Deň otvorených dverí pre pozvaných hostí pripravili spoločností Valeur, s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede a spoločnosť KBA-Grafitec CZ. Open-house prezentovalo motto „Nás spája viac než KBA!“. Duch motta sa plne potvrdil aj hojnou účasťou hostí z troch vzájomne susediacich krajín: Maďarska, Česka a Slovenska. Účelom podujatia bolo predstaviť hosťom a prípadným záujemcom ofsetový hárkový tlačový stroj KBA Rapida 75E-5+L priamo v pracovnom režime. 

 
V úvode za spoločnosť Valeur, s.r.o. pozdravil účastníkov jej majiteľ a konateľ Zdenek Kugler, ktorý vo svojom príhovore sa okrem iného podelil aj o svoje dojmy s prevádzkou nového tlačového stroja. Spoločnosť KBA-Grafitec reprezentoval na tomto podujatí aj riaditeľ marketingu, predaja a servisu Jan Korenc, ktorý informoval o aktivitách a novinkách. Zdôraznil hlavne snahu o bezproblémovú komunikáciu a plnú podporu zo strany výrobcu svojím klientom. Spoločnosť KBA-Grafitec je v rámci skupiny podnikov KBA výhradným výrobcom tlačových strojov Rapida 75 a Rapida 66.

 
V druhej časti programu bolo predvedenie tlačového stroja. Komentovanie nad postupným procesom prípravy stroja a vlastným tlačovým procesom zabezpečoval Tibor Nagy – vedúci predaja na Slovensku. Tlačový stroj KBA Rapida 75E-5+L sa návštevníkom predstavil pri tlači dvoch zákaziek: tlačou pohľadníc s rozdielnymi motívmi a aktuálneho novinového výtlačku (počas podujatia sa účastníci odfotografovali a následne po spracovaní dát boli vyhotovené tlačové formy a potom prebehla tlačová príprava a vlastná tlač.)

 
 
Tlač pohľadníc je typická zákazka a vhodná pre stroj KBA Rapida 75E-5+L v tejto konfigurácii. Tlač bola aplikovaná na kartón jednostranne hladený o hmotností 270g /m2. Farebná potlač (CMYK) papiera bola prevedená po jednej strane a následne v tlačovej jednotke opatrená lakom.
 
Prekvapením pre pre prítomných bolo využitie piatej tlačovej jednotky na tlačovom stroji, tá sa totiž využila na perforáciu priamo v stroji. (Vysvetlenie: okolo každej pohľadnice bola perforacia, ktorá umožňovala vylúpnuť jednotlivú pohľadnicu z hárku.) Túto demo ukážku pripravili zástupcovia firmy „CITO“ (Libor Jelínek z CITO CZ a Stefan Grosskopf z CITO Nemecko. Firma CITO dodáva montážne systémy pre ručnú prípravu foriem, ktoré umožňujú perforovať, bigovať a vysekávať úžitky na tlačovom hárku priamo v stroji počas tlačového procesu. Samozrejme piata tlačová jednotka sa dá využiť aj na tlač s direktnými farbami (Pantone, Metal), alebo iné aplikácie, ktoré dodávajú tlači a hotovému produktu pridanú hodnotu. Praktická časť a ukážky stroja boli prospešné pre všetkých, ktorý využili možnosť aj priamej diskusie s technikmi a zástupcami spoločnosti KBA-Grafitec.


Druhá časť programu pokračovala odbornými príspevkami v priestoroch Hotela Amade Chäteau. Manažérka marketingu Věra Adamírová v pútavej prezentácii predstavila spoločnosť KBA a jej členenie ako aj postavenie a aktivity na tuzemských, ale aj svetových trhoch. V ďalšom príspevku predstavil pán Tibor Nagy sortiment výroby maloformátových strojov A2 / B2 z produkcie KBA-Grafitec. Na záver vystúpil zo svojim príspevkom „Trendy v malom formáte“ Martin Jamrich, riaditeľ Vydavatelství Svět tisku. Jeho cieľom bolo oboznámiť so súčasným a budúcim možným smerovaním vývoja tlačových technológií v horizonte 10-20 rokov. Plodná diskusia na tému tlače a tlačových strojov sa presunula k stolom, kde si prítomný mohli dopriať občerstvenie a pohár dobrého vínka z regiónu.

Poďakovanie patrí organizátorom za dobre zvládnutú medzinárodnú a tematický veľmi prospešnú akciu.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: KBA-Grafitec / Valeur, s.r.o.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo