HP Indigo 12000 posilňuje digitálnu tlač.

Tipografia Vaticana nainštalovala digitálny tlačový stroj HP Indigo 12000, ktorí prispeje k modernizácii tlačových služieb, ktoré ponúka Vatikánu.

Tipografia Vaticana je poskytovateľ tlačových služieb, ktorý funguje ako oficiálna tlačiareň pre Vatikán od roku 1587. Práca Tipografia Vaticana je prevažne komerčná a vykonáva činnosti súvisiace s tlačou pre pápežské akty a úradné dokumenty pre rôzne dikastéria, úrady Svätej stolice a Vatikánsky mestský štát.

Týka sa to rôznych produktov a dokumentov, vrátane denníka Vatikánskeho mestského štátu L’Osservatore Romano, spolu s redakčnými materiálmi pre organizácie napojené na Svätú stolicu. Vyrába tiež materiály pre vatikánske múzeá a Vatikánsku apoštolskú knižnicu, propagačné materiály pre vatikánske vydavateľstvo, kongregácie a miestnu detskú nemocnicu Bambino Gesú Pedratic Hospital.

Tipografia Vaticana tradične využíva hárkové ofsetové tlačové stroje. Okrem ofsetovej technológie, tiež prevádzkuje oddelenie digitálnej tlače, ktoré sa primárne využíva na predtlačové a výrobné procesy. To bolo teraz posilnené pridaním HP Indigo 12000.

V súlade s vôľou Vatikánskeho štátu digitalizovať procesy Tipografia Vaticana prechádza projektom digitálnej transformácie od roku 2018. Cieľom projektu je prepojiť existujúcu technológiu spoločnosti s novou digitálnou technológiou, ako aj: pomôcť väčšej prevádzkovej flexibilite, vrátane jednoduchšej a flexibilnejšia komunikácie; vytvoriť možnosť produkčnej digitálnej tlače v kvalite ofsetu; a použitie ďalších farieb na zvýšenie kvality a zušľachtenie tlače.

Od inštalácie digitálneho stroja HP Indigo 12000 dokáže Tipografia Vaticana tlačiť a produkovať zákazky flexibilne a kvalitne, čím splnila svoje ciele pre projekt digitalizácie. Spoločnosť je teraz schopná tlačiť na požiadanie, čo ponúka možnosť vybaviť výrobné požiadavky na poslednú chvíľu a tiež znižuje plytvanie obmedzením množstva nadprodukovaných zásob.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Vatican News

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo