GMB galeria

 

Skúmanie, uchovávanie, udržiavanie, popularizovanie a propagovanie historickej fotografie Strednej Európy sú hlavnými úlohami Photoinstitut Bonartes vo Viedni. V súlade s nimi Galéria mesta Bratislavy predstavuje výstavu Rudolf Koppitz, ktorá potrvá od 29. októbra 2014 do 11. januára 2015. Výstavu pripravil Photoinstitut Bonartes v spolupráci s FOTOFO a Stredoeurópskym domom fotografie, organizátormi Mesiaca fotografie v Bratislave.

RUDOLF KOPPITZ

Rudolf Koppitz (1884 – 1936) patrí medzi najvýznamnejších rakúskych fotografov. Je medzinárodne uznávaný pre svoj unikátny spôsob miešania piktorializmu, Art Deco a „Heimatkunst“.


Výstava ukazuje približne 62 fotografií zo všetkých období umelcovej tvorby. Okrem jeho známych aktov (vrátane možno najznámejšej fotografie Štúdia pohybu, 1925) výstava ponúka aj niekoľko raných krajiniek vyvolávaných rôznymi komplikovanými technikami tlače, tiež sériu fotiek, ktorú vytvoril ako prieskumný pilot vzdušných síl počas Prvej svetovej vojny. Ďalšia časť výstavy je venovaná výstave tematicky nazvanej Krajina a ľudia (Land und Leute), ktorá sa konala v roku 1936 vo Viedenskom múzeu umenia a priemyslu (dnes: MAK – Múzeum úžitkového umenia).


Väčšina exponátov pochádza z majetku Photoinstitut Bonartes, ktorý sa stará o veľkú časť pozostalosti Rudolfa Koppitza. Výstava mala premiéru v Moravskej Galérií v Brne v apríli roku 2013.

Tanec / Telo / Portrét

Rudolf Koppitz sa preslávil najmä fotografickými aktami a štúdiami pohybu. Motív ľudského tela začal v jeho diele prevládať v roku 1923. kedy sa oženil s Annou Arbeitlang (1895-1989), taktiež fotografkou. Bola posilou pre jeho umelecké sebavedomie a úzko s ním spolupracovala na Štúdii pohybu a tiež aktoch – autoportrétoch. Čoskoro si Koppitz vyvinul svojrázny štýl, ktorý sa vyznačoval melancholickým pohrúžením a symbolický nabitými gestami.


Ako perfekcionista si veľmi potrpel na krásu svojich fotografických modelov. Vhodné objekty si vyberal z radov vtedy prekvitajúcej tanečnej a gymnastickej scény, a sám bol veľmi zanieteným športovcom. Už od mladosti bol náruživým turistom, lyžiarom a plavcom.


Jeho fascinácia nebola na ten čas vôbec nezvyčajná. Kult tela bol v rozpuku, o čom svedčila aj existencia rôznych reformných hnutí a filmy ako Cesty k sile a kráse („Wege zu Kraft und Schönheit“, 1925). Čo začalo ako revolučné vzopretie sa prevažne nepriateľskému postoju k ľudskému telu už v skorých tridsiatych rokoch splývalo s často bludnými a iluzórnymi ideálmi, ktoré hlásal národný socializmus.


Koppitz bol vymenovaný profesorom na Graphische v roku 1925. To, čomu sa naučil počas svojich študentských rokov pod profesorom Karlom Novákom, predával ďalej svojim vlastným študentom. Koppitzovi súčasníci obdivovali schopnosť jeho portrétov nahliadnuť do duše človeka na fotografii a svojim študentom sa snažil odovzdať práve túto zručnosť.

Biografické údaje
Po vyučení za profesionálneho fotografa v rakúskom Sliezsku navštevoval Ríšsku a kráľovskú školu grafiky (Graphische Lehr- und Versuchsansalt) vo Viedni v rokoch 1912 až 1913. Jeho raná tvorba odhaľuje vplyv jeho učiteľa, českého symbolistu Karla Nováka, a okruhu viedenskej secesie. Nimi ovplyvnený nachádzal záľubu v ornamentoch a preferoval štylizovanú kompozíciu.

V roku 1913 sa Koppitz stal asistentom na Ríšskej a kráľovskej škole grafiky, ale zakrátko musel nastúpiť do vojenskej služby. Na území Galície a neskôr Talianska mu boli pridelené rôzne úlohy v oblasti prieskumnej fotografie, ktorá sa v tých časoch ešte len začínala rozvíjať. Neskôr, letiac nad nepriateľským územím počas misií, urobil niekoľko úžasných leteckých fotografií. Po vojne sa vrátil na školu, kde rýchlo získal učiteľské miesto. V lete roku 1923 si vzal za manželku Annu Arbeitlang, ktorá tam tiež pracovala ako asistentka. V tom období začal tvoriť svoje prvé akty. jeho preferovanými modelkami boli tanečnice, ale aj on sám pózoval nahý pred objektívmi. Rozsiahlu výstavnú činnosť začal v roku 1924. Do svojej smrti 1936 sa zúčastnil okolo 60 výstav po celom svete.


Kurátorka Monika Faber vo svojom príhovore o výstave povedala: „Celý tento projekt vznikol vlastne prvýkrát v koprodukcii s Moravskou galériou v Brne, kde som s moju kolegyňou pani Vukovic urobila výstavu, veľkú retrospektívu diela Rudolfa Koppitza. Teraz túto výstavu v takej podobe som videla prvýkrát a musím povedať, že to je pre mňa naozaj silný dojem.“ A následne dodala: „Keď si bude pozerať túto výstavu, tak to čo je podľa mňa na nej také naozaj najfantastickejšie, je tá téma a veľmi prísne kompozície, ktoré Rudolf Koppitz používa.“

Názov výstavy: RUDOLF KOPPITZ
Kurátor (Photoinstitut Bonartes): Monika Faber a Magdalena Vukovic
Kurátor (FOTOFO): Michaela Bosáková
Miesto konania výstavy: Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác
Trvanie výstavy: od 29. 10. 2014 do 11. 1. 2015
Organizátori: Photoinstitut Bonartes vo Viedni v spolupráci s FOTOFO a Stredoeurópskym dom fotografie pre Mesiac fotografie v Bratislave.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo