Nové CTP zariadenie s osvitovou jednotkou – KODAK MAGNUS VLF Q2400 Platesetter F-speed (v hodnote viac ako 300-tisíc eur) uviedol do prevádzky GRAFOBAL akciová spoločnosť, Skalica (Grafobal). Zariadenie umožňuje pripraviť za hodinu 20 tlačových platní maximálneho formátu až 1 422 x 1 804 mm, pričom vyrába automaticky bez zásahu človeka aj niekoľko hodín.

Investícia do najmodernejšej linky

Nové, CTP zariadenie Grafobalu, pozostáva z viacerých častí. Najdôležitejšia je osvitová jednotka so zásobníkmi na štyri rôzne veľkosti tlačových platní (každý pojme 75 kusov platní). Z osvitovej jednotky platne postupujú na nadierovanie, vyvolanie, prípadne aj vypálenie v peci (pre zvýšenie trvácnosti ak je zákazka väčšia). Všetky časti zariadenia sú spojené v jednej linke, prepojené a riadené softvérom, ktorý zabezpečí, že po naprogramovaní a naplnení zásobníkov linka vyrába platne automaticky bez zásahu človeka aj niekoľko hodín. To je najväčšia výhoda nového CTP zariadenia, oproti pôvodnému, ktoré si vyžadovalo stálu prítomnosť personálu.

Operátor sa pri novom CTP môže plne sústrediť na elektronickú montáž (umiestňuje virtuálne obaly na celú plochu platne tak, aby sa čo najúspornejšie využila celá plocha hárku s čo najmenším technologickým odpadom). Ďalšími výhodami sú vyššia presnosť ( automatické dierovanie platní), vyššia produktivita práce ( chod linky bez prestojov), a zníženie obalového materiálu až o 70 % ( dodávka platní v celých paletách, namiesto balení po 20-30 ks platní).

CTP (Computer-to-plate) je najmodernejšia technológia pre priamy osvit ofsetových tlačových platní laserom využívajúca digitalizované tlačové predlohy. Jej prednosťami sú najmä vyššia rýchlosť zhotovenia tlačovej formy, lepšia kvalita tlačového bodu, úspora materiálu i práce.

Spoločnosť Grafobal si v novembri 2019 pripomenie tradície 114 rokov nepretržitej výroby a poskytovania služieb svojim zákazníkom. História spoločnosti začala 2. novembra 1905, kedy v Skalici spustila výrobu viedenská firma Hammer & Voršak, neskôr Tekla.

Zdroj: GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo