Stroje so značkou Heidelberg vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových trhoch a to hlavne vďaka dokonalej dielenskej výrobe a technickým inováciám, ktoré s perfektným servisným zázemím prinášajú zákazníkovi vysokú produktivitu a spoľahlivosť.

Heidelberg Speedmaster SM 74

Speedmaster SM 74 – je modulárne koncipovaný tlačový stroj s možnosťou konfigurácie od stroja v základnej výbave až po stroj s vysokým stupňom automatizácie. Široká škála výbavy umožňuje cielene zostaviť optimálne riešenie tlačového stroje pre špecifické potreby tlačovej produkcie. Speedmaster SM 74 s tlačovým formátom B2 je tak ideálnym tlačovým strojom pre akcidenčné tlačiarne. Vhodnosť stroja je cielená do oblasti komerčnej tlače kde sa využíva tlačené médium 0,03 – 0,6 mm hrúbky. Maximálny rozmer hárku je 530 x 740 mm a max. potlačiteľná plocha je 510 x 740 mm. Maximálny výkon stroja je až 15-tisíc hárkov za hodinu pri jednostrannej, ale aj obojstrannej tlači.

Široký rozsah výbavy umožňuje cielene zostaviť optimálne riešenie tlačového stroje pre špecifické potreby tlačovej produkcie napr. s dvoma až desiatimi tlačovými jednotkami, ktoré môžu byť vybavené aj lakovacím agregátom.

Riadenie a konštrukcia stroja – Prinect Press Center
Vysoko výkonný riadiaci pult Prinect Press Center ucelene kombinuje systém riadenia tlačového stroja s diaľkovým ovládaním farebnosti a sútlače. Pri zmene zákazky napomáha procesne orientované programové vybavenie „Intellistart“ skracovať prípravné časy jednotlivých zákaziek a tým zvýšiť produktivitu. Na jednoduchosti ovládania sa podieľa aj ovládací panel vykladača s dotykovou obrazovkou a otočným regulátorom. Pri tlačových strojoch s nožovým typom farebnice prebieha riadenie stroja za pomoci kompaktného pultu Onpress Center, ktorý je umiestnený na vykladači.

Spoľahlivý nakladač – nakladač zaručuje presnosť, spoľahlivosť a jednoduchšie ovládania. Sacia nakladacia hlava je opatrená dvoma zdvíhacími a dvoma ťažnými savkami. Hárky sú následne transportované na nakladací stôl s jediným centrálnym podtlakovým sacím pásom. Okrem iných funkcií je samozrejmosťou aj kontrola dvojitých hárkov a elektromagnetická kontrola šupiny na nakladacom stole. Funkcie nakladača sa dajú prednastaviť a riadiť z centrálneho pultu. Maximálna výška stohu nakladača aj s vozíkom je 1.060 mm.

 

Tlačové jednotky – stroje Heidelberg sa vyznačujú robustnosťou prevedenia tlačových jednotiek, čo sa potvrdzuje aj u stroja Speedmaster SM 74, kde je vďaka šikmému ozubeniu hnacích kolies zabránené nežiaducim vibráciám aj pri vysokých tlačových rýchlostiach. Podľa konkrétnej konfigurácie má stroj Speedmaster SM 74 buď diaľkovo riadenú farebnicu alebo farebnicu s laserom deleným nožom. Tlačové jednotky sú vybavené farebníkmi so šestnástimi valcami vrátane duktora a päťvalcovým vlhčiacim systémom Alcolor. K rozteru tlačovej farby sú použité štyri navaľovacie valce, ktoré sa dajú nezávisle na sebe nastaviť na stranový rozter, čím sa dá zabrániť šablónovaniu pri tlači plných plôch. Ako zvláštne príslušenstvo môže byť stroj vybavený systémom temperovania farebníkov CombiStar. Systém zaisťuje konštantné podmienky pre tlačový proces a tak skracuje rozbeh tlačových úloh a znižuje množstvo makulatúry. Speedmaster SM 74 s nízkym nakladačom je štandardne vybavený systémom EasyPlate pre poloautomatické upínanie tlačových zariadenie ofsetového a tlakového valca a automatické umývacie zariadenie farebníkových valcov zaisťuje rýchle a dôkladné umývacie potrebných komponentov. Zariadenie je hospodárne a šetrné k životnému prostrediu.

Tlač po oboch stranách hárku – plno automatický obracač umožňuje obojstrannú tlač pri jednom prechode hárku strojom. To veľmi zvyšuje hospodárnosť a efektivitu výroby a skracuje dobu spracovania celej zákazky. Speedmaster SM 74 používa osvedčený trojvalcový systém obracača s patentovanými kliešťovými chytačmi, ten zabezpečuje predávanie hárkov s vynikajúcou presnosťou sútlače.

Lakovanie ako pridaná hodnota – Speedmaster SM 74 môže byť vybavený dvomi typmi lakovacích systémov – systémom s dvoma valcami alebo systémom s komorovou raklou. Kombinovaná lakovacia jednotka umožňuje ich rýchlu a jednoduchú výmenu. Dvojvalcový systém je ideálny v prípade častých zmien potlačovaného materiálu, pre celoplošné aj parciálne lakovanie. Systém s komorovou raklou je správnou voľbou ak sa prevádza jemné parciálne lakovanie alebo ak sa aplikujú metalické a špeciálne laky.

 

Správna konfigurácia vykladača – kompaktný nízky vykladač je ideálny pre malé a stredné zákazky. Vysoký vykladač znižuje potrebu častej výmeny stohu pri zákazkách s vysokým nákladom. Ovládanie vykladača prebieha z riadiaceho pultu Prinect Press Center alebo z ovládacieho panelu s dotykovou obrazovkou a otočným regulátorom na vykladači. Vodiace plechy s Venturiho tryskami chránia spodnú stranu potlačených hárkov pred rozmazaním a poškrabaním pri obojstrannej tlači. Vysoký vykladač môže byť vybavený sušiacim zariadením ktoré zodpovedá typu aplikácie. K urýchleniu následného pracovania zákazky sa dá účinne využiť systém sušenia farby vo vykladači DryStar Ink. Predĺžený vysoký vykladač so sušiacim zariadením DryStar Combination je ideálnym riešením pre aplikácie s lakovaním.

Záver
Heidelberg Speedmaster SM 74 – je modulárne koncipovaný tlačový stroj s možnosťou konfigurácie od stroja v základnej výbave až po stroj s vysokým stupňom automatizácie. Vyznačuje sa prvotriednou kvalitou za nízke investičné náklady a je ideálnym strojom pre vstup a ďalší rast tlačiarenských prevádzok v tejto formátovej rade.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: Heidelberger Druckmaschinen AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo