Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR) a s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA, zorganizoval už 10. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov – Bill 10. Jubilejný seminár sa konal v dňoch 3. – 4. októbra 2014 v hoteli Sorea Sĺňava, Piešťany.

Medzinárodný seminár BILL 10

Podujatia BILL 10 sa zúčastnilo viac ako 100 registrovaných účastníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia, prevažne zástupcov firiem podnikajúcich v odbore a nechýbali ani zástupcovia stredných odborných škôl s umeleckým zameraním a hlavne študenti.

V priebehu podujatia mohli zúčastnení konzultovať s odborníkmi firiem Spandex, TEPEDE, Kasi, Finish, DAKOTA, Stedman, B&C, ktoré prezentovali svoje produkty a zariadenia.

Súčasťou seminára bola aj expozícia, serigrafických prác študentov odborných škôl a umelcov zo Slovenska a Českej republiky.

Podujatie bill 10 otvoril Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT, ktorý vo svojom úvodnom príhovore predstavil hlavných hostí, ktorí prijali pozvanie na jubilejné podujatie: v úlohe hlavného prednášateľa „guru“ sitotlače pán Michel Caza z Francúzska, pán Chris Smith, bývalý dlhoročný vedúci oddelenia FESPA pre servis zväzom, exprezident a člen výboru FESPA pán György Kovács, súčasný prezident zväzu v Maďarsku.


Pozvanie prijali aj partneri z Poľska Jacek Stencel, prezident Poľského zväzu a pán Michal Kridel sekretár zväzu, ako aj pani Anka Bimbalova, Dessy Todorova a Sider Sidorov, reprezentanti Bulharského zväzu. Český zväz zastupovali jeho prezident Ing. Zdeněk Fridranský, výkonný člen František Jirovec a pani Blanka Havlová, uznávaná odborníčka v oblasti sitotlače.


Na podujatí boli tiež prítomní: Prezident Slovenského zväzu pán Zlatko Šimko, viceprezident pán Ľubomír Kobida, predseda dozornej rady pán Ľubomír Slávik, pán Milan Binčík zodpovedný vo zväze za propagáciu, dizajn a archiváciu fotografií a dlhoročný člen pán Peter Valach, ktorí sa svojou zodpovednosťou a aktivitou podieľajú na úspešnej činnosti zväzu.


Po predstavení hostí pán Ľ. Bartoš vo svojom príhovore ešte pred oficiálnym otvorením opísal príbeh spojený so vznikom BILL seminára. „Keď sme pred desiatimi rokmi rozmýšľali ako posunúť naše semináre a stretnutia na vyššiu úroveň, náš priateľ György povedal: Poznám jedného sympatického chlapíka s ktorým určite vyhráte! No a nebudem Vás napínať kto je tento sympatický človek a pritom skromný vedec a pedagóg, nikto iný ako náš priateľ s ktorým sme začínali, ktorý prišiel a je medzi nami – pán Wiliam Bill Appleton z Anglicka.“ Po búrlivom potlesku vystúpil ako prvý hosť pán György Kovács, ktorý desiaty jubilejný seminár následne oficiálne otvoril.


György Kovács vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol vzácne vlastnosti slovenských tlačiarov a celej komunity, ktorá popri vzájomnej spolupráci vytvára harmóniu aj v medziľudských vzťahoch, ktoré by mohli závidieť v mnohých krajinách. Na záver svojho vystúpenia poďakoval za pozornosť a dodal: „Želám Vám, aby ste sa cítili veľmi dobre počas seminára a aby ste nazbierali veľmi veľa užitočných poznatkov.“

História, prítomnosť a budúcnosť tlače

Blok prednášok odštartoval Chris Smith z Anglicka, ktorý vo svojom vystúpení priblížil dávnu históriu vytvárania obrazu a tlače, poukázal na praktické aplikácie v prítomnosti a na záver ponúkol futuristickú víziu tlače v budúcnosti.

Ako uviedol už od jaskynných kresieb v dávnoveku, cez tlač na papyrus, vynález kníhtlače a postupný nástup ďalších klasických technológií tlače vrátane sitotlače tento proces bol podmienený manuálnou prácou.

Zrod nových digitálnych technológií spôsobil obrovský prevrat a otvoril nové možnosti využitia tlače pre výrobu atypických produktov. Žiaľ nové technológie spôsobili aj to, že niektoré klasické technológie postupne zanikli. Súčasné trendy a moderný spôsob života v spojitosti s reklamným biznisom prezentujú niekedy zdanlivo až bizarné použitie tlače ako napríklad 3D tlač potravín, vypaľovanie odkazov laserom na kvety, alebo automatická dekoratívna potlač umelých alebo vlastných nechtov. „Vedci už v laboratóriách experimentujú s tlačou 3D, ktorú by využili pre výrobu náhradných ľudských orgánov. Technológiou 3D už bol postavený kompletný a funkčný obytný dom.“ – uviedol Chris Smith.

Aj napriek týmto experimentom tlače, je momentálne využitie sitotlače reálne v oblastiach potlače textilu, automobilového priemyslu, elektroniky (napr. dotykové displeje, solárne panely), či potlače keramiky alebo skla. Takto momentálne funguje náš svet. Nie je to len tlač, je to budúcnosť, a tá budúcnosť sa deje už teraz. Nové nápady a experimenty sa čoskoro stanú realitou. Chris Smith svoj pútavý príspevok ukončil výrokom: „Práve sa udiala ilúzia, tá ilúzia sa práve stala realitou.“


Počas dvoch dní na Bill 10 vystúpilo viacero našich aj zahraničných odborníkov z oblasti sitotlače a digitálnej tlače. Rozsah článku nedovoľuje citovať všetkých prednášajúcich, preto som sa rozhodol priniesť pokračovanie v ďalších samostatných príspevkoch.

Odkaz BILL 10

Je pre nás veľkým potešením, že sme sa mohli stretnúť s partnermi a obzrieť sa spoločne späť na desať úspešných rokov. Boli úspešné, pretože za tých desať rokov sa vykonalo mnoho kvalitnej práce, a nemenej dôležitý je aj fakt, že sa zrodilo veľa priateľstiev.

Prezident Slovenského zväzu pán Zlatko ŠimkoNa záver
Organizátori pripravili bohatý odborný program, ktorý účastníkom priniesol nové informácie z oboru klasickej sitotlače, ale aj prehľad nových materiálov a nových digitálnych technológií, ktoré si upevňujú pozíciu v tomto odvetví. Špičkoví európski i slovenskí odborníci z oblasti sitotlače, digitálnej tlače a reklamy, spolu s účastníkmi vytvorili skvelú atmosféru podujatia. Pochvala za organizáciu tohto jubilejného 10. ročníka podujatia patrí Ľudovítovi Bartošovi, kolegom z výboru SZSDT, Zuzke Orolínovej, ktorá sa postarala o tlmočenie a všetkým čo pomáhali pri jeho realizácii.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo