Zleva: tiskař Marcel Siebig, vedoucí provozu Johannes Barthelmes a vedoucí oddělení tisku Christian Schwarz před jedním ze třech velkoformátových strojů Rapida 145.

Koncern FLYERALARM dosahuje ročního obratu ve výši 330 mil. €, a patří tak k největším online tiskárnám v Německu. Tato majiteli vedená rodinná firma zaměstnává přibližně 2 000 zaměstnanců a jen ve svých osmi německých výrobních závodech provozuje 90 tiskových jednotek převážně ve velkém formátu – mezi nimi i celou řadu strojů Rapida 145.

Ve firmě FLYERALARM se počítá každá sekunda

Tiskové zakázky jsou jednotlivým závodům a strojům přidělovány podle potiskovaného materiálu, gramáže a výrobků. Závod v Greußenheimu, který se nachází před branami Würzburgu, se specializuje na běžné tiskoviny s lesklými potiskovanými materiály.

Tiskne se zde ve dvou gramážích – 135 a 250 g/m2. Na třech čtyřbarvových strojích Rapida 145 vznikají převážně letáky, skládané prospekty a časopisy. Průměrný počet archů na tiskovou zakázku se pohybuje pod 5 000 exempláři, převážnou část přitom tvoří malé náklady.
Příslušně důležitou roli tak hraje rychlá výměna zakázek, protože větší zakázky o rozsahu až 30 000 exemplářů nejsou příliš časté.

Rapida 145 - - vyšší produktivita
Foto: Marcel Siebig vyrábí sběrnou formu, která je pro internetové tiskárny typická.

Velkoformátové stroje Rapida 145 nainstalované v závodě v Greußenheimu disponují veškerým vybavením pro rychlou výměnu zakázek. Patří sem komponenty systému DriveTronic, jako jsou SIS (nakládání archů bez tažné náložky) nebo SPC (souběžná výměna tiskových desek), mycí zařízení CleanTronic Synchro, ovrstvení barevnice pro rychlou výměnu barvy, online napojení na systém LogoTronic Professional atd.

Rychlá výměna zakázek během pěti minut s automatickou výměnou tiskových desek, souběžným mytím ofsetových gumových potahů a prvním otiskem patřila ke standardní výbavě již dříve.

Díky novým měničům tiskových desek a přizpůsobení mycích programů jejich kratší době výměny se v Greußenheimu přípravné časy ještě zkrátily.
Kompletní proces výměny od posledního dobrého archu staré tiskové zakázky až po první dobrý arch nové zakázky nyní trvá jen z poloviny tak dlouho, jak může potvrdit vedoucí provozu Johannes Barthelmes.

Rapida 145 - - vyšší produktivita
Foto: Pohled do tiskového sálu společnosti FLYERALARM Industrial Print v Greußenheimu.

Systém QualiTronic SheetDetect podporuje automatizovaný tisk

Firma FLYERALARM využívá při souběžné výměně tiskových desek obrovský potenciál systému PlateIdent. Po načtení kódu DataMatrix na tiskových deskách je pomocí systému LogoTronic Professional automaticky provedeno přednastavení stroje.
Johannes Barthelmes vysvětluje: „Pro nás to znamená částečně automatizovaný tisk. Zatímco probíhá příprava stroje, mohou se tiskaři a pomocníci věnovat jiným úkolům.“

Rapida 145 - - vyšší produktivita
Foto: Snímač systému QualiTronic SheetDetect archy označené zvýrazňovačem rozpozná.

Pracuje se v dávkovém režimu. To znamená, že na jedné paletě zůstane několik tiskových zakázek. Konec zakázky včetně příplatku a makulatury se označí zvýrazňovačem. Když se archy otočí, snímač systému QualiTronic SheetDetect  umístěný pod strojem označené archy rozpozná. Tímto způsobem se jednotlivé zakázky rozdělí.

Stroj Rapida 145 pozná konec zakázky a začne, stejně jako u systému ErgoTronic AutoRun, se seřizováním další zakázky. Pro pomocníka to znamená méně času stráveného u nakladače a více času na osazování měničů tiskových desek.

Rapida 145 - - vyšší produktivita
Foto: Optimalizovaný měnič tiskových desek s kamerami systému PlateIdent na jednom ze strojů Rapida 145.

Inline kontrola kvality snižuje makulaturu

Stroje Rapida 145 nainstalované v závodě v Greußenheimu jsou vybaveny systémem QualiTronic ColorControl pro inline regulaci barevnosti. V porovnání s jejich předchůdci, stroji Rapida 142, se tak makulatura snížila přibližně o 50 %. Ke snížení makulatury kromě toho přispívá i automatické polohování tiskových desek pomocí systému PlateIdent.

Rapida 145 - - vyšší produktivita
Foto: Pomocí kódu DataMatrix na tiskových deskách se ze systému LogoTronic Professional načtou data zakázky. Systém PlateIdent kromě toho zkontroluje příslušnost tiskových desek k zakázce, dílčí zakázce nebo potisku lícové i rubové strany a shodu s barvou v tiskové jednotce.

Johannes Barthelmes a jeho kolegové stroje Rapida oceňují v mnoha ohledech – počínaje stabilitou a spolehlivostí přes vysokou výrobní rychlost až po mimořádně krátké přípravné časy. Na základě technologického partnerství lze kromě toho uspíšit inovace, ze kterých budou profitovat i jiné tiskárny. Dobrým příkladem je nový měnič tiskových desek, který nyní oficiálně nabízí i firma Koenig & Bauer.

  • vyšší produktivita díky novému měniči tiskových desek 
  • úspora času pro další tiskové zakázky
  • systém QualiTronic SheetDetect pro automatickou přípravu
  • snížení makulatury na minimum

Zisk zůstává ve firmě

Závod v Greußenheimu denně opustí cca 350 000 potištěných archů. Nabídka koncernu zahrnuje přibližně tři miliony různých výrobků, resp. variant výrobků. Na rozdíl od ostatních dodavatelů zůstává kompletní zisk z hlavních výrobků v oblasti tisku a reklamní techniky ve firmě.
Zaměstnanci koncernu denně vytisknou, zpracují a rozešlou přibližně 15 000 zakázek.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo