Výrobný závod Veitsiluoto v severnom Fínsku.

Spoločnosť Stora Enso natrvalo zatvorí dve papierne, pričom ohrozí okolo 1100 pracovných miest. Spoločnosť uviedla, že v čase pandémii zaznamenala pokles dopytu po tlačiarenskom papieri takmer o 18% a že závod Veitsiluoto v severnom Fínsku aj závod Kvarnsveden v strednom Švédsku boli po istý čas stratové.

„Toto je jediné opatrenie, ktoré môžeme podniknúť na zabezpečenie konkurencieschopnosti nášho papierenského podnikania a spoločnosti Stora Enso ako celku,“ uviedla na tlačovej konferencii prezidentka a generálna riaditeľka Annika Bresky.

Pandémia, ktorá tlačí ľudí na vzdialenú prácu a zvyšuje využívanie digitálnych nástrojov, urýchlila pokles predtým lukratívneho obchodu s tlačovým papierom a prinútila drevárske spoločnosti hľadať nové zdroje rastu. V aktualizácii stratégie z novembra 2020 spoločnosť Stora Enso uviedla, že sa zameria na obalové materiály, drevené budovy a biomateriály, ako je lignín.

Papier bude po uzavretí dvoch výrobných závodov predstavovať niečo viac ako 10 percent predaja, čo je pokles o zhruba 70 percent viac ako pred desiatimi rokmi. Uzávierky znížia ročný predaj papiera spoločnosti asi o 600 miliónov EUR, zatiaľ čo hlavný zisk (EBITDA) by sa mal ročne zlepšiť približne o 35 miliónov EUR.

Plánované uzavretie závodov, ktoré sa má uskutočniť v priebehu tretieho štvrťroka, zníži výrobnú kapacitu papiera o 35% na 2,6 milióna ton ročne.
Spoločnosť uviedla, že klesajúci dopyt viedol k „významnej“ nadmernej kapacite na európskom papierovom trhu a historicky nízkym cenám. Prezidentka a generálna riaditeľka Annica Bresky uviedla, že v súčasnosti je v Európe nadmerná kapacita 3,5 milióna ton. „To znamená, že musí byť zatvorených približne 15 strojov priemernej kapacity.“

Stora Enso analysis
Stora Enso analysis

Spoločnosť plánuje presunúť výrobu niektorých dotknutých druhov papiera do iných svojich závodov.
Stora Enso vyrába bezdrevné nenatierané kancelárske papiere v závode Nymölla vo Švédsku; superkalendrované papiere v Langerbrugge Mill v Belgicku a Maxau Mill v Nemecku; natierané a nenatierané knižné papiere v Anjala Mill vo Fínsku; štandardný novinový papier v závode Langerbrugge Mill v Belgicku a Hylte Mill vo Švédsku; a zušľachtený novinový papier a ďalšie špeciality novinového papiera v závode Anjala vo Fínsku a v nemeckom Sachsen Mill.

Zdroj: Stora Enso

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo