Spoločnosť Böttcher prichádza na český a slovenský trh s produktmi zaradenými do programu „Vita“. Zameriava sa s nimi hlavne na potlač obalových materiálov, ktoré sú určené pre potravinársky priemysel.

„Z polročných výsledkov spoločnosti Böttcher vyplýva, že kríza skončila, aj napriek tomu niektorí polygrafi stále majú na krízu skeptické postoje,“ uvádza pán Peter Spiesz, jednateľ s.r.o. Böttcher Slovenská republika, ktorý zároveň v rámci skupiny podnikov Böttcher zástava pozíciu manažéra predaja pre východnú Európu. Predaj produktov Böttcher v Slovenskej a Českej republike je tento rok úspešný a tak isto ďalšie regionálne trhy v strednej a východnej Európe hlásia výsledky, ktoré by mohli prekonať aj rok 2008, doposiaľ považovaný za najúspešnejší.

Nielen z pohľadu spoločnosti Böttcher je zrejmé, že určité zmeny, ktoré v polygrafii v uplynulých rokoch prebehli, sú v daných podmienkach nezvratné. Niektoré segmenty polygrafickej výroby, ako je napr. tlač novín a časopisov, idú s objemom produkcie smerom dole a je len malý predpoklad, že sa niečo na tom  v ďalších rokoch zmení. Tlač obalov je však jednou z oblastí, ktorá vykazuje rast, a práve na tento segment sa spoločnosť Böttcher so svojím programom a novým produktovým radom „Vita“ zameriava.

Ofset a ďalšie technológie

Výroba a tlač potravinových obalov je ovplyvňovaná všetkými zložkami polygrafického výrobného procesu. Spoločnosť Böttcher zaradila do programu „Vita“ široký výber zo svojho ponukového portfólia. V oblasti produktov sa hlavne jedná o valce všetkých druhov, tak isto čistiace a vlhčiace prostriedky, ofsetové poťahy a poťahy určené pre lakovanie ako lakovacie platne.

Výrobky Böttcher slúžia na svetovom trhu nielen ofsetovým tlačovým technológiám, ale tak isto vo flexografii, hĺbkotlači aj v digitálnej tlači. Dôležitým produktom, ktorý má z pohľadu potravinových obalov vplyv na čistotu tlačového procesu, je stabilizátor pH vlhčiaceho roztoku. Okrem stabilizátora sa vlhčiaci roztok skladá ešte z čistej vody a isopropylalkoholu, za predpokladu, že tlačiareň zatiaľ neprešla na tlač bez IPA. Stabilizátor pH je samozrejme tak isto súčasťou programu „Vita“, lebo zo systému vlhčenia preniká a dostáva sa aj do potlačovaných obalov. Do skupiny tzv. pomocných materiálov sa zaraďujú najrôznejšie čistiace prostriedky napríklad na hĺbkové čistenie valcov. Tak isto tieto prostriedky sú súčasťou programu „Vita“.

Na vývoji produktového radu „Vita“ pracoval tím vývojových pracovníkov v centrále spoločnosti Böttcher v Kolíne nad Rýnom. Zadanie úlohy obdŕžali pred dvoma rokmi v tom zmysle, že produkty musia byť zložené len z takých komponentov, ktoré ani sprostredkovane nebudú škodlivé pre ľudské zdravie. Produkty „Vita“ už získali všetky potrebné certifikáty. Pri vstupe programu „Vita“ na trh bol dodržaný postup, ktorý sa v skupine podnikov Böttcher už veľakrát osvedčil. Najskôr sa novo vyvinuté produkty testujú v reálnych prevádzkových podmienkach v tlačiarňach v Nemecku a až potom sa rozširujú na ďalšie európske aj zámorské trhy.

Konkrétne celý produkčný systém v skupine podnikov Böttcher funguje tak, že napríklad guma na valce sa z nemeckého výrobného závodu dopravuje do zahraničných výrobných pobočiek spoločnosti Böttcher. Podobne napríklad pri spracovaní čistiacich prostriedkov sa používajú koncentráty zasielané z Nemecka. Aj napriek tomu, že výrobné závody skupiny podnikov Böttcher sú okrem Európy rozmiestnené tiež v Ázii a Amerike, bola prijatá filozofia, že produkty radu „Vita“ sa budú vyrábať len v Nemecku v prísne kontrolovaných podmienkach. V zahraničí nebude prebiehať ani miešanie zmesí z dodaných koncentrátov, produkcia sa bude k zákazníkom dostavať v originálnych obaloch priamo z Nemecka.

Vita“ na Slovensko a do Českej republiky

Program „Vita“ bol odštartovaný na začiatku roka. Produkty „Vita“ sa dostávajú postupne na jednotlivé trhy. V polovici roka sa začali ponúkať slovenským a českým zákazníkom. Podľa doterajších skúsenosti sa teší záujmu výrobcov obalov. „Stretávame sa s pozitívnym ohlasom,“ informuje pán Spiesz.

Krajiny v strednej a východnej Európe patria medzi rastúce spotrebiteľské trhy, čo sa samozrejme týka aj obalov. Medzi jednotlivými trhmi v regióne strednej a východnej Európy určite existujú značné rozdiely, rastúci podiel výroby a tlače obalov je viac menej všade zrejmý. Podobne aj potreba kvalitných potravinárskych obalov vykazuje na týchto trhoch rastúci trend. Uvedená tendencia sa neprejavuje len na slovenskom a českom a trhu, ale aj v ďalších krajinách. Peter Spiesz v tejto súvislosti uvádza hlavne Maďarsko, Ukrajinu a baltické štáty.

Na trhu, ktorý bude už v blízkej dobe úplne saturovaný, je dôležité, aby tlačiareň vedela sa od konkurencie odlíšiť. Program „Vita“ takúto diferenciáciu umožňuje. Pán Spiesz odhaduje, že najväčší úspech by mohli produkty zaradené do programu „Vita“ zaznamenať v Českej republike, ktorá sa z pohľadu polygrafie považuje za najvyspelejšiu v porovnaní s ostatnými trhmi v strednej a východne Európy. Všetci výrobcovia tlačových strojov a spotrebných materiálov sa snažia prispôsobiť potrebám tlačiarní, ktoré v strednej a východnej Európe vyrábajú a potláčajú obaly. Jedná sa o rastúci trh, ale prístup naň budú mať len tí dodávatelia, ktorí prídu s novými myšlienkami a budú vedieť dodať pridanú hodnotu. Spoločnosť Böttcher sa zo svojim programom „Vita“ predstavuje pre polygrafický a obalový priemysel žiadanú alternatívu. Zároveň posilňuje svoju pozíciu na trhu.

Rok 2008 bol z pohľadu obratu dosiahnutého firmou Böttcher na trhoch v strednej a východnej Európe doposiaľ najlepším. V ďalšom roku 2009 došlo na jednotlivých národných trhoch následkom ekonomickej krízy k poklesu dopytov o desať až dvadsať percent, s výnimkou Poľska, ktorého ekonomika prešla krízou bez poklesu HDP. V roku 2010 sa začala situácia zlepšovať, napr. na Slovensku a v Maďarsku vytvorili dcérine firmy Böttcher vyšší obrat než v roku 2008. „Predpoklad celoročných výsledkov 2011 je v celom regióne zatiaľ veľmi priaznivý,“ konštatuje Peter Spiesz.

Zdroj: Böttcher

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo