29. november 1814: noviny London Times sa tlačia na dvojvalcovom tlačovom stroji od Friedricha Ko-eniga a Andreasa Bauera.

V auguste 2017 spoločnosť Koenig & Bauer AG (KBA) vo Würzburgu sa dožíva 200 rokov svojej existencie. Z prvej továrne na výrobu tlačových rýchlolisov z roku 1817 vznikol popredný svetový koncern tlačiarenskej techniky s jedinečným a veľmi širokým portfóliom tlačových riešení.

zakladatelia firmy Friedrich Koenig a Andreas Bauer
Obr.: Zakladatelia firmy Friedrich Koenig a Andreas Bauer

Cesta plná inovácií od valcového tlačového rýchlolisu až po digitálnu tlač

Prielom v Londýne

Časy sa zmenili. Na začiatku 19. storočia v Nemecku ešte neboli investori milujúci riziko a neexistovalo priemyselné prostredie. A tak vyučený tlačiar a neúnavný vynálezca Friedrich Koenig vycestoval v roku 1807 do Londýna, aby realizoval svoju víziu tlačiarenského lisu poháňaného parným strojom. Tam sa stretáva s mechanikom Andreasom Bauerom a následne v novembri 1814 boli vytlačené noviny The Times ako prvé na ich dvojvalcovom tlačovom stroji. Obaja tak vytvorili základ pre priemyselnú tlač a umožnili prístup k tlačeným médiám širším vrstvám obyvateľstva.

The Times 1814
Obr.: Noviny The Times boli vytlačené ako prvé na dvojvalcovom tlačovom rýchlolise Friedrich Koenig a Andreas Bauer.

Produkcia v kláštore

9. augusta 1817 podpísali Friedrich Koenig a Andreas Bauer v kláštore Oberzell pri Würzburgu zakladajúcu zmluvu továrne Koenig & Bauer na výrobu tlačiarenských rýchlo lisov. V roku 1823 boli v Berlíne vytlačené noviny Haude und Spenersche Zeitung, ako prvá publikácia na európskom kontinente na stroji z kláštora Oberzell.

V roku 1833 Friedrich Koenig zomrel. Vdova po ňom, Fanny Koenigová, a Andreas Bauer pokračovali ďalej v začatom diele. Vyvíjali sa nové stroje a v roku 1838 bol vyrobený a dodaný na trh už stý kus. Mladí odborníci z továrne v Oberzellu odchádzali a zakladali vlastné továrne. Kláštor Oberzell sa tak stal kolískou nemeckej výroby tlačových strojov. V roku 1860 bola smrťou Andreasa Bauera ukončená éra zakladateľov firmy.

Rané sociálne výdobytky

Obidvaja synovia, Wilhelm Koenig a Friedrich Koenig jr., začali s vývojom nových strojov, modernizovali prevádzkové postupy a zavádzali sociálne novinky.

Rané sociálne výdobytky v polovici 19. storočia
Obr.: Po závodnej nemocenskej poisťovni založenej v roku 1855 vzniká v roku 1865 závodná sporiteľňa a v roku 1868 závodná škola, predchodkyňa dnešného odborného učilišťa vo Würzburgu. Závodné stanovy z roku 1873 definovali práva a povinnosti zamestnancov a nadriadených a založili pred viac než 140 rokmi závodnú radu ‒ spolurozhodovanie o chode samotnej továrne.

1876: začína éra rotačnej tlače

Prvú rotačku pre tlač z výšky dodala spoločnosť Koenig & Bauer v roku 1876 do Magdeburgu. V roku 1886 skonštruoval Wilhelm Koenig variabilný rotačný stroj, v roku 1888 prvú štvor-farbovú rotačku pre luxusné tlačoviny. Navyše sa zaoberal tlačou cenných papierov, kde sa firma Koenig & Bauer neskoršie stala technologickým lídrom. V roku 1895 opustil závod 5-tisíci rýchlolis.

first-web-fed-rotary-press-1876
Obr.: Prvý kotúčový tlačový stroj od Wilhelma Koeniga rok 1876

V rokoch 1895 až 1920 boli na čele spoločnosti Albrecht Bolza, vnuk zakladateľa, a Constantin Koenig. Na pôvodnom mieste výrobného závodu vzniká v roku 1901 nová továreň. 225 metrov dlhá výrobná hala bola v tom čase jedna z najväčších v Nemecku. Vyrábali sa akcidenčné a hĺbkotlačové kotúčové stroje, ktoré razili cestu vývoju hárkových strojov. Okrem tlačových strojov boli do celého sveta expedované i raziace lisy a ploché liace stroje.

new-factory-1901
Obr.: Nová továreň z roku 1901 na dnešnom mieste vo Würzburgu

Skaza a obnova

Po 1. svetovej vojne mal veľké zásluhy na opätovnom vybudovaní spretrhaných zahraničných vzťahov Dr. Hans Bolza, pravnuk Friedricha Koeniga. V roku 1920 bol menovaný do predstavenstva firmy, ktorá bola transformovaná na akciovú spoločnosť, a v rokoch 1931 až 1971 zastával funkciu predsedu predstavenstva.

cylinder-assembly-in-the-1920
Obr.: Montáž cylindrov v novom závode v 20. rokoch 20. storočia

Hyperinfláciu v 20. rokoch 20. storočia zvládla spoločnosť Koenig & Bauer vďaka novo vyvinutému stroju Iris určenému na tlač bezpečnostných prvkov na farebné bankovky.

Iris_press_1923
Obr.: Štvorfarbový stroj Iris pre tlač farebných bankoviek 1923

V marci 1945 boli závody vo Würzburgu zničené bombami a delostreleckými granátmi. V roku 1946 začína nová výstavba fabriky. Po menovej reforme v roku 1949 stojí spoločnosť Koenig & Bauer na štarte nemeckého hospodárskeho zázraku so základným kapitálom vo výške 4,1 miliónov mariek.

Dr. Hans Bolza † (CEO v letech 1931 až 1971) a Dr. Hans-Bernhard Bolza-Schünemann † (CEO v letech 1971 až 1995)
Obr.: Dr. Hans Bolza † (CEO v rokoch 1931 až 1971) a Dr. Hans-Bernhard Bolza-Schünemann † (CEO v rokoch 1971 až 1995)

1952: história úspechu tlače cenných papierov

V roku 1952 bola započutá spolupráca s expertom na tlač cenných papierov Gualtierom Giorim. Ďalším dôležitým míľnikom bol v roku 1951 nástup mladého konštruktéra Dr. Hanse-Bernharda Schünemanna z brémskej rodiny nakladateľa. Jeho prvým z viac než 250 patentov bola modifikácia tzv. „Maltézskeho kríža“ pre hárkový hĺbkotlačový stroj Rembrandt MT III, ktorý skonštruoval. V roku 1959 Dr. Hans Bolza nadaného konštruktéra adoptoval.

64-page-Compacta-818-at-drupa-2000
Obr.: 64-stránková akcidenčná rotačka Compacta 818 na veľtrhu Drupa 2000

V rokoch 1971 až 1995 bol Dr. Bolza-Schünemann po dobu takmer 25 rokov predsedom predstavenstva a iniciátorom skupiny KBA vzniknutej v roku 1990. Následne podnik úspešne viedol jeho blízky partner, dlhoročný finančný riaditeľ Reinhart Siewert. Na prielome milénia vo vedení predstavenstva nasledovali Albrecht (2003 – 2009) a Claus Bolza-Schünemann (do roku 2011) ako zástupcovia šiestej generácie rodiny.

Úspešné modely Condor a Rotafolio

Aj napriek rastúcej konkurencii v oblasti ofsetu v 60. a 70. rokoch 20. storočia sa spoločnosť Koenig & Bauer ešte dlho držala pri hárkových a kotúčových tlačových strojov osvedčenej technológii tlače z výšky. Okrem tlačových strojov určených na tlač bankoviek vyvinutých spoločne s De La Rue Giori a hárkových hĺbkotlačových zariadení Rembrandt zaznamenal celosvetový úspech dvojobrátkový stroj Condor a od roku 1963 dodávaný stroj Rotafolio na navíjacie formy.

Vysoký výkon v hárkovom ofsete od roku 1974

Prvý hárkový ofsetový stroj predstavila spoločnosť z Würzburgu na veľtrhu Drupa 1967 v podobe KBA-Rapida 0 v polovičnom formáte. V roku 1969 nasleduje KBA-Rapida III v strednom formáte. Obidva tlačové stroje zvládajú maximálne 8.000 hárkov za hodinu. Takmer dvakrát rýchlejšia, 15.000 hárkov za hodinu, je KBA-Rapida SR III z roku 1974. Tlačové stroje ostatných výrobcov dosiahli takýto výkon oveľa neskoršie.

V roku 1986 uvádza spoločnosť Koenig & Bauer na trh vysoko flexibilný stroj Rapida 104 s radovou konštrukciou s výkonom 15.000 hárkov za hodinu. Jeho výroba bola v roku 1992 presťahovaná do novej dcérinej spoločnosti KBA-Planeta AG a stal sa zárodkom pre súčasné vysokovýkonné ofsetové tlačové stroje z Radebeulu. Aktuálny tlačový stroj Rapida 106 s výkonom až 20.000 hárkov za hodinu, extrémne rýchlou výmenou zákaziek a až 19 tlačovými a dokončovacími jednotkami tak slúži ako merítko v oblasti stredného formátu.

Dnešné veľkoformátové rady Rapida 145 a 164 sa vracajú späť ku strojom Rapida 142 a 162 novo vyvinutým v 90. rokoch 20. storočia v Radebeulu s podporou z Würzburgu. Jumbo stroje Rapida vytlačili z mnohých tlačiarní iné produkty a položili základný kameň vedúcej pozície spoločnosti KBA-Sheetfed vo veľkom formáte. To potvrdzuje Radebeul v roku 2003 najväčším hárkovým ofsetovým strojom na svete Rapida 205.

revolutionary-KBA-Cortina
Obr.: Revolučná KBA Cortina zavádza v roku 2000 trend kompaktných novinových rotačiek

Priekopník nových postupov

Tak ako Frankovia pri kotúčových strojoch aj Sasi hľadali pri hárkových strojoch najjednoduchšie a najhospodárnejšie riešenie vždy znovu a znovu vlastnou cestou. Príkladom je spoločne vyvinutý DI-ofsetový stroj 74 Karat s priamym osvitom tlačových platní v stroji z roku 1997 s izraelskou spoločnosťou Scitex Corp. a stroj Rapida 74 G z roku 2000. Obidva stroje boli vybavené krátkym farebníkom pre bezvodú tlač. V tejto z hľadiska kvality a životného prostredia vizionárskej technológii sa spoločnosť KBA v posledných 20 rokoch intenzívne angažovala.

Spoločnosť KBA – Sheetfed bola vždy a stále je častým priekopníkom v inovatívnych postupoch pre zušľachťovanie tlače v stroji, ekologickej tlače, priamej potlače vlnitej lepenky alebo najnovšie v LED UV tlači. Ďalšie perspektívy otvára v roku 2016 uskutočnený vstup do oblasti ďalšieho spracovania tlače: digitálny hárkový stroj VariJET 106 predstavený na veľtrhu Drupa.

Rapida-145
Obr.: Drupa 2012: nové výkonové dimenzie vo veľkom formáte so strojom Rapida 145

Svetová jednotka v rotačnej tlači

Vo Würzburgu začala éra kotúčového ofsetu v roku 1969 so strojom Commander. Časom boli vtedy dominujúce satelitné rotačky stále komplexnejšie. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa tento trend stretáva so strojmi Journal a Colora s ôsmimi tlačovými jednotkami. Neskoršie sa pridávajú konštrukčné rady v bežnej šírke Comet a Continent. Vďaka cenovo výhodnejším strojom s ôsmimi tlačovými jednotkami sa podarilo získať veľa nových zahraničných zákazníkov, čo prispelo k dosiahnutiu pozície číslo 1 v tlači novín.

Tak isto v oblasti kotúčových strojov vsadili odborníci z Würzburgu na novinky. A tak už na veľtrhu Drupa 1995 bol predstavený funkčný stroj Anilox-Express s automatickou výmenou tlačových platní a v nadstavbe s inkjetovými hlavami od spoločnosti Scitex. Tie digitálne tlačili na každý ofsetový exemplár meniace sa karikatúry. Trvalo ešte 18 rokov, než sa v ofsetových rotačkách inkjetová technológia začala používať.

Na veľtrhu Drupa 2000 uviedla spoločnosť KBA s menej než 4 metre vysokým strojom Cortina nový trend kompaktných, vysoko automatizovaných novinových rotačiek. Novinkou v tlači novín bol i ústup od vlhčiaceho zariadenia, stroj s ôsmimi v strede od seba oddeliteľnými tlačovými jednotkami, samostatný pohon pre každý cylinder a pohodlná obsluha s lifty na tlačových vežiach. Rovnaký koncept nasledoval v roku 2007 stroj Commander CT pre mokrú ofsetovú tlač. Obidva zariadenia sú jedinečné dodnes na trhu.

Premena médií a nový smer

RotaJET-VL-for-high-volume-decorative-printingCelosvetová sieť World Wide Web už počiatkom 90. rokov minulého storočia podniká prvé kroky. Takisto v tlačových technikách vstupujú do hry noví digitálni hráči. V dôsledku rastúcej online konkurencie a finančnej kríze sa trh s novými ofsetovými kotúčovými strojmi okolo roku 2008 drasticky prepadol.

V roku 2011 vstúpila spoločnosť Koenig & Bauer do oblasti digitálnej tlače a predviedla na veľtrhu Drupa 2012 prvú inkjetovú rotačku RotaJET 76.

Dnes sa vo Würzburgu vďaka konštrukčným radom RotaJET VL pre dekoračnú tlač a pre americkú spoločnosť HP Corp. vyrábané HP T1100S pre obaly z vlnitej lepenky vyrábajú najväčšie rotačky pre digitálnu tlač na svete.

KBA DRUPA 2016
Obr.: Pri hárkových ofsetových strojov Rapida 106 slúži ako merítko vo strednom formátu

Včasná diverzifikácia

V roku 1985 spoločnosť Koenig & Bauer stúpila na burzu. Prevzatím spoločnosti Albert-Frankenthal AG a Planeta-Druckmaschinenwerke vzniká začiatkom 90. rokov minulého storočia stredne veľký koncern s obratom viac ako 1,1 miliardy DM (nemeckých mariek). Bezprostredne po prielome tisícročia presadil management diverzifikáciu portfólia na viaceré trhy zasiahnuté premenou médií.

Získaným švajčiarskeho partnera De La Rue Giori SA v Lausanne zaistila spoločnosť KBA v roku 2001 svoju vedúcu pozíciu tlače bankoviek na trhu. Kúpou spoločnosti Metronic GmbH otvorila spoločnosť KBA v roku 2004 veľký trh priemyslových systémov značenia. Akvizíciami spoločností Bauer + Kunzi a LTG Print Systems s následnou fúziou ku KBA-MetalPrint GmbH sa KBA stáva v roku 2006 jednotkou v potlači plechu. So spoločnosťami KBA-Kammann GmbH vedúcou v potlači sklenených predmetov a KBA-Flexotecnica S.p.A. činnou v segmente flexibilných obalov rozšírila spoločnosť KBA v roku 2013 svoju ponuku pre široko zameraný trh s obalmi. Za rovnakým účelom bola prevzatá v roku 2016 spoločnosť španielskeho výrobcu výsekových strojov KBA-IBERICA DIE CUTTERS S.A..

Včasná diverzifikácia pomohla spoločnosti KBA zvládnuť zmenu štruktúry lepšie v dobe krízy odvetvia než ostatným výrobcom tlačových strojov. Na prelome milénia bolo dosiahnuto viac než 60 percent obratu nových strojov na trhoch postihnutými online médiami. Dnes pripadá 90 percent na rastúce trhy digitálnej tlače, potlače obalov a na bezpečnostnú tlač.

KBA print technology

„Technikou tlače pre všetky príležitosti“ výstižne predstavuje KBA svoj jedinečne široký sortiment. Táto šírka pôsobenia vytvára jedinečné know-how pre inovácie, nové aplikácie a nové partnerstvá.

Technológie tlače pre všetky prípady

Novým zameraním kapacít s orientáciou na trh, zavedením holdingovej štruktúry blízkej zákazníkom a jasným fokusom na perspektívne tlačové trhy sa najstarší výrobca tlačových strojov na svete v rokoch 2014 a 2015 dobre pripravil na pokračujúcu digitalizáciu a globalizáciu.

Dnes sa tlačia a potláčajú pomocou analógových a digitálnych technológií KBA: bankovky, plechovky, knihy, brožúry, displeje, dekóry, etikety, sklenené a plastové nádoby, obaly z kartónu a fólií, katalógy, lamináty, časopisy, pneumatiky, káble, čipové karty, reklamné letáky, noviny a ešte oveľa viac, zušľachtené a čiastočne ďalej pripravené na ďaľšie spracovanie. Používajú sa pritom takmer všetky možné metódy.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo