V poslednom čase je trendom rastúca cenová dostupnosť monitorov s In-Plane Switching (IPS) technológiou displeja. Ide hlavne o 21 až 23 palcové modely. Pri väčších 27“ IPS modeloch ceny už tak priaznivé ale nie sú. Spravidla modely monitorov s IPS 27“ displejom sú ponúkané s vyšším rozlíšením 2 560 x 1 400 obrazových bodov a väčšou farebnou hĺbkou (10-bit) a tým aj väčším rozsahom zobrazovaných farieb (wide-gamut). Ceny takýchto monitorov sú tak aj podstatne vyššie a ich zameranie je hlavne pre oblasť spracovania profesionálneho videa a profi fotografie.

Dell S2740L – využíva nový 27“ IPS displej

Dell S2740L – prichádza na trh ako konkurencia k ostatným vydaným monitorom s technológiou IPS za „dobrú cenu“ v strednej triede. Monitor navyše ponúka veľkú zobrazovaciu plochu s uhlopriečkou takmer 69 cm (27“) a Full HD rozlíšenie 1920 x 1 080 pix. a dobré zobrazovanie farieb.

V spojitosti s výrobou displejov je potrebné spomenúť, že spoločnosť Dell nevyrába vlastné displeje, ale ich nakupuje tak ako iní výrobcovia monitorov od spoločnosti LG Display.

Pred časom spoločnosť LG Display prišla na trh s novým typom LCD displeja ekonomickej verzie IPS 27“ (AH-IPS) s rozlíšením 1 920 x 1 080 (Full HD). Monitor Dell S2740L je prvým modelom, ktorý práve tento nový 27“ IPS displej využíva. Spoločnosť Dell očakáva, že tento 27“ monitor S2740L, nájde uplatnenie pri sledovaní filmov, medzi hráčmi počítačových hier, začínajúcimi fotografmi, ale aj v iných multimediálnych oblastiach.

Poznámka autora: „Ekonomická verzia“ displejov je určitým kompromisom – sú lepšie ako TN displeje a ich výroba je lacnejšia oproti panelom IPS. Ich „ekonomické“ prevedenie sa uplatňuje v oblastiach, kde pre zobrazovanie farieb je postačujúci farebný priestor sRGB. Samotná koncepcia „e-IPS“, tak vylučuje tieto displeje pre profesionálne použitie v oblasti grafiky, DTP a profesionálnej fotografie (pre profi oblasť sú určené „p-IPS“ widegamutové displeje).

Zatiaľ aj pri monitoroch platí, že za nadštandard si klient musí priplatiť. Tak ako pri autách aj pri monitoroch sa musíme rozhodovať medzi cenou, kvalitou alebo kompromisom. Snahou tejto recenzie je oboznámiť čitateľa s teóriou aj s informáciami, ktoré nenájde v bežných manuáloch dodávaných k monitorom. V článku sa odvolávam na dostupné informácie a vlastné merania.

Dell S2740L – Vzhľad – možností pripojenia – OSD menu

Monitor má elegantný dizajn a jeho prevažnú konštrukčnú časť tvorí plast v kombinácii striebornej a čiernej farby. Obrazovka je osadená na málo flexibilný stojan, ktorý neumožňuje monitor otáčať ani meniť jeho výškové nastavenie. Konštrukcia stojana, tak umožňuje len obrazovku naklápať v oboch smeroch. Stojan je vybavený rýchloupínacím mechanizmom, ktoré umožňuje rýchlo nasadiť resp. odobrať obrazovku. Nie šťastným riešením zo strany výrobcu bolo, že zvolil pre tento model lesklú úpravu povrchu. Problémom môže byť vlastná obrazovka, ktorá je celá prekrytá ochranným sklom, ktoré pri vyššom osvetlení prostredia vytvára zrkadlový efekt.


Monitor umožňuje okrem DVI-D pripojenia aj pripojenie HDMI a tiež VGA vstup pre staršie typy počítačov. Užívateľ má k dispozícii aj 3,5 mm audio výstup pre slúchadla a dva USB porty pre pripojenie myši a klávesnice. Súčasťou balenia sú prepojovacie káble, externý zdroj, inštalačne CD a návod na rýchlu inštaláciu.

OSD – ovládacie tlačidlá – nový dizajn obrazovky priniesol aj nové prvky ovládania. Klasické tlačidlá pri tomto monitore boli nahradené dotykovými tlačidlami. Sú umiestnené v pravom, dolnom rohu v ráme displeja. Je ich päť, spodne s integrovanou LEDkou slúži pre zapnutie displeja, ostatné ovládajú OSD menu. Po stlačení niektorého zo štyroch sa zobrazí OSD menu na obrazovke vedľa tlačidiel spolu s aktuálnymi funkciami tlačidiel. Jednotlivé okna menu sú prehľadné a umožňujú postupný výber funkcií resp. definovanie hodnôt jasu, kontrastu, RBG kanálov a podobne (komunikácia je len v svetových jazykoch). Monitor Dell S2740L okrem štandardných funkcií neponúka žiadne nadštandardné funkcie.


Obr. Ponuka pre výber užívateľského režimu; Zobrazenie aktuálneho pripojenia

 

 
Obr. Ukážky možností a výber funkcií jednotlivých okien „Menu“

Kvalita zobrazenia – nastavenie z výroby

Monitor Dell S2740L – má svoje vlastné nastavenia z výroby, ktoré sú východiskové a dajú sa meniť (k pôvodným nastaveniam sa dokážeme vždy vrátiť, a to klasickým spôsobom „reset“ v menu). Je potrebné upozorniť, že monitor prichádza s výroby s pomerne vysokým nastavením jasu (u testovaného sme namerali jas 196 cd/m2), ktoré nemusí každému vyhovovať. Táto časť článku a obr. je informatívna pre tých, čo budú monitor používať bez žiadnych následných vylepšení, teda nechcú ho kalibrovať a vytvárať vlastné profily ICC monitora.
Obr. Grafické zobrazenie nameraných hodnôt továrenského nastavenia displeja monitoru

Metodika merania a testovania

V našich testoch sa viac zameriavame na merateľné parametre a využiteľné funkcie. Dizajn je chvályhodný, ale napríklad negarantuje dobré podanie farby, uniformitu plochy, či rozsah (gamut) displeja a jeho využitie. Pre meranie a kalibráciu okrem iných meracích zariadení a grafických programov využívame najnovšiu kalibračnú sondu „DISKUS“ a kalibračný softvér „DISPLAY verzia 5“ od známej nemeckej spoločnosti basICColor. Program dokáže vytvárať 16-bit ICC profily, čo sa výrazne podpisuje aj na výslednej kvalite obrazu (verná reprodukcia farieb). Pre overenie vhodnosti monitora pre účely profesionálnej fotografii a tlače všeobecne používame test „UDACT“ od spoločnosti Ugra.

Test sa viac zameriava na farebnú reprodukciu, ktorá je dôležitá pre oblasť fotografie a polygrafie. Nami získané informácie, by mali zužitkovať hlavne grafici, fotografi a kreatívne zameraní ľudia, ktorý pracujú s farbou a potrebujú pre svoju tvorivú prácu spoľahlivé a kvalitné zariadenia, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj kvalitný monitor. Výsledky testov sú informatívne a neslúžia ako právny doklad. Test je v jednotlivých krokoch komentovaný, takže sa dá v prípade potreby opakovať, alebo konfrontovať.

Kalibrácia – Definovanie podmienok pre kalibráciu

Monitor S2740L nemá možnosť vlastnej kalibrácie (HW), tak bolo potrebné vytvoriť ICC profil cez LUT tabuľku na grafickej karte počítača. Pred vlastným kalibračným procesom je potrebné definovať hodnoty bieleho bodu (CIExy), jasu a hodnotu gama. Tieto hodnoty budú následne aplikované v samotnom procese kalibrácie a pri tvorbe vlastného ICC profilu monitora.

Pre náš test a porovnanie boli vytvorené dva samostatné ICC profily monitora, ktoré následne poslúžili pre meranie a celkové posúdenie možnosti testovaného monitora. Definovali sme postupne dve hodnoty bieleho bodu (CIExy): D65 a D50. Jas bol definovaný na hodnotu 120 cd/m2 a gama na hodnotu 2,2. Následne boli vytvorené jednotlivé ICC profily monitora. Po každej kalibrácii bola prevedená validácia profilu. Výsledky validácie sú súčasťou článku (viď tabuľku).

 

  
Obr. Grafické porovnanie gamutu ICC profilu monitora (D65) s gamutom Adobe RGB /sRGB

  
Obr. Grafické porovnanie gamutu ICC profilu monitora (D50) s gamutom ISO Coated v2

Z výsledkov validácie, ale aj z grafov sa dá konštatovať, že monitor Dell S2740L dokáže reprodukovať takmer plných 100% farieb sRGB. V prípade porovnania s gamutom ISO Coated v2 je evidentné, že monitor nie je schopný pokryť tento priestor. V praxi by to znamenalo, že tieto farby by sme videli na monitore nekorektne, preto takýto monitor nie je vhodný pre profesionálne použitie.


Obr. Výsledok testu špeciálnej aplikácie „UDACT“ (UGRA Display Analysis) pre testovanie grafických monitorov.
Príloha: report testu v pdf: Report 20130308 12-01

Uniformita a farebná stálosť

Jedným z dôležitých faktorov z pohľadu kvality je uniformita zobrazenia obrazu na displeji. Nehomogénnosť plochy môže spôsobovať zmenu jasu a farebnosti obrazu. Žiaľ tento problém spôsobujú všetky mechanicko-fyzikálne súčastí (napr. systém osvetlenia,matnica, UV filter, napájací zdroj, ak výrazne zahrieva určitú časť LCD panela, tak priamo ovplyvňuje výslednú nehomogénnosť zobrazovacej plochy). Pri posudzovaní uniformity sa pri bežných monitoroch pripúšťa tolerancia 15-25% jasového rozdielu voči stredu obrazovky. Meranie uniformity plochy bolo robené pri hodnote 120 cd/m2 a farebná stálosť ΔE na šedej ploche (R128-G128-B128).

 
Obr. Namerané hodnoty homogénnosti a farebnej stálosti plochy displeja.

Aj napriek tomu, že Dell S2740L nedisponuje softvérovým riešením pre zlepšovanie uniformity a jej kompenzáciu, namerané výsledky sú pre 27“ displej z pohľadu nehomogénosti plochy (max. 8% odchýlka o stredu) veľmi dobré. Nameraná maximálna farebná odchýlka uniformity ΔE=3,2 zodpovedá dobrým hodnotám ktoré sú obvyklé pri monitorov strednej triedy. Zároveň to je niekoľkonásobne vyššia hodnota než je požadovaná (požadované hodnoty dE<3) pri profesionálnych monitorov pre kontrolu farieb.

Spotreba energie

Energetický úsporný LED systém podsvietenia, ktorým je vybavený monitor sa výrazne prejavuje na spotrebe prúdu, čo aj potvrdili merania.

Pozorovacie uhly
Farebný posun z uhlov je primeraný. Väčšina farieb sa výrazne nemení ani z veľkých uhlov. Horšie je to s kontrastom, dochádza k zmene hlavne na tmavých farbách a čiernej. Pri čelnom pohľade je to v poriadku, čierna farba má dostatočnú hĺbku a extrémne vysoký kontrast.

Hodnotenie

– mínus
•  lesklé prevedenie povrchu monitora a obrazovky
•  málo flexibilný stojan
•  nevhodný pre profesionálnu prax

+plus
• veľká zobrazovacia plocha
• univerzálne použitie v multimediach
• nízka spotreba elektrického prúdu
• dobrá cena ( cca. do 300€)

Ďakujem spoločnosti DELL, za zapožičanie monitora DELL S2740L, s ktorým som mohol niekoľko dní pracovať, aj previesť niektoré merania a porovnania. Je potrebné upozorniť, že sa nejedná o laboratórne merania s profesionálnymi meracími prístrojmi, a preto v niektorých detailoch sa môžu údaje líšiť.

Test pripravil a spracoval: František Martančík
Zdroj informácií: DELL

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo