Viac než 70 zákazníkov z celého sveta si vďaka hárkovému atramentovému tlačovému stroju Océ VarioPrint i300 užíva novú úroveň produktivity.

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, v roku 2016 uviedla hárkový atramentový tlačový stroj Océ VarioPrint i300, ktorý komerčným poskytovateľom tlačových služieb i firemným zákazníkom z celého sveta prináša novú úroveň produktivity, flexibility a kvality. Océ VarioPrint i300 tak umožňuje rýchlo, efektívne a za prijateľnú cenu naplniť širokú škálu požiadaviek koncových klientov.

Océ VarioPrint i300

Na celom svete je dnes už viac než 70 inštalácií VarioPrint i300 a celá polovica z nich je v regióne Európy, Stredného východu a Afriky. Technologický program pre popredných zákazníkov zahájila spoločnosť Canon v roku 2015 v Nemecku a Holandsku, a používatelia naprieč rôznymi trhovými segmentami – vrátane direct mailu, transakčnej tlače a produkcie kníh i manuálov – vyzdvihujú najmä celkom novú úroveň produktivity, špičkovú kvalitu i vysokú univerzálnosť a prevádzkyschopnosť.

Océ VarioPrint i300
Océ VarioPrint i300 svojou inovatívnou koncepciou mení aktuálny trh s produkčnou tlačou,“ hovorí Peter Wolff, Senior Director, Customer Group Commercial Printer and Production CRD v spoločnosti Canon Europe. „V podobe tohto atramentového systému môžeme dať našim zákazníkom k dispozícii nástroj, ktorý im pomôže k vyšším príjmom pri súčasnom znížení nákladov. Océ VarioPrint i300 zapĺňa medzeru medzi tonerovými hárkovými strojmi a kontinuálnymi atramentovými tlačiarňami a umožňuje poskytovateľom tlačových služieb ušetriť náklady a zvýšiť efektivitu produkcie. Teda presne také vlastnosti, ktoré ocenia aj koncoví klienti týchto poskytovateľov.

Océ VarioPrint i300
Obr.: Systém vedenia papiera zo samostatných zásobníkov papiera.

Využiteľnosť tlačového stroja VarioPrint i300 pre rôzne typy tlačových aplikácií podstatne zvyšuje aj rozšírenie ColorGrip, ktoré prináša vysoko kvalitné výstupy na vybrané ofsetové papiere s povrchovou úpravou. Vďaka tomuto rozšíreniu, ktoré Canon predstavil na veľtrhu drupa 2016, je Océ VarioPrint i300 vysoko atraktívnym riešením pre firmy zamerané na veľmi kvalitnú produkciu v oblasti direct mailu, personalizovaných farebných kníh, manuálov i vzdelávacích publikácií. Prvé inštalácie Océ VarioPrint i300 s rozšírením ColorGrip navyše ukázali využiteľnosť tohto stroja i pre náročnejšiu grafickú produkciu, ako je napríklad výroba brožúr alebo časopisov.

Océ VarioPrint i300
Obr.: Systém sušenia teplom.

Tlačiarne zamerané na výrobu kníh môžu zákazníkom vďaka VarioPrint i300 ponúknuť prechod od čiernobielej produkcie k plnofarebnej tlači i nové cenové modely. Napríklad holandská spoločnosť Digiforce zvládla pre svojich zákazníkov z radu vydavateľov vyrobiť 120 000 plnofarebných kníh v priebehu siedmich týždňov, a to v období silného dopytu po tlačových službách.

Všetky tieto príklady potvrdzujú úspech i spoľahlivosť technológie VarioPrint i300,“ uzatvára Peter Wolff.

V rámci veľtrhu Hunkeler Innovationdays 2017 je Océ VarioPrint i300 k dispozícii pri produkcii kníh rôznych formátov vrátane cestovného sprievodcu s názvom ‘Lucerne in Your Pocket’.  Návštevníci stánku spoločnosti Canon sa môžu tešiť i na produkciu personalizovaných pohľadníc.

Zdroj: Canon

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo