Xerox predstavil nové vylepšenia systému FreeFlow Digital WorkFlow Collection, ktorá tlačiarom ponúka ďalšie konkurenčné výhody.

Množstvo vylepšení populárneho riešenia FreeFlow prináša tlačiarom nové inovatívne možnosti, ktoré maximálne zefektívnia produktivitu a znížia náklady.

Xerox FreeFlow Web Services 9.0

Pri narastajúcom trende služby web-to-print sú vylepšenia Xerox FreeFlow Web Services 9.0 výrazným zjednodušením vo využívaní tejto služby predovšetkým pre komunikáciu medzinárodných spoločností s nástrojmi pre spracovávanie úloh v rôznych jazykoch a peňažných menách.

FreeFlow Web Services ponúka ako odpoveď na rastúci trend používania mobilných zariadení pre tlačiarov a ich zákazníkov online prístup k aplikácii cez smartphony a tablety, čím odstraňuje akékoľvek bariéry pre zadávanie a prijímanie zákaziek. Okrem toho si môžu tlačiari pomocou otvoreného rozhrania služby Web Services vytvoriť vlastnú, na mieru šitú webovú stránku s ich softvérom alebo softvérom tretej strany.

FreeFlow Variable Information Suite

Novinkou vo FreeFlow Variable Information (VI) Suite je rozšírená funkcia nastavenia podpory PDF workflow. Teraz môže VI Design Express i VI Design Pro priamo vytvárať PDF súbory. Používatelia si tak podľa potreby môžu vybrať požadovaný výstup na základe rýchlosti, flexibility či nákladov. Táto aktualizácia podporuje PDF objekty ako premenlivé zdroje a je v súlade s priemyselnými štandardmi. Ako prvé riešenia tohto typu v Českej republike, odstraňujú dve nové workflow bežné produkčné nepríjemnosti:

• IntegratedPLUS – dokončovacie riešenie pre brožúry eliminuje „hluché“ miesta spojené pri in-line a off-line produkcii, čo v konečnej fáze znamená rýchlejší proces dokončovania.

• Bezdotykové workflow v predtlačovej príprave zvyšuje dobu prevádzkyschopnosti tak, že odstraňuje manuálne predtlačové a dokončovacie nastavenia – úlohy spojené s produkciou brožúr sú prednastavené a uložené v súlade s požiadavkami pre každú úlohu. Navyše in-line dokončovacie zariadenie môže byť zdieľané s viacerými tlačiarňami, čím sa maximalizuje produktivita a flexibilita.

• FreeFlow Fleet Navigator – nastavuje spoločný postup pre odosielanie úloh na rôzne zariadenia v rámci jednej tlačiarenskej firmy. Daným postupom sa znižujú náklady výberom požadovanej tlače podľa rozpočtových obmedzení zadávateľa.

• Automatizácia zaisťuje, že práca je označená len raz a zadaný program je nastavený počas procesu výroby bez rozdielu zariadenia, ktoré je na tlač použité. Tým sa eliminuje potreba ďalších zamestnancov – operátorov či nových školení a ušetríte čas aj peniaze.

Dostupnosť a cena
Kontaktujte obchodných zástupcov spoločnosti Xerox a získate viac informácií o dostupnosti a cene.

Zdroj TS: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo