Nedostatok papiera na trhu spôsobuje problémy.

Zvyšovanie cien a nedostatok spôsobujú obavy…

Na dnešnom trhu s papierom existuje niekoľko rušivých trendov

Po prvé, používanie papiera klesá. Neplatí to pre všetky druhy papiera a nie pre všetky použitia, ale celkovo je tento trend negatívny. Po druhé, dopyt po vlnitej lepenke sa zvyšuje, čo je spôsobené rastom obalov pre online nákupné trhy. Po tretie, papierne a priemysel vo všeobecnosti spotrebúvajú vo svojich výrobných procesoch veľa energie.

Je logické, že ak dopyt po konkrétnom type papiera klesá a trh s iným druhom a kvalitou, ktorý môžete vyrábať na tom istom stroji, rastie, zmeníte výrobu. Ak nemôžete vyrobiť požadovaný produkt, je pravdepodobné, že zatvoríte závod (alebo minimálne znížite výrobu).
Ak však k tomu pridáme pandémiu, ktorá spôsobí pokles dopytu po papieri, časť výrobnej kapacity sa natrvalo stratí.
Po celom svete sa v posledných rokoch zatvárali závody. V porovnaní zo začiatkom roka 2019, sa počet znížil o najmenej 50 papierní. Ak neočakávane a náhle zvýšime dopyt, ponuka nedokáže držať krok s dopytom.

papier

Pohľad na dnešný stav v Európe

V apríli 2021 spoločnosť Stora Enso (Fínska papierenská spoločnosť v Helsinkách) oznámila, že zatvorí svoje papierne Veitsiluoto a Kvarnsveden Mills vo Švédsku, pričom tvrdila, že oba závody fungujú so stratou. Čistým efektom bude zníženie tržieb spoločnosti o odhadovaných 600 miliónov EUR a zníženie kapacity spoločnosti na výrobu papiera o 35 % (1,4 milióna ton). V čase oznámenia sa očakávalo, že strata pracovných miest v továrňach bude pomerne vysoká.

Spoločnosť tiež uviedla ako ďalší dôvod zatvárania nadmernú kapacitu v Európe. Závody (Veitsiluoto a Kvarnsveden Mills), ktoré majú byť zatvorené vyrábajú nenatieraný papier na kancelárske použitie, časopisecké papiere a novinový papier – všetky produkty zaznamenávajú klesajúci dopyt, keďže ich spotreba na účely tlače (noviny, časopisy) sa presúva do online prostredia. Obaly sú jedinou produktovou oblasťou, ktorá zaznamenáva rastúci dopyt.

Rýchly posun vpred do februára 2022 a ďalší fínsky výrobca papiera UPM, ktorý vyrába etiketové a ofsetové papiere v kotúčoch, je v zovretí protestných akcií. Následky štrajku spôsobili zastavenie odchodu všetkého papiera zo všetkých závodov spoločnosti z krajiny.

Intergraf, obchodné združenie pre európsky tlačiarenský priemysel (s 20 federáciami zastupujúcimi 19 krajín v celom regióne), vyzvalo UPM, aby spor urýchlene vyriešila. Problémy s dodávkami, ku ktorým sa už pridružili vysoké globálne náklady na prepravu, sú v Európe alarmujúce. Členovia asociácie tvrdia, že až 40 % členov, ktorí sa chceli predzásobiť papierom, je od polovice februára 2022 nevybavených.
Výsledkom nedostupnosti papiera je, že marketéri, ktorí sa nedávno vrátili k printu ako komunikačnému médiu, vracajú svoje marketingové výdavky do bezpečnejšej a merateľnejšej digitálnej sféry.

Ulrich Stetter, prezident Intergrafu, hovorí: „Máme skutočne úzke miesta v našich zásobách papiera. Vidíme, že tento nedostatok sa bude v nasledujúcich mesiacoch zvyšovať. V dôsledku výrobných nákladov a nedostatku papiera strácame lojálnych kupujúcich tlače, používateľov katalógov. Existuje veľké riziko, že títo kupujúci tlače sa už nevrátia. To ohrozuje oživenie nášho priemyslu a našich dodávateľov po pandémii a obaja utrpia nenapraviteľné škody.“

Ako hovorí Stetter, táto búrka na trhu s papierom má ešte ďalší rozmer. Ceny energií rastú o bezprecedentné hodnoty, čiastočne spôsobené vysokým celosvetovým dopytom po energii a faktormi zmeny klímy. Dochádza tiež k nižšiemu vývozu palív z Ruska do severnej Európy (Nemecko), čo môže byť politicky motivované, keďže plynovod Nord Stream 2, mal byť spustený do prevádzky v lete 2022, žiaľ na vzniknutú situáciu na Ukrajine, je spustenie v nedohľadne. EÚ v súčasnosti dováža viac ako 40 % svojho zemného plynu z Ruska. Inflácia cien zemného plynu v EÚ v januári 2022 je 28,6 % v porovnaní s januárom 2021.

Výsledkom týchto viacnásobných tlakov je rast cien papiera. Zoznam papierní, obchodníkov, spracovateľov, úpravcov a distribútorov, ktorí oznamujú zvyšovanie cien, sa každým dňom zvyšuje. Najnovšie viacerí výrobcovia oznámili, že už od 1. marca 2022 zvýšia ceny papiera v Európe o 8 % – 15 %.

Bude sa utlmovať papierenský priemysel? 

Ťažká otázka, či objem výroby papiera bude redukovaný. Lobovanie obchodných združení môže mať len obmedzený vplyv na geopolitiku na energetických trhoch a rastúca digitalizácia papierových pracovných tokov je prirodzeným dôsledkom takýchto trendov.

Pozitívne však je, že existujú procesy, ktoré vyžadujú použitie papiera, ktoré nie je možné nahradiť digitalizáciou. Do tejto kategórie patria aplikácie v zdravotníctve, logistike a polygrafii. Vzdelávací sektor tiež chápe, že ľudská interakcia s papierom preukázateľne zvyšuje schopnosť zapamätať si obsah, ktorý je v papierovej forme, čo by tiež malo spomaliť akúkoľvek eróziu dopytu po papieri na trhu prechodom na digitálnu technológiu.

„Redukcia papierenského priemyslu a nájdenie správnej ponuky/ceny pre tlačiarenské odvetvie je na stole. Dá sa konštatovať, že prinajmenšom sa už začal odklon od “komoditizácie“ papiera v niektorých segmentoch trhu.“

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Keypoint Intelligence

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo