Sústredenie existujúcich silných stránok na udržateľnosť, modularitu a digitalizáciu.

Vďaka stratégii „Exceeding Print“ podporuje spoločnosť Koenig & Bauer udržateľnosť ako najväčšiu výzvu pre budúcnosť odvetvia obalov a pokračuje vo svojom vedúcom postavení v digitalizácii.

Spoločnosť Koenig & Bauer pokračuje v transformácii z tradičnej strojárskej spoločnosti na agilný technologický koncern. Na základe globálnych megatrendov a intenzívnych diskusií so zákazníkmi a odborníkmi skupina definovala svoje strategické smerovanie na niekoľko nasledujúcich rokov.

Cesta, ktorou sme sa už vydali smerom k väčšej digitalizácii a modularite, neprináša len väčší ekonomický úspech na kľúčových trhoch spoločnosti Koenig & Bauer, najmä v oblasti tlače obalov. Tlačové procesy sú stále efektívnejšie z hľadiska materiálov a energií, a aj udržateľnejšie. Navyše si spoločnosť Koenig & Bauer s novou firemnou stratégiou „Exceeding Print“ stanovuje ďalšie ciele v oblasti udržateľnosti.

Angažované ciele udržateľnosti pre budúcnosť

„Naším cieľom je do roku 2025 znížiť emisie CO2 v našich výrobných závodoch o 75 percent a do roku 2030 chceme byť úplne CO2 neutrálne“, hovorí hovorca predstavenstva Dr. Andreas Pleßke. „Ako popredný poskytovateľ udržateľných riešení v odbore podporujeme našich zákazníkov pri znižovaní ich ekologickej stopy. Nami vyvinuté technické riešenia znižujú spotrebu energie, makulatúru a spotrebu farieb a lakov. Prispievajú tak k znižovaniu emisií CO2.“

Energetická účinnosť a ochrana klímy

Pomocou systému energetického manažmentu dláždi spoločnosť Koenig & Bauer svojim zákazníkom cestu k dosiahnutiu vyššej energetickej účinnosti v tlači a podporuje ich v udržateľnom usporiadaní ich výrobných procesov. Ako člen siete 4evergreen Alliance môže spoločnosť Koenig & Bauer v ranej fáze hľadať vhodné riešenia s výrobcami papiera a lepenky, skladaných krabičiek, s vlastníkmi značiek, dodávateľmi technológií a materiálov a v odvetví zberu, triedenia a recyklácie. V spolupráci s ClimatePartner podporuje spoločnosť Koenig & Bauer kompenzáciu CO2 prostredníctvom podpory certifikovaných projektov na ochranu klímy. Spoločnosť je tiež partnerom iniciatívy pre udržateľnosť „BlueCompetence“ VDMA a je prvým výrobcom tlačových strojov, ktorý je členom siete „Healthy Printing“.

Modularita: kľúč k vyššej efektivite

Ako jediný výrobca strojov na svete spoločnosť Koenig & Bauer ovláda na svojich kľúčových trhoch všetky technológie tlače na takmer všetky substráty. Zákazníci ťažia z rozmanitej ponuky produktov, skúseností a technického know-how z viac ako 200 rokov histórie spoločnosti. Spoločnosť Koenig & Bauer ako najstarší výrobca tlačových strojov na svete vždy prijímala svoju úlohu priekopníka a iniciátora inovácií v odbore.

Modulárna platforma pre budúce generácie strojov ponúka zákazníkom mnoho výhod: „Nové technológie sú nielen rýchlejšie pripravené na uvedenie na trh, ale je možné integrovať ovládanie strojov a systémov a štandardizovať údržbu,“ zdôrazňuje člen predstavenstva a COO Michael Ulverich. „Modulárny systém umožňuje aj naďalej ponúkať našim zákazníkom riešenia šité na mieru. Štandardizácia niektorých prvkov vytvára viac príležitostí pre inovácie a individualizáciu zároveň – pri zachovaní trvale vysokej kvality.“ Aby bola zaistená podnikateľská nezávislosť, bude spoločnosť Koenig & Bauer aj v budúcnosti udržiavať vysokú úroveň vertikálnej integrácie – od najmenšieho ozubeného kolesa až po zložitý agregát.

Digitalizácia: riešenia naprieč skupinou šité na mieru zákazníkom

Okrem strojov sú stále dôležitejšie digitálne služby, ktoré umožňujú vzájomné prepojenie strojov, zber a analýzu dát a efektívne riadenie procesov. Spoločnosť Koenig & Bauer vyvíja digitálne služby založené na vysoko škálovateľných cloudových platformách a sprístupňuje ich zákazníkom prostredníctvom portálu pre spoluprácu. Analýza strojových dát tvorí základ pre hodnotenie výkonu, stanovenie merítok a scenárov priemyselnej analýzy. V kombinácii so strojovým učením dokáže spoločnosť Koenig & Bauer identifikovať potenciálne poruchy procesov oveľa skôr a presnejšie a plne automaticky zahájiť servis a údržbu. Je tak možné skrátiť neplánované prestoje a zmysluplne upraviť servisné intervaly.

„Spoločnosť Koenig & Bauer prešla na poprednú cloudovú platformu pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) už v roku 2010,“ dodáva Ralf Sammeck, člen predstavenstva segmentu Sheetfed a CDO. „Obchod, servis, marketing a súvisiace oblasti využívajú aplikáciu CRM, ktorá obsahuje navyše údaje o výkone naviazaných a prepojených strojov.“ Zamestnanci spoločnosti Koenig & Bauer sú tak schopní poradiť zákazníkom pri každom kontakte podľa ich očakávania. „Softvér je hnacím motorom transformácie od výrobcu strojov na technologickú spoločnosť,“ pokračuje Sammeck. „Naši zákazníci ťažia z priebežnej integrácie procesov a tiež z riadenia zákaziek na základe dát a ich optimalizácie.“

Krátke prípravné časy a flexibilné procesy pri tlači obalov

Vysoko výkonné digitálne tlačové stroje od spoločnosti Koenig & Bauer ponúkajú zákazníkom v oblasti tlače obalov nové obchodné modely pre tlač veľmi malých nákladov, rýchlo sa meniace požiadavky, bezpečnostné prvky, riešenie Track-and-Trace, ako aj personalizáciu a individualizáciu. Dôraz je kladený na celý hodnotový reťazec s ohľadom na optimalizáciu nákladov. Vďaka jednoduchému rozhraniu človek-stroj je ovládanie pre zákazníkov intuitívnejšie. Koenig & Bauer reaguje na trend hybridných tlačových procesov v oblasti papiera, kartónov, vlnitej lepenky a fólie kombináciou analógovej a digitálnej tlače a zušľachťovacích technológií. Týmto spôsobom je možné optimálne využiť výhody oboch aplikácií a rozšíriť spektrum potlačovaných substrátov. So vstupom do priemyslu potravinárskych a nápojových kartónov umožní spoločnosť Koenig & Bauer v budúcnosti plnofarebnú tlač na kartónové obaly.

„Procesy digitálnej tlače umožnia nové obchodné modely,“ je presvedčený Christoph Müller, člen predstavenstva segmentu Digital & Webfed. „Predpokladáme, že väčšina našich budúcich zákazníkov dnes ešte ani neexistuje.“

Za sociálnu zodpovednosť a diverzitu, proti diskriminácii

Väčšia rozmanitosť vo firme s ohľadom na pohlavie, vek a internacionalitu patrí ako sociálny cieľ taktiež k strategickej orientácii spoločnosti Koenig & Bauer. Jedným z hlavných bodov je podpora žien, napríklad prostredníctvom mentoringu a kariérnych programov, rozsiahlych opatrení na zosúladenie rodiny a práce, ako aj iniciatívy proti diskriminácii a rasizmu. „Naším cieľom je byť špičkovým zamestnávateľom pre všetkých,“ zdôrazňuje Pleßke. Ako spoločnosť s regionálnymi koreňmi prevzala spoločnosť Koenig & Bauer sociálnu zodpovednosť už od začiatku. Spoločnosť už viac ako 150 rokov prevádzkuje vlastnú odbornú školu, ktorá dodnes sprevádza potenciálne odborné sily na ceste do zamestnania a zaručuje im 100% možnosť nástupu. V jednotlivých závodoch koncernu podporuje spoločnosť Koenig & Bauer kultúrne a sociálne zariadenia.

Člen predstavenstva pre oblasť financií Dr. Stephen Kimmich je presvedčený: „S naším záväzkom k ekologickej, sociálnej a spoločenskej zodpovednosti vysielame dôležitý signál kapitálovému trhu. Spoločnosť Koenig & Bauer ovláda ako jediný výrobca tlačových zariadení všetky priemyselné tlačové procesy na takmer všetky substráty – vrátane vlnitej lepenky – a dodáva softvér, systémy a služby pre kompletné procesy tlače a ďalšieho spracovania. Pretože pre našich zákazníkov je optimalizácia celkových nákladov na procesy (Total Cost of Process) viac ako inokedy stredobodom záujmu pri ich rozhodovaní o nákupe. Spoločnosť sa vďaka tomu považuje za „dôveryhodného poradcu“ svojich zákazníkov a priekopníka zmien a inovácií v polygrafickom priemysle. „Exceeding Print” prispieva k našim strednodobým finančným cieľom, ktoré predpokladajú tržby vo výške 1,

„S našou stratégiou „Exceeding Print“ podporujeme udržateľnosť ako najväčšiu výzvu pre budúcnosť odvetvia obalov a pokračujeme v našom vedúcom postavení v digitalizácii,“ zhŕňa Dr. Andreas Pleßke prijaté opatrenia. „To znamená organický rast s vlastnými obchodnými modelmi a produktmi, ale nevylučuje to ani rast prostredníctvom akvizícií.“

Zdroj TS: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo