Bezpečnost práce. Tento aspekt má velký vliv na produktivitu v podniku, protože s motivací lze pracovat pouze ve zdravém prostředí.

Rozhodnutí o investicích do nové tiskové techniky ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou například spektrum zakázek, stupeň automatizace a jiné vnitropodnikové předpoklady. Tak je to také správně, protože pořízení nového archového ofsetového stroje se musí v první řadě vyplatit a musí přispívat k optimalizaci výroby a kvality.

Při rozhodování je však třeba zohlednit ještě jeden cíl: větší bezpečnost práce. Tento aspekt má velký vliv na produktivitu v podniku, protože s motivací lze pracovat pouze ve zdravém prostředí. Vyloučením potenciálně nebezpečných činností, jako jsou neobvyklé pohyby, zvedání těžkých břemen, škodlivé emise pachových látek nebo stresující obsluha, lze minimalizovat chronická onemocnění a případné úrazy, nebo jim dokonce předcházet. Každý zaměstnavatel je koneckonců povinen investovat při nákupu strojů do nejnovější techniky, aby omezil potenciální nebezpečí na příslušném pracovišti.

Zamezení prachu a zápachu

Proti obtěžujícímu zápachu je účinné vybavení pro redukci IPA. Zpravidla se jedná o ovrstvení válců pro bezalkoholový tisk (pro použití běžných, UV nebo smíšených barev), resp. pro tisk s náhražkou alkoholu (rovněž pro použití běžných, UV nebo smíšených barev). U UV tisku a zušlechťování lze použít systém EES (Emission Extraction System). Zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu v prostoru vykladače a hlavního pracoviště tiskaře a zároveň odsává prach. Ve zvláštních případech použití (např. u UV tisku) může být účelné i odsávání v oblasti barevníků pro minimalizaci prášení barvy.

Jednodušší a bezpečnější procesy

Moderní technika je často velmi účinná. Dobrým příkladem je beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS u archových ofsetových strojů Rapida: nevyžaduje nastavování a údržbu a šetří tiskaři ruční práci při špatném držení těla. Zranění jsou vyloučena. Systém je kromě toho natolik automatizovaný, že se v něm nevyskytují žádné zdroje chyb.

Beználožkový systém
Obr.: Beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS pracuje zcela bez obsluhy.

Dalším příkladem je ruční výměna ofsetových potahů: k úplnému povolení upínacích lišt je potřeba cca 65 až 70 zdvihů momentovým klíčem. A stejně tak při utahování upínacích lišt. Tato práce zabere cca 8 minut času a kromě toho je fyzicky namáhavá a zatěžuje klouby. Společnost KBA-Sheetfed proto pro výměnu ofsetových potahů nabízí vhodné aku šroubováky, které tento proces podstatně zjednoduší a zkrátí potřebný čas o jednu třetinu.

Aku šroubovák
Obr.: Aku šroubovák výrazně usnadní výměnu ofsetových potahů.

Fyzicky náročné práce tiskaře zprostí (u strojů postavených na vyvýšený podstavec a dlouhých pracovních vzdáleností) i výtah tiskových desek. Manipulace s tiskovými deskami je kromě toho – zejména u velkých formátů – obtížná a při neodborné přepravě  hrozí nebezpečí poranění. Pomocí výtahu lze desky na úroveň galerie přepravit mnohem snadněji. Tiskař nebo pomocníci desky pouze po jedné nanosí do šachet pro výměnu desek.

O větší bezpečnost se stará i bezpečnostní clona. Vykladače jsou zajištěny tak, že se stroj automaticky zastaví, když se do prostoru vykladače dostane cizí těleso nebo obsluha. Jakmile nosná deska stohu při spuštěném stroji klesne, bezpečnostní clona se automaticky zavře. Poskytuje tak účinnou ochranu před pohybujícími se vozíky chytačů nad ní. Je-li stroj vypnutý, lze bezpečnostní clonu stisknutím tlačítka zasunout.

výměna návleku (sleeve) rastrového válce
Obr.: Snadná výměna návleku (sleeve) rastrového válce u velkoformátového stroje Rapida.

Větší komfort díky systémům AniSleeve, AniloxLoader a SFC

K automatizaci a větší bezpečnosti procesů, které se dříve prováděly ručně, přispívají i komfortní lakovací věže KBA, například při výměně rastrových válců. Ve formátu B1 je pro stroj Rapida 106 k dispozici systém AniloxLoader. V jednom zásobníku lakovací věže lze skladovat až tři rastrové válce. Výměna rastrových válců probíhá plně automaticky, souběžně s jinými přípravnými procesy. Šetří to čas, a kromě toho to zprošťuje obsluhu fyzicky namáhavé práce.

U velkých formátů to vypadá obdobně: se systémem AniSleeve je výměna návleků rastrových válců hračkou a navzdory velkým rozměrům ji zvládne jen jedna osoba. Po otevření lakovací věže z boku se návleky vysunou a pomocí jednoduchého zvedacího systému se dopraví do stojanu. Odtud lze návleky s jiným objemem jednoduše zasunout zpět do lakovací věže. Velké obalové tiskárny využívají možnost automatizace téměř kompletně.

Výměna lakovacích desek
Obr.: Výměna lakovacích desek pomocí systému SFC u stroje KBA Rapida 145.

Díky systému SFC (Simultaneous Forme Change) je výměna lakovacích desek u strojů Rapida velmi snadná – po stisknutí tlačítka je provedena za několik sekund. Odpadá tak namáhavé šroubování a upínání, což usnadňuje práci obsluze a přispívá k vyšší bezpečnosti procesu. Výměna lakovacích desek kromě toho může probíhat souběžně s jinými přípravnými procesy v tiskových jednotkách.

S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci toho lze v tiskovém sále učinit mnohem více, než je oficiálně předepsáno. Záleží na každém jednotlivém podniku, do jaké míry vyčerpá potenciál poskytnout svým zaměstnancům bezpečné pracoviště.

KBA CEE Sp. z o.o.
KBA CEE Sp. z o.o. (Central – Eastern Europe) je dceřinou společností německé skupiny Koenig & Bauer AG (KBA), celosvětově druhého největšího výrobce tiskových strojů. Společnost založili ve Würzburgu v roce 1817 Andreas Bauer a Friedrich Koenig. KBA CEE zastřešuje obchod a servis archových ofsetových strojů na území Polska, České republiky a Slovenska, stejně i prodej kotoučových tiskových strojů (ofset, digitální, flexo). Centrála společnosti KBA CEE se nachází ve Varšavě a její dceřiné společnosti jsou v Praze a Bratislavě. Vyškolení servisní technici a tiskoví instruktoři pod hlavičkou KBA CEE zajišťují ve všech třech zemích odbornou podporu a technický servis uživatelům strojů. Více o společnosti: http://www2.kba.com/cs/

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo