HP Inc., globálny líder v oblasti tlačiarní, dnes oznámil, že upravil podobu svojich HP Managed Print Services (MPS), aby tak pomohol chrániť podnikové tlačiarne pred kyberútokmi vďaka najbezpečnejšej tlači na svete.

Novinky v HP Secure MPS zahŕňajú pokročilé odborné bezpečnostné služby, softvérové riešenia a rozšírené dodávateľské možnosti pre tlačové zariadenia zákazníkov od rôznych poskytovateľov. HP okrem toho oznámilo, že bude s ohľadom na bezpečnosť špeciálne prednastavovať aj tlačiarne HP. Pre viac informácií navštívte www.hp.com/go/SecureMPS.

HP Secure MPS prináša nové služby na ochranu sieťových tlačiarní pred kyberútokmi

„V čase slabnúcich firewallov, vzrastajúcej sofistikovanosti a množstva kyberútokov, už nemožno sieťové tlačiarne ďalej prehliadať,“ povedal Ed Wingate VP & GM, JetAdvantage Solutions z HP, Inc. „Práve preto sme v HP vytvorili nové meradlá v oblasti managed print services a snažíme sa zavádzať tie najlepšie bezpečnostné postupy do všetkého, čo robíme, aby naši zákazníci mohli aj ďalej úspešne čeliť vzrastajúcim bezpečnostným výzvam.“

Najlepšie bezpečnostné služby na trhu znížia záťaž na IT

HP pridalo k HP Secure MPS nové prelomové prvky a profesionálne služby, aby firmy mohli využiť externého poskytovateľa, zlepšiť vďaka tomu svoj profil zabezpečenia a zároveň šetriť drahocenné IT zdroje. Nové služby a možnosti zahŕňajú:

  • Služba implementácie bezpečnejšej tlače – HP poskytne svojich vlastných špecializovaných bezpečnostných technikov, ktorí zavedú nové kroky k väčšej bezpečnosti tlačiarní.
  • Poradenstvo v oblasti udržovania bezpečnej tlače – Renomovaní bezpečnostní poradcovia z HP budú pravidelne a neustále udržiavať bezpečnostnú kvalifikáciu zákazníka, aktualizovať rizikové profily a pomáhať vyhodnocovať bezpečnostné plány a poskytovať inú ad hoc podporu pre auditné šetrenie.
  • Správa a dodržovanie zabezpečenia tlačiarní – HP pomôže dodržovat určené kritériá prostredníctvom novej vzdialenej správy bezpečnostných nastavení a tiež monitorovať všetky tlačiarne s dôrazom na potenciálne problémy a podávať správy o bezpečnostnom statuse tlačiarní s ohľadom na preukazovanie splnenia povinnosti.
  • Rozšírené školenia – HP investovalo do zvýšenia úrovne odbornej bezpečnostnej kvalifikácie svojich MPS zamestnancov a technických tímov s priemyselnými certifikátmi ako CompTIA.
  • Vylepšený reporting a vyhodnocovanie – HP zavádza prvky zabezpečenia tiež do monitorovania a reportingu MPS, aby tak zabezpečilo lepšiu viditeľnosť statusu tlačiarní a možnosť prehodnocovania bezpečnostných odporúčaní.
  • Nové nástroje a služby vzdialenej správy – Nové softvérové nástroje HP MPS automatizujú niektoré bezpečnostné postupy ako aktualizácia firmvéru alebo správu hesiel, aby zákazníci mohli tieto únavné a rutinné bezpečnostné kroky využívať tiež ako súčasť kontraktu MPS.

„Organizácie musia samé aktívne urobiť niektoré kroky, aby zareagovali na obavy a riziká spojené s tlačou a prácou s dokumentmi, a poskytovateľov managed print services (MPS), ako HP, by mali v tejto snahe vnímať ako dôležitého partnera,“ povedal robert Palmer, riaditeľ výskumu v tíme IDC pre Imaging, Printing and Document Solutions.

Tlačiarne budú teraz prednastavené s ohľadom na bezpečnosť

HP posúva latku v oblasti podnikových tlačiarní tiež tým, že začalo dodávať tlačiarne s rozhraniami, ktoré sú menej bezpečné. Zákazníci tak musia tieto porty a protokoly otvoriť, ak je ich použitie pri nasadzovaní nových tlačiarní do ich sietí potrebné.

  • Nový prístup k nastaveniu zariadenia – HP začalo uzatvárať staršie a menej udržiavané rozhrania vrátane portov, protokolov a šifrovaných súborov, ktoré NIST považuje za málo bezpečné, vrátane FTP a Telnetu. S novembrovou aktualizáciou firmvéru FutureSmart sa zlepšili možnosti nastavenia administrátorských hesiel a šifrovanie ako pre nové, tak aj už používané tlačiarne HP Enterprise a MFP.
  • Partnerstvo so softvérovou komunitou – HP aktívne spolupracuje s vývojármi softvéru, aby upravilo svoje aplikácie a využilo nové, silnejšie rozhrania. V blízkej budúcnosti tak bude môcť prestať používať aj ďalšie prídavné rozhrania.

Ďalšie zlepšenia so zameraním na bezpečnosť dát, zariadení a dokumentov

Súbor riešení HP JetAdvantage bol navrhnutý pre zefektívnenie dôležitých obchodných procesov a úloh firemných zákazníkov. Pomáhajú znižovať záťaž aj náklady spojené s IT, zvyšovať produktivitu zamestnancov a umožňujú užívateľom bezpečnú tlač. Najnovšie bezpečnostné vylepšenia zahŕňajú:

  • HP Access Control – Služba HP Access Control ponúka nové prvky autentizácie, autorizácie a bezpečnej „pull“ tlače, teraz s vylepšeným rozsahom funkcií a podporou pre SNMPv3, novou čítačkou kariet kompatibilnou s HIP2, ktorá rozširuje kompatibilitu na viac typov kariet a možnosť jednoduchého prihlásenia a odhlásenia k tlačiarni pomocou bezkontaktnej karty.
  • HP Capture and Route— HP Capture and Route uľahčuje kontrolu a sledovanie naskenovaných dokumentov a ich distribúciu stlačením jediného tlačidla. Nové prvky zahŕňajú podporu LDAP cez SSL, šifrovanie uložených dát pre naskenované dokumenty umiestnené na Capture and Route serveri a službu MyMessages, ktorá umožňuje tlač správ a faxov užívateľov, bez toho, aby museli odchádzať od tlačiarne.

O spoločnosti HP Inc.
Spoločnosť HP Inc. vytvára technológie, ktoré uľahčujú život ľuďom po celom svete. Prostredníctvom nášho portfólia tlačiarní, počítačov, mobilných zariadení, riešení a služieb vytvárame zážitky, ktoré ohromia. Viac informácií o HP Inc. nájdete na http://www.hp.com.

Zdroj: HP Inc.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo