Vedenie spoločnosti Mondi SCP pozvalo svojich dlhoročných zamestnancov na spoločné stretnutie, aby spolu oslávili ich okrúhle výročie nepretržitej práce v spoločnosti. Podujatie sa sa uskutočnilo v stredu 13. novembra 2019 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Slávnostného večera spojeného s koncertom skupiny Fragile sa zúčastnilo vyše 60 zamestnancov spolu so svojimi partnermi.

Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov, Mondi SCP

Tento už v poradí 13. ročník slávnostného podujatia organizujeme pravidelne ako poďakovanie našim zamestnancom za ich oddanosť a lojalitu, ktorú dokazujú nielen svojim spoľahlivým výkonom a plnením pracovných povinností, ale aj dlhoročnou nepretržitou prácou.
Firma tradične pozýva zamestnancov, ktorí pracujú v podniku viac ako 25, 30, 35 a 40 rokov.

Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP a Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov, Mondi SCP
Jubilantom osobne na začiatok poďakoval Bernhard Peschek, prezident spoločnosti, ako aj ďalší zástupcovia manažmentu firmy.

Mondi SCP 2019
Spoločná fotografia účastníkov 13. ročníka podujatia „Večer s jubilantmi“.

Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP

Je to pre nás veľmi milá udalosť. Práve naši dlhoroční zamestnanci sú dôkazom toho, že sme dobrým a stabilným zamestnávateľom a na strane druhej si uvedomujeme, že sú to práve oni, ktorí stoja za úspechmi našej firmy. O chvíľu oslávime už 140. výročie od začiatku papierenskej výroby v meste.

Na svete neexistuje veľa priemyselných podnikov, ktoré sa môžu pochváliť takou dlhou tradíciou výroby a my sme veľmi hrdí na to, že v našich radoch máme takých dlhoročných pracovníkov a odborníkov, ktorí svoje skúsenosti odovzdávajú aj mladším generáciám.

O program počas večera sa postarala slovenská vokálna skupina Fragile, ktorá zožala veľký úspech.

vokálna skupina Fragile
Po koncerte nasledovala neformálna spoločná večera v kruhu blízkych priateľov a kolegov. Okrem finančnej odmeny za dlhoročnú prácu si zamestnanci z tohto slávnostného večera odniesli aj malé darčeky.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo