Po předběžných číslech, která byla zveřejněna 1. března 2013, předložil výrobce tiskových strojů, společnost Koenig & Bauer AG (KBA), svoji koncernovou zprávu za hospodářský rok 2012.

Vedle tradičního obchodu s archovými a kotoučovými ofsetovými stroji se koncernu, který působí na rostoucích trzích, jako jsou potisk obalů, bezpečnostní, digitální tisk a tisk průmyslových označení, podařilo výrazně zvýšit svoji operativní rentabilitu. I výsledky před a po zdanění se navzdory značné jednorázové úpravě hodnoty vyšplhaly nad hodnoty předchozích let. Představenstvo a dozorčí rada proto chtějí, aby se na pozitivním vývoji výnosů skupiny KBA a bilančním zisku mateřské společnosti podíleli i akcionáři a navrhnou valné hromadě dne 13. června 2013 dividendu ve výši 0,40 € na akcii.


Foto: Světová premiéra: Tiskový stroj KBA Rapida 106 s 19 tiskovými a zušlechťovacími jednotkami, který vyrábí společnost Amcor Tobacco Packaging v Rickenbachu/Švýcarsko, stanovuje v archovém ofsetovém tisku obalů celosvětově nová měřítka.

drupa dává křídla obchodu s archovými stroji
Obrat koncernu se navýšil oproti předchozímu roku (1.167,2 mil. €) o 10,9 % na 1.293,9 mil. €. Segment archových ofsetových strojů, který těžil z hlavního oborového veletrhu drupa, překonal svým výsledkem 643,2 mil. € hodnotu předchozího roku o 10,2 %. I přes investiční zdrženlivost v oblasti kotoučových a speciálních strojů ze strany tiskáren novin, ilustrací a časopisů vedl silný obchod se speciálními stroji k nárůstu obratu o 11,5 % na 650,7 mil. €. Příjem zakázek ve výši 1.116,2 mil. € klesl pod hodnotu předchozího roku o 28,1 %. Zatímco obor archů vzrostl o 17,1 %, dosáhly nové objednávky kotoučových a speciálních strojů z důvodu malého počtu velkých projektů jen stěží poloviny rekordního předchozího roku. Přesto hodnota ještě nerealizovaných zakázek ve výši 648,0 mil. € na konci roku 2012 stále ještě předčila tento objem z let 2008 až 2010.

Operativní rentabilita výrazně zlepšena
Přesto, že obchod s kotoučovými a archovými ofsetovými stroji trpí dále enormním tlakem cen, vedly snížení nákladů, vyšší příspěvky na krytí díky zvýšenému obratu a rostoucí obchod se speciálními stroji a také servis s výsledkem 43,1 mil. € k více než čtyřnásobnému provoznímu výsledku před zvláštními vlivy (2011: 9,9 mil. €). Mimořádný odpis velmi zatížil investiční majetek v segmentu archů ve výši 27,1 mil. €. Po úpravě hodnoty bude vykázán provozní výsledek v koncernu v hodnotě 16,0 mil. €. Prospěšný mix produktů přispěl k téměř zdvojnásobení výsledku segmentu kotoučových a speciálních strojů z 28,0 mil. € v roce 2011 na 54,7 mil. € ve vykazovaném roce. Vedle jednorázového mimořádného odpisu zatížily vysoké výdaje na veletrh a náklady na vývoj a uvedení nových strojů na trh operativní výsledek v oblasti archů. Ten klesl po částce –18,1 mil. € v loňském roce na současných –38,7 mil. €. Výsledek segmentu se ovšem zlepšil bez oprávky na –11,6 mil. €.

Výsledek koncernu před zdaněním (EBT) vzrostl oproti roku 2011 (3,3 mil. €) na 6,1 mil. €. Výsledek koncernu (po zdanění) ve výši 2,3 mil. € odpovídá podílovému výsledku na akcii ve výši 0,14 €.

Solidní financování umožňuje strategické opce
Realizace velkých projektů a nižší příjem zakázek na rotační stroje vedly k poklesu záloh zákazníků. Přesto zůstalo cashflow z provozní obchodní činnosti s částkou 83,3 mil. € (2011: 83,9 mil. €) na vysoké úrovni. Volné cashflow se zvýšilo z 57,8 mil. € na 61,2 mil. € a tomu odpovídajícím způsobem výrazně vzrostly likvidní prostředky na 206,3 mil. €. Po odpočtu bankovních dluhů, které se podařilo snížit na 31,6 mil. €, disponuje KBA velmi dobrou netto finanční pozicí ve výši +174,7 mil. € a společně s úvěrovými linkami sjednanými na příští tři roky i vysloveně solidním finančním základem. To se projevuje také podílem vlastního kapitálu 40,2 % a nadprůměrným krytím investičního majetku. Ve finančních a bilančních ukazatelích se druhý světově největší výrobce tiskových strojů pozitivně odlišuje od ostatní konkurence v oboru. To vytváří nutný prostor pro strategické opce v rychle se měnícím tržním prostředí díky působení online médií a regionálním přesunům koncentrací ve světovém hospodářství. Přitom KBA sází i nadále na svoji inovační sílu, tolik ceněnou v tiskovém průmyslu. I v roce 2012 investovala společnost KBA přibližně 4,5 % obratu do F&E projektů (výroba & vývoj).

Podíl exportu dosahuje téměř 90 %
U tuzemského obratu, který byl nižší oproti předchozímu roku 2011, se zvýšil podíl exportu na 88,2 %. Do zemí Evropy šlo z důvodu oslabení konjunktury ve strategicky významných zemích pouze 30,6 % dodávek (2011: 35,6 %). V porovnání s předchozím rokem (8,6 %) došlo regionálním nárůstem k částečnému zotavení obchodu v Severní Americe na 10,4 %. Region růstu Asie/Pacifik, poháněný Čínou, přispěl do koncernového obratu ve výši 24,1 %. Podíl rostoucích trhů Latinské Ameriky a Afriky se zvýšil číslem 23,1 % vysoce nad dlouhodobý průměr (2011: 12,8 %).

Počet zaměstnanců se blíží prahu 6.000
Na konci prosince zaměstnávala skupina KBA včetně 428 učňů 6.187 zaměstnankyň a zaměstnanců. Bez švýcarské dceřiné společnosti Print Assist AG, která byla nově konsolidována v roce 2012, se snížil počet pracovníků oproti roku 2011 o dalších 237 osob. Po ukončení všech sjednaných opatření, jako např. zkrácení pracovní doby pro pracovníky před odchodem do důchodu, klesne stav personálu v blízké budoucnosti pod 6.000 a tím bude ukončena úprava kapacity, která byla zahájena již v roce 2009. Nadprůměrným podílem odborného výcviku učňů 6,9 % přináší společnost KBA část své odpovědnosti za nastupující generaci.


Foto: Investice do tisku: Navzdory již déle přetrvávající investiční zdrženlivosti US-amerického novinového průmyslu se právě rozběhl u nakladatelství Times Union v Albany (spolkový stát New York), které patří k renomované skupině médií Hearst Corporation, novinový rotační stroj nové konstrukční řady KBA Commander CL, na fotce nakladatel George R. Hearst III a Dan Couto, director of operations (vpravo).

Opatrný výhled pro rok 2013
Ve svém výhledu do roku 2013 odkazuje management KBA na celkovou hospodářskou situaci, která je v současné době skutečně labilní, na ještě neukončenou konsolidaci oboru tiskových strojů a další rizikové faktory jako vývoj směnného kurzu, které ztěžují dlouhodobější předpovědi. Proto představenstvo dále upřesní svoji prognózu teprve až při meziročním předložení zprávy.

Pozitivní impulzy jsou očekávány především v segmentu archů z druhého největšího odborného veletrhu na světě, China Print, v květnu v Beijingu. Na základě současné situace se zakázkami a projekty si představenstvo stanovilo za cíl pro rok 2013 při podobném obratu koncernu jako v roce 2012 pozvolný nárůst výsledku. U kotoučových strojů a systémů pro bezpečnostní tisk se očekávají lehce klesající objemy obratu, proti tomu by však měla působit opatření na snížení nákladů v segmentu kotoučů. U archových strojů budou obchodní strategii s nižšími objemy doprovázet úspory především v oblasti výrobních nákladů.

Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Pomocí programů, které poběží do konce roku 2014, mají být realizovány úspory ve dvoumístné milionové výši pro trvalé zlepšování ziskovosti u kotoučových a archových strojů. Vedle zavedení organizace „Produkthaus“ a uzavření doplňkových kolektivních smluv jsme zahájili v roce 2012 další iniciativy na snížení věcných nákladů v centrálních správních útvarech, v celokoncernovém nákupu a ve výrobních závodech. Paralelně pokračovalo nové dimenzování výrobních kapacit, které bylo zavedeno již v roce 2009.“

Další rozlišování na trzích růstu
Vedle další optimalizace interních procesů v koncernu zůstává na programu diverzifikování na trzích růstu spolu se vstupem do nového obchodního odvětví digitálního tisku. Předseda představenstva: „Téma obalů se ve své různorodosti pro nás ukazuje jako mimořádně zajímavé. V této souvislosti jsme na konci února oznámili plánované převzetí italského výrobce tiskových strojů Flexotecnicat. Společnost působí na rostoucím trhu pro flexibilní obaly, jako jsou např. fólie. Již zavedená diverzifikace produktového portfólia a optimalizace procesu způsobí další výdaje, které vědomě použijeme na orientaci našeho podniku na budoucnost.“

Důležité upozornění:
Tato tisková zpráva obsahuje výpovědi zaměřené na budoucnost, které jsou založeny na fundovaných předpokladech a odhadech vedení společnosti Koenig & Bauer AG. Přestože je vedení společnosti toho názoru, že jsou tyto předpoklady a odhady správné, mohou se skutečné budoucí výsledky a skutečný budoucí vývoj lišit na základě různých faktorů, které společnost nemůže ovlivnit. K těmto faktorům může patřit například změna hospodářské situace, změna směnných kurzů nebo změny v rámci grafického oboru. Společnost Koenig & Bauer AG nepřebírá žádnou záruku a ručení za to, že budou budoucí vývoj a v budoucnu skutečně dosažené výsledky identické s čísly a výpověďmi obsaženými v této tiskové zprávě.

Tisková zpráva byla převzata v plném znění.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokKonica Minolta vylepšila najobľúbenejšie farebné multifunkcie
Nasledujúci článokDell S27040L v teste