Meniaci sa spôsob práce v dnešných firmách kladie stále väčší dôraz na fungujúce riešenia pre správu dokumentov. Podľa odhadov spoločnosti Xerox bude v roku 2015 celosvetovo 1,3 miliardy pracovníkov mobilných a 57 percent firiem bude ponúkať prácu z domova. Títo zamestnanci budú potrebovať nepretržitý prístup k firemnej sieti a firemným dokumentom nezávisle od miesta, kde sa nachádzajú.

V takto dynamickom pracovnom prostredí rastie význam služieb, ktoré zákazníkom prinášajú automatizáciu a zjednodušenie, kladú dôraz na bezpečnosť dát a umožňujú dostať sa k týmto dátam v potrebnej kvalite a v reálnom čase. Vďaka analýze a optimalizácii šitej danej spoločnosti na mieru, dokážu tieto firmy zvýšiť produktivitu a mobilitu svojich pracovníkov, chrániť svoje dáta, lepšie kontrolovať náklady a zároveň ich efektívne znižovať.

„Spoločnosť Xerox ponúka služby a riešenia v oblasti tlače a správy dokumentov vo vysokej kvalite. Individuálnym prístupom k riešeniu a optimalizácii procesov a tlačového prostredia dokážeme firmám výrazne ušetriť náklady spojené s tlačou i s nárokmi na čas zamestnancov. Vďaka komplexnému riešeniu môžu služby Xerox znížiť priame i nepriame náklady na správu dokumentov, tlač a kopírovanie v priemere o 25 %,“ uviedla Veronika Brázdilová, generálna riaditeľka Xerox ČR a SR.


Slovenské firmy kladú pri riešení problémov tlačového prostredia, prípadne digitalizácie dokumentov, stále dôraz najmä na hardvér a jednotkovú cenu. To je cesta, ktorá náklady ušetrí, ale len v obmedzenej miere. A tu je obrovský potenciál práve v službách, ktoré pomôžu s efektivitou a optimalizáciou a náklady šetria dlhodobo a v niekoľkých vrstvách.

Najčastejšie problémy firiem v SR vo vzťahu k tlačovému prostrediu a správe dokumentov:
•  Jednorázová úspora je postavená nad funkčnosť a dlhodobé zníženie nákladov
•  Zložitá neprepojená infraštruktúra, mnoho systémov, ktoré sú vzájomne nekompatibilné
•  Príliš mnoho manuálnych krokov v jednotlivých procesoch
•  Nevyhovujúce a zle umiestnené stroje
•  Nízke zabezpečenie tlačového prostredia a dát
•  Nepriehľadnosť nákladov na tlač
•  Zastaralé technológie neumožňujúce rozšírenie o ďalšie SW riešenia
•  Nekoordinované objednávanie spotrebného materiálu
•  Oneskorenia pri nutnosti servisovania zariadení rôznych značiek rôznymi dodávateľmi
•  Zbytočné personálne náklady, neefektívne využívanie času zamestnancov

Zdroj: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo