Výskumná agentúra Gartner označila v rámci svojej pravidelnej štúdie Magic Quadrant 2014 spoločnosť Xerox (NYSE: XRX) za lídra v oblasti správy tlače a dokumentov. Agentúra Gartner sa vo svojej správe zaoberá rastúcim významom služieb súvisiacich so správou obsahu a správou tlače. V tomto segmente ocenila Xerox nielen za najucelenejšiu víziu, ale aj za najlepšie praktické výsledky.

Nová generácia služieb správy tlače (Managed Print Services, MPS) od spoločnosti Xerox pozostáva z troch hlavných fáz. Sú nimi: 1. posúdenie a optimalizácia tlačového riešenia; 2. zabezpečenie a integrácia a 3. automatizácia a zjednodušenie.

Cieľom novej generácie MPS od Xeroxu je prepojiť papierový a digitálny svet tak, aby firmy tlačili ekonomickejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

„To, ako je obsah používaný, zdieľaný a ukladaný, je v dnešnom premenlivom mobilnom pracovnom prostredí jedným z hlavných kritérií úspechu každého riešenia pre správu tlače,” hovorí Mike Feldman, prezident pre oblasť služieb pre veľké firmy. „Sme presvedčení, že pozícia lídra v oblasti správy tlače a správy obsahu, ktorú nám prisúdila tohtoročná štúdia agentúry Gartner, potvrdzuje správnosť stratégie Xeroxu: pomáhať našim klientom zjednodušovať a optimalizovať firemné procesy zahŕňajúce prácu s papierovými dokumentmi.“

V oblasti správy tlače nie je ocenenie zo strany agentúry Gartner tento rok jediným úspechom Xeroxu. Už po piaty krát v rade bola spoločnosť Xerox označená analytickou spoločnosťou Quocirca za lídra celosvetového trhu MPS a rovnakú pozíciu Xeroxu prisúdila tiež septembrová správa poradenskej spoločnosti IDC MarketScape, ktorá sa zamerala na poskytovateľa správy tlače a papierových dokumentov („Worldwide Managed Print and Document Services Hardcopy Vendor Assessment”).

Zdroj: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo