Mondi, medzinárodná spoločnosť vyrábajúca obaly a papier, sa so svojimi závodmi divízie Uncoated Fine Paper opäť, aj v roku 2016, umiestnila na prvom mieste v rámci prieskumu realizovanom spoločnosťou EMGE a opäť si vylepšila svoje najlepšie hodnotenie z roku 2015.

Color Copy, IQ a MAESTRO®

Pokiaľ ide o povedomie o značke, obsadili papiere Color Copy, IQ a MAESTRO® v Európe 3 z 5 najvyšších miest. Snegurochka je najznámejšou značkou v Rusku a na Pobaltí, kde túto značku spomenulo 80% účastníkov prieskumu.

„Z výsledkov prieskumu EMGE máme nesmiernu radosť a to predovšetkým z toho, že sme ôsmykrát po sebe obsadili v Európe prvé miesto za dosahované výsledky v hodnotení závodov,” povedal Johannes Klumpp, marketingový a obchodný riaditeľ divízie Mondi Uncoated Fine Paper.

“To, že sme sa umiestnili na prvom mieste v Európe v hodnotení dosahovaných výsledkov za oblasť spoľahlivosti dodávok – podľa prieskumu najdôležitejší faktor – a za oblasti produktovej škály, zákazníckeho servisu, inovatívneho marketingového prístupu a alternatív obalov, je dôkazom nášho zamerania sa na potreby zákazníkov a nadšenia pre inovácie a neustále zdokonaľovanie,“ vysvetlil. Najlepšie bol vynikajúci sortiment výrobkov Mondi Uncoated Fine Paper hodnotený v Rusku.

Prieskum realizovaný spoločnosťou EMGE, ktorý porovnáva značky a dodávateľov, skúmal v roku 2016 imidž závodov vyrábajúcich biely kancelársky papier a ich značky v západnej a strednej Európe.
Táto správa prezentuje výsledky prieskumu realizovaného naprieč všetkými sektormi (obchodníci s papierom, výrobcovia pôvodných zariadení/OEMs a distribútori kancelárskych potrieb/OSDs). Prieskum sa zameriava na závody a ich značky, pričom sleduje povedomie zákazníkov, dôležité faktory a výsledky dosahované v rámci značky/ závodu.

Skupina Mondi obsadila, ôsmykrát po sebe, prvé miesto za dosahované výsledky v hodnotení závodov.

“Našim cieľom je aj naďalej vynikať v tom, čo je dôležité pre našich zákazníkov: spoľahlivosť dodávok tých správnych výrobkov v správny čas a vynikajúci zákaznícky servis, každý deň” dodáva pán Klumpp.

Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo