic SRW“, ktoré sa využíva počas procesu automatickej výmeny tlačových platní počas alebo v ideálnom prípade počas prebiehajúcej aktívnej úlohy na nepoužívaných tlačových jednotkách.

Automatizácia kontroly farieb

Základom vysokého výkonu softvéru Ergotronic AutoRun je systém kontroly kvality Qualitronic Color Control, vyvinutý spoločnosťou pre ďalšie skrátenie výrobného času minimalizovaním makulatúrnych výtlačkov spojených s úpravou farebnosti tlače, aby sa zabezpečila konzistentná farba počas celého procesu. 4K kamera systému QualiTronic je zabudovaná do systému stroja Rapida a poskytuje plne automatickú kontrolu farieb pre vybrané parametre v rámci danej úlohy a podľa definovaných cieľov (štandardov).

Qualitronic je založený na proprietárnom optickom prístroji na meranie farby, ktorý je integrovaný so zdrojom LED osvetlenia. Systém umožňuje plne automatické meranie prúžkov na reguláciu farieb. Hneď ako sa začne tlačiť, kontrolné prúžky sa naskenujú priamo – do tlačového stroja – v tomto okamihu sa na pevnej obrazovke monitora zobrazia hodnoty hustoty/denzity danej farby v reálnom čase. Súčasne sa údaje analyzujú, aby sa vytvoril základ pre rýchlu, dynamickú inline korekciu farieb. Inline reporty o meraní môžu byť tiež generované vo formáte PDF.

Koenig & Bauer Rapida 106
Na začiatku tlače sa každé merané políčko skenuje na každom vytlačenom hárku, až kým sa nedosiahne maximálna rýchlosť tlače. Potrebné korekcie farieb sa uskutočňujú okamžite po začiatku tlače, pričom konzistencia farieb sa udržuje pomocou regulácie vyfarbenia na základe priemernej hodnoty z desiatich hárkov.
Systém automaticky nastavuje úrovne tlačovej farby tak, aby sa zachovala cieľová hustota/denzita, čím sa znižuje množstvo makulatúr spojené s nevyhovujúcimi hárkami v dôsledku neprijateľných farebných zmien. Okrem znižovania materiálového odpadu prispieva systém QualiTronic k úspore pracovnej sily súvisiacej s úlohami kontroly farebnosti.

ErgoTronic ColorDrive / ErgoTronic ColorControl

Online merací systém Koenig & Bauer (na rozdiel od in-line meracieho systému QualiTronic) môže takisto poskytnúť automatizáciu a skrátenie času výroby. Pri použití tejto alternatívy sa merania denzity plných farieb realizujú pomocou spektro-denzitometra na ovládacom pulte. Na základe nameraných údajov systém odporučí riadiace parametre, ktoré sa implementujú, keď ich operátor prijme. Úpravy parametrov sa vykonávajú priamo prostredníctvom online pripojenia k riadiacej konzole.

Motorizovaná meracia hlava je schopná skenovať kontrolné prúžky v akejkoľvek polohe na tlačenom hárku. Po nastavení meracieho systému vrátane kalibrácie pre substrát vyberie tlačový operátor hárok z vykladača stroja a umiestni ho na inšpekčný pult konzoly na meranie. Po naskenovaní kontrolného prúžku sa namerané denzity plných farieb zobrazia na obrazovke. Následne môžu byť navrhované opravy akceptované a odoslané do tlače pre automatickú úpravu profilu farby.

Autonómna tlač: budúcnosť

Dnes spoločnosť Koenig & Bauer vidí kontinuum spájajúce digitálnu tlač a hárkovú ofsetovú tlač. To sú koexistujúce stratégie výroby tlače, ktoré by mali spolupracovať pri zvyšovaní celkového predaja. Zároveň je spoločnosť presvedčená o budúcnosti ofsetovej tlače. Ofsetová technológia je dnes i do budúcnosti jedným z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších tlačových riešení pre takmer všetky objemy tlače. Čím viac kópií zákazníci požadujú, tým môže byť ofsetová technológia nákladovo efektívnejšia.

V modernej dobe klienti očakávajú, že budú mať k dispozícii širokú škálu typov substrátov s rôznymi povrchovými úpravami. Pre tieto scenáre môže spoločnosť Koenig & Bauer na zákazku zostaviť tlačový stroj Rapida  v takmer akejkoľvek konfigurácii, napríklad až s 19 tlačovými jednotkami, čo poskytovateľovi tlače umožní využívať rôzne variácie tlačových farieb a lakov alebo farieb z farebnej škály Pantone®.

Nové digitálne technológie ponúkajú tiež veľké výhody na konkrétnych trhoch, ale budú musieť nájsť spôsob, ako koexistovať s ofsetom, než hľadať spôsob, ako ho nahradiť.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo