Společnost Koenig & Bauer dosahuje výrazného pokroku ve strategických projektech pro trvale udržitelný ziskový růst.

V prvním pololetí roku 2019 zaznamenala skupina Koenig & Bauer ve svých strategických projektech pro trvale udržitelný ziskový růst znatelný pokrok. CEO společnosti Claus Bolza-Schünemann informuje o zdařilém zahájení společného podniku se společností Durst a dobrých perspektivách:
„Po schválení ze strany antimonopolního úřadu jsme začátkem května 2019 oficiálně založili s průkopníkem inkjetového tisku společný joint venture 50/50 a k 1. srpnu 2019 jmenovali zkušeného experta do funkce jednatele společnosti Koenig & Bauer Durst.

V oblasti skládaných krabiček a vlnité lepenky vidíme skutečné šance pro digitální výrobní linky u menších individualizovaných zakázek. Zde si odvětví žádá ekonomicky výhodná a flexibilní řešení.
Kromě tiskového stroje VariJET 106 pro digitální potisk skládaných krabiček patří do portfolia společného podniku stroj CorruJET 170 společnosti Koenig & Bauer a SPC 130 společnosti Durst pro digitální přímý tisk na vlnitou lepenku včetně inkoustů a servisních služeb.“

Koenig & Bauer - CorruCUT
Obr.: Po zkušební fázi prototypu v závodě Koenig & Bauer renomovaný pilotní zákazník a vývojový partner společnost Klingele odebral objednaný stroj CorruCUT.

Finanční ředitel společnosti Mathias Dähn vysvětluje další příklady dosaženého pokroku:
„Prodali jsme již v pořadí pátý stroj RotaJET pro digitální tisk dekorů. Dvě objednávky tohoto vyspělého a vysoce kvalitního řešení pro digitální tisk jsme obdrželi od výrobců materiálů na bázi dřeva, kteří doposud chtěli tisknout získané dekory sami v menších zakázkách z důvodu dále sílícího trendu individualizace. Díky této výraznější změně ve struktuře tisku dekorů vidíme pro naši platformu digitální tisku RotaJET velký potenciál obratu a zisku.

To platí obdobně i pro digitální tisk nápojových kartonů podle klíčové zakázky společnosti Tetra Pak. Pro velký a silně rostoucí trh analogového přímého potisku vlnité lepenky jsme vyvinuli archové flexotiskové stroje CorruFLEX a CorruCUT s vlastními jedinečnými vlastnostmi. Po zkušební fázi prototypu v našem závodě renomovaný pilotní zákazník a vývojový partner, společnost Klingele, odebral objednaný stroj CorruCUT. Díky kvalitě tisku a vysekávání, krátkým přípravným časům a komfortní obsluze je odezva zákazníka a celosvětového průmyslu vlnité lepenky na naši inovaci velmi pozitivní.

Rovněž potěšující je zpětná reakce zákazníka na právě probíhající test zařízení CS MetalCan, které jsme vyvinuli s několika jedinečnými vlastnostmi pro potisk dvoudílných nápojových plechovek.“

Koenig & Bauer stala iniciátorem digitalizace
Obr.: Díky službám založeným na datech a dalším inovacím se společnost Koenig & Bauer stala iniciátorem digitalizace obchodních procesů napříč odvětvími.

Book-to-Bill-Ratio 1,13

Po 276,4 mil. € v prvním čtvrtletí pokračoval ve skupině Koenig & Bauer v druhém čtvrtletí pozitivní vývoj zakázek novými objednávkami v hodnotě 296,9 mil. €.
V prvním pololetí 2019 bylo hodnotou 573,3 mil. € dosaženo dobré úrovně objemu přijatých zakázek. Hodnota předchozího roku ve výši 705,3 mil. € byla pozitivně ovlivněna velkou zakázkou na tisk cenných papírů. Z důvodu těžiště expedice v druhé polovině roku činil obrat koncernu 506,0 mil. €, tedy ještě mírně pod úrovní předchozího roku ve výši 514,4 mil. €. Stav přijatých zakázek k 30. červnu činil 678,2 mil. €, což je o 11,0 % více, než na začátku roku (610,9 mil. €), avšak díky zúčtované velké zakázce na tisk cenných papírů v druhém čtvrtletí 2018 nižší, než ke konci pololetí 2018 (805,8 mil. €). Vývoj výnosů rozhodně ovlivnily výdaje na růstovou ofenzívu 2023, které odhadujeme kumulovaně za roky 2019 až 2021 na cca 50 mil. € se silnějším zatížením na začátku roku, a nižší úroveň obratu v první polovině roku podmíněná expedicí. Podle toho byla hodnota provozního zisku (EBIT) s 0,6 mil. € pod úrovní předchozího roku (10,6 mil. €). Výsledek koncernu –2,4 mil. € k 30. červnu odpovídá poměrnému výsledku na akcii –0,15 €.

Koening and Bauer-Grupe

O 4,8 % vyšší příjem zakázek v segmentu Sheetfed

V segmentu Sheetfed přispěl k nárůstu zakázek o 4,8 % na 329,0 mil. € úspěšný veletrh Print China v polovině dubna (2018: 313,8 mil. €). Z důvodu expedice byl obrat 257,3 mil. € pod hodnotou předchozího roku 270,8 mil. €. Vysoký stav zakázek ve výši 261,6 mil. € (2018: 274,7 mil. €) dále zajišťuje plnou vytíženost kapacity. Z důvodu nižšího obratu, skladby produktů a nákladů na veletrh Print China se provozní zisk (EBIT) s –1,2 mil. € nachází pod úrovní předchozího roku (8,1 mil. €)

Digital & Web s plusem na zakázkách i obratu

V segmentu Digital & Web stoupl objem přijatých zakázek z 82,0 mil. € v předchozím roce na 89,9 mil. €. Nárůst objednávek flexibilního potisku obalů a vyšší prodej strojů pro novinový tisk a digitální tisk dekorů více než vykompenzoval klesající objem servisních služeb u ofsetových rotaček pro novinový a akcidenční tisk. Zatímco se obrat zvýšil z 58,1 mil. € na 64,5 mil. €, stav přijatých zakázek významně vzrostl z 86,4 mil. € na 111,2 mil. €. Provozní zisk (EBIT) zatížený výdaji na vstup na trh a růst činil – 11,1 mil. € oproti –9,9 mil. € v předešlém roce.

O 3,7 % vyšší obrat v segmentu Special

V segmentu Special se příjem zakázek v hodnotě 174,5 mil. € nacházel pod úrovní předchozího roku 330,2 mil. €, která byla ovlivněna velkou zakázkou. Velké zakázky takového objemu nejsou ani v oblasti tisku cenných papírů obvyklé. Obrat vzrostl z 196,3 mil. € na 203,6 mil. €. Oproti 14,7 mil. € v předchozím roce byl vykázán za první polovinu roku 2019 provozní zisk (EBIT) ve výši 6,4 mil. €. Stav zakázek a využití kapacity se pohybují s hodnotou 315,5 mil. € na vysoké úrovni (2018: 464,8 mil. €).

Podíl vlastního kapitálu 33,8 %

I přes nižší obchodní pohledávky a narůstající zálohy zákazníků měly vyšší zásoby na růst obratu v následujících čtvrtletích a vysoké investice do stavebních projektů a IT významný dopad na cash flow. Díky syndikované dlouhodobé úvěrové lince má společnost Koenig & Bauer dobrou a stabilní finanční základnu.

Cíle koncernu pro rok 2019

CEO společnosti Claus Bolza-Schünemann:
„Díky vysokému stavu zakázek ve výši 678,2 mil. € k 30. červnu 2019 máme optimistický výhled do druhé poloviny roku 2019. Na základě situace zakázek s vysokým využitím kapacity a dalšího pokroku v našich koncernových projektech na zvýšení výnosů jsme přesvědčeni, že u plánovaných zakázek v tisku cenných papírů a s očekávanými zakázkami na potisk plechu v roce 2019 dosáhneme organického nárůstu obratu kolem 4 % a marže provozního zisku přibližně 6 %. Zatížení marže vyplývající z růstové ofenzivy 2023 je již v našich cílech pro zisk 2019 zohledněno.“

Střednědobé cíle do roku 2023

Finanční ředitel společnosti Mathias Dähn:
„Naší růstovou ofenzívou 2023 chceme pro trvale udržitelný profitabilní růst ofenzivně využít aktuálně se nabízející tržní šance v oblasti potisku vlnité lepenky, kartonů, dvoudílných plechovek, flexibilního potisku obalů, značení, přímého potisku skla, tisku dekorů a v segmentu Postpress. Vliv volatilních obchodů s cennými papíry se bude snižovat díky vyššímu podílu obalů na obratu koncernu. U rotačních ofsetových strojů pro novinový a akcidenční tisk očekáváme z důvodu narůstajícího počtu odstavovaných strojů a uzavírání tiskáren dále klesající objem servisních služeb.
Všemi našimi iniciativami a projekty se snažíme do roku 2023 o nárůst obratu koncernu na cca 1,5 miliardy € s marží provozního zisku mezi 7 % a 10 %.

K nárůstu obratu a výnosů by měly přispět všechny tři segmenty.
Vedle podílu dividend od 15 % do 35 % výsledku koncernu je dalším cílem podíl vlastního kapitálu přes 45 %, cílový koridor čistého pracovního kapitálu mezi 20 % a 25 % obratu a podíl servisních služeb na obratu 30 %.“

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo