Xavier Cortés, predseda predsatvenstva IPM a TotalStor a Ramon Martin, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh v Španielsku a Portugalsku oslavujú získanie spoločností.

Spoločnosť Ricoh oznámila akvizíciu spoločností IPM v Španielsku a TotalStor v Portugalsku (prostredníctvom kúpy 100% akcií), čím pokračuje v rozširovaní svojich možností v oblasti IT služieb.

Zákazníci spoločnosti Ricoh budú v rámci IT služieb ťažiť z ešte rozsiahlejšej škály riešení a podpory. Spoločnosti IPM a TotalStor sa, okrem iného, špecializujú na transformáciu a modernizáciu kritických IT infraštruktúr, ukladanie dát a ich analýzu v privátnom a hybridnom cloudovom prostredí, ochranu dát, obnovu funkcií po kritických výpadkoch a virtualizáciu. V roku 2018 zaznamenali obe spoločnosti celkový príjem 71 miliónov eur a majú významnú domácu a medzinárodnú zákaznícku základňu.
Spoločnosti budú pôsobiť nezávisle pod názvami IPM, spoločnosť Ricoh v Španielsku a TotalStor, spoločnosť Ricoh v Portugalsku.

Nákup spoločností IPM a TotalStor je kľúčovou súčasťou akvizičnej stratégie spoločnosti Ricoh s cieľom poskytnúť zákazníkom ešte väčšie výhody. Medzi predchádzajúce akvizície v rámci IT služieb patria spoločnosti Ridgian, zo sféry analytiky, Aventia so zameraním na potreby a správanie sa používateľov a elektronický obchod, Techno Trend, špecializovaný na komunikačné systémy a videokonferencie a LAKE Solutions z oblasti ukladania dát, bezpečnosti a cloudových riešení.

Ramon Martin, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh v Španielsku a Portugalsku: „V Európe, Španielsku a Portugalsku úspešne realizujeme plán transformácie spoločnosti Ricoh rozširovaním kľúčových IT riešení a služieb, aby sme sa stali vedúcim hráčom v oblasti digitálnej transformácie. Naším cieľom v Španielsku a Portugalsku je, aby podnikanie v oblasti IT do konca fiškálneho roka 2020 predstavovalo 40% obratu spoločnosti Ricoh.“

Alberto Mariani, senior viceprezident Office Services Ricoh Europe: „Tieto akvizície ešte viac posilňujú náš progresívny rast v IT službách. Korešpondujú s rastovou stratégiou a so záväzkom spoločnosti Ricoh globálne sa rozvíjať v oblasti IT služieb zlepšovaním vysokovýkonných dátových centier a úložísk a hybridných cloudových riešení.“

Xavier Cortés, predseda predsatvenstva IPM a TotalStor: „Po takmer 40 rokoch na čele spoločnosti IPM a TotalStor, ktoré ponúkajú rozhodujúce služby v rámci kritickej IT infraštruktúry, som presvedčený, že sa nám teraz otvára veľmi vzrušujúca nová etapa, ktorá pomôže posilniť naše obchodné aktivity. Byť súčasťou skupiny Ricoh zaručuje trvalú udržateľnosť, ktorú všetci naši partneri v podnikaní – zákazníci, dodávatelia a zamestnanci – potrebujú.“

Viac informácií o možnostiach IT služieb spoločnosti Ricoh nájdete na web. adrese:
www.ricoh-europe.com/its.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo