MONDI_SCP

Zamestnanci ružomberského celulózovo papierenského podniku Mondi SCP podporili deti v Detskom domove na Kalvárskej ulici v Ružomberku 20 mobilnými telefónmi. Ešte 1. júla tohto roku sa v závode spustil k existujúcim programom recyklácie odpadu aj zber použitých batérií a mobilných telefónov. Za dva mesiace sa vyzbieralo cez 100 starých prístrojov. V spolupráci so spoločnosťou Asekol sa ekologicky znehodnotili, pričom 20 z nich bolo možné repasovať a znovu sfunkčniť.

Týchto 20 mobilných telefónov dnes odovzdali zástupcovia firiem Mondi SCP a Asekol v Detskom domove v Ružomberku. „Samozrejme že nejde o veľkú akciu čo do finančného objemu. Ale pekný je práve príbeh, ktorý je za touto akciou. V dnešnom svete prudko narastá objem elektronického odpadu. Jeho znehodnotenie a opätovné využitie je len v malom percente prípadov, prvý raz sa v našich životoch stretávame so situáciou, čo so starým mobilným telefónom. Vyhodením spôsobíme veľmi zlý dopad na životné prostredie. Tým, že tak naši zamestnanci neurobili až vyše sto krát, sa nám podarilo zmeniť myslenie ľudí a pomôcť dobrej veci. V dnešnej spotrebnej dobe veci vyhodíme a kúpime nové. Nevážime si ich hodnotu, hoci – ako nám bolo ukázané firmou Asekol – sa dajú ešte plnohodnotne využívať,“ hovorí Marianna Matajová, riaditeľka pre životné prostredie v Mondi SCP.

„Sme vďační za každú podporu a táto je skutočne neobvyklou práve tým, čo všetko bolo urobené k tomu, aby sa tieto mobily dostali až k nám,“ hovorí riaditeľ Detského domova v Ružomberku, Štefan Likavčan.


V súčasnosti majú na starosti 60 detí, o tom, ktorému sa dostane mobil aj s predplatenou kartou rozhodnú vychovávateľky. „Z podpory Mondi SCP sa tešíme už dlhé roky, pomocou finančných darov z vianočných koncertov sme mohli zlepšiť životné podmienky pre deti. Financie z minulého roka sme použili na nákup nábytku do domova rodinného typu v rodinnom dome v Likavke,“ dopĺňa Štefan Likavčan. Práve túto tendenciu dnes detské domovy majú – pretransformovať fungovanie na menšie jednotky rodinnejšieho spôsobu fungovania. „Oceňujeme, že environmentálna aktivita získala ďalší, sociálny rozmer. Dokázalo to, že robiť správne veci prináša niekedy nečakané výhody“, dodáva Roman Senecký, prezident Mondi SCP.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo