Progresívne stroje v popredí technológie tlače vo výrobe. InPrint Munich 2019 poskytuje ochutnávku množstva tém, technických inovácií a odborných znalostí.

Medzinárodná výstava, predstavuje 126 vystavujúcich spoločností z 20 krajín, z ktorých všetky predstavujú technické inovácie v digitálnej, atramentovej, sitotlači a špeciálnej tlači na rôzne tvary a materiály vrátane plochých alebo zakrivených plastov, dreva, fólie, textil, sklo, keramika a kov.

InPrint Munich 2019
Vybavenie a služby, ktoré sú vystavené, sú špeciálne vyvinuté na uľahčenie nákladovo efektívnej premeny a prispôsobenia priemyselného a spotrebného tovaru. Patria sem automobilové diely, tlačená elektronika, obaly, fľaše na pitie, nádoby na potraviny, módne výrobky, farmaceutický a kozmetický priemysel, ako aj dekoratívne úpravy podláh, obkladov, dekorácií interiéru a nábytku.

InPrint Munich 2019

Technológia tlače sa stáva čoraz inteligentnejšou a schopnou vyriešiť mnohé chúlostivé výrobné problémy

Zlepšuje tiež možnosti prispôsobenia a navrhovania a účinne pridáva hodnotu produktom a značkám. InPrint Mníchov ako taký priťahuje profesionálov z polygrafického priemyslu a rôznych výrobných odvetví, pričom všetci sa snažia maximalizovať svoj výrobný potenciál a zároveň sa púšťať na nové ziskové trhy.

Záujem o tento formát výstavy majú hlavne: poskytovatelia tlačových služieb, návrhári produktov a obalov, technickí manažéri, procesní inžinieri, špecialisti z oblasti výskumu a vývoja, manažéri rozvoja podnikania a riaditelia spoločností. InPrint je ideálna udalosť na sledovanie najnovšieho vývoja a trendov v priemyselnej tlači.

InPrint Munich Technical Conference

Súčasťou trojdňovej technickej konferencie, ktorá sa koná spolu s výstavou, je viac ako 70 medzinárodných prednášajúcich z celého odvetvia tlače a výroby. Prezentujú prípadové štúdie, technické prednášky a panelové diskusie a navádzajú návštevníkov na potrebné kroky na úspešné zavedenie novej technológie tlače do výrobných liniek, na riešenie kladov a záporov rôznych prístupov a technológií.

InPrint Mníchov sa koná od 12. do 14. novembra 2019 vo veľtržnom centre v Mníchove.
Viac informácii je k dispozícii na: www.inprintmunich.com

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo